Resultaten verkeerscontrole

In de nacht van zaterdag 26 op zondag 27 januari 2019 hielden wij alcohol- en drugscontroles in het verkeer.

Er werden in totaal 140 bestuurders en voertuigen gecontroleerd.

Alcoholcontroles

131 bestuurders legden een negatieve sampling af.

  • 4 bestuurders legden een ademtest af met als resultaat "A"-Alert. Het resultaat van de ademanalyse lag onder 0,22 mg/ual. Hun rijbewijs werd dan ook niet ingetrokken en er werd natuurlijk ook geen onmiddellijke inning uitgeschreven.
  • 1 bestuurder legde een ademtest af met als resultaat "A" - Alert. Het rijbewijs van deze bestuurder werd voor 3 uur ingetrokken. De onmiddellijke inning van 179 euro werd via betaalterminal betaald.
  • 2 bestuurders legden een ademtest af met als resultaat "P" - Positif. Het rijbewijs van deze bestuurders werd voor 6 uur ingetrokken.
  • 2 bestuurders legden een ademtest af met als resultaat "P"- Positif. Het rijbewijs van deze bestuurders werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Eén van de bestuurders reed ook spijts verval van het recht tot sturen (rijbewijs ingetrokken).

Drugcontroles

Geen enkele bestuurder vertoonde tekenen van te rijden onder invloed van drugs.

Processen-verbaal

  • 1 x proces-verbaal voor toevertrouwen van een voertuig aan een persoon die geen houder is van een rijbewijs.
  • 1 x proces-verbaal voor sturen zonder houder te zijn van zijn rijbewijs + niet voldaan aan de herstelexamens medisch en psychologisch.
  • 1 x proces-verbaal voor niet verzekerd voertuig + verlopen technische keuring

Processen-verbaal van waarschuwing

  • 2 x proces-verbaal van waarschuwing voor een verlopen technische keuring
  • 1 x proces-verbaal van waarschuwing voor een niet gelijkende foto op het rijbewijs
  • 1 x proces-verbaal van waarschuwing voor het niet dragen van het rijbewijs