Verkeershinder Weststraat

WERKEN TUSSEN VAN MAERLANTSTRAAT EN LANGESTRAAT!!


Gelieve er rekening mee te houden dat er vanaf maandag 07 januari 2019 tem vrijdag 08 februari 2019 geen doorgaand verkeer mogelijk zal zijn in de Weststraat, gelegen tussen Van Maerlantstraat en Langestraat (kruispunten met deze straten blijven open) wegens uitvoeren van rioleringswerken

Voor bewoners/handelaars/garages :
- Kruispunt Weststraat - Molenstraat - Gen. Lemanstraat wordt volledig afgesloten!!!!

- Weststraat, gelegen tussen kruispunt Van Maerlantstraat en Molenstraat : garages nog tijdelijk te bereiken buiten de werkuren en er wordt tweerichtingsverkeer ingevoerd. Hier wordt parkeerverbod ingevoerd!!!!!

- Weststraat, gelegen tussen kruispunt Molenstraat en Langestraat : Bereikbaarheid zal niet meer mogelijk zijn gezien bemalingssysteem wordt geplaatst en men hier al begint met de opbraak van de rijbaan naar de Langestraat toe (exclusief kruispunt).

- Molenstraat, gelegen tussen Kerkstraat en Weststraat : In dit gedeelte wordt tweerichtingsverkeer ingevoerd voor plaatselijk verkeer en belevering van handelszaken. Hier wordt parkeerverbod ingevoerd!!!!!

- Luikstraat, gelegen tussen Van Maerlantstraat en Gen. Lemanstraat : Hier wordt voor plaatselijk verkeer + werfverkeer tweerichtingsverkeer ingevoerd. Er wordt een parkeerverbod ingevoerd van maandag tem vrijdag, dus niet in het weekend!!

- Gen. Lemanstraat, gelegen tussen Molenstraat en Luikstraat : Parkeerverbod wordt ingevoerd om de werfzone vlot te kunnen bereiken!!!!

- Gen. Lemanstraat, gelegen tussen Luikstraat en Notebaertstraat/Grote Markt : Toegankelijk voor belevering en plaatselijk verkeer.

Omleiding :
Molenstraat is bereikbaar op niet-marktdagen : via Van Maerlantstraat - Notebaertstraat - S. Vernieuwestraat - Langstraat - Hoogstraat - Molenstraat - ... .
Op marktdagen : via De Smet de Naeyerlaan - Koning Albert I laan - Marie Josélaan - Malecotstraat - Albertstraat - Molenstraat - … .
GELIEVE DE PARKEERVERBODEN STRIKT NA TE LEVEN!!


WERKEN TUSSEN DE DE SMET DE NAEYERLAAN EN DE P. DEVAUXSTRAAT!!

Gelieve er ook rekening mee te houden dat er vanaf maandag 07 januari 2019 tem vrijdag 11 januari 2019 (vanaf +/- 0830 uur tem +/- 1800 uur - enkel tijdens de werkuren) geen doorgaand verkeer mogelijk zal zijn in de Weststraat, gelegen tussen De Smet de Naeyerlaan en P. Devauxstraat wegens plaatsen van nutsleidingen in de voetpaden langs één zijde (kant onpare zijde).

Omleiding is voorzien : via De Smet de Naeyerlaan - Van Maerlantstraat - …
ofwel via De Smet de Naeyerlaan - Koning Albert I laan - M. Josélaan - J. De Troozlaan - Steenstraat - Kerkstraat - P. Devauxstraat.
Plaatselijk verkeer kan naar de Vramboutstraat via Koning Leopold III plein/Kerkstraat (in een afgebakende corridor) - Vramboustraat (alwaar tweerichtingsverkeer wordt ingevoerd).