Gelieve er rekening mee te houden dat er vanaf maandag 22 september 2014 omstreeks +/- 07.30u tot einde werken (+/- vrijdag 10 oktober 2014) de rijbaan op de N34 (Koning Albert I laan) ter hoogte van de rotonde met kruispunt Mgr. Waffelaertlaan/Prinsenlaan zal afgesloten worden voor alle verkeer ten behoeve van werken (affrezen van toplaag en heraanleg toplaag + uitvoeren van kleine herstellingswerken i.o. van “AWV”).
Omleiding wordt voorzien voor verkeer komende uit richting BRUGGE naar ZEEBRUGGE : ofwel via Zeebruggelaan – Polderlaan – N34 - … ofwel via Koning Albert I laan – J. Vande Puttelaan – Koning Boudewijnlaan - N34 - …
Omleiding wordt voorzien voor verkeer komende uit richting ZEEBRUGGE naar BLANKENBERGE/OOSTENDE/BRUGGE : ofwel via A. Ruzettelaan – J. De Troozlaan – M. Josélaan – N34 - … ofwel voor het plaatselijk verkeer N34 – Ooststraat – Groenestraat – Prinsenlaan – J. De Troozlaan – M. Josélaan – N34 - …
Toegang tot garages blijft mogelijk !!!
- Toegang garages – gedeelte tussen J. Vande Puttelaan en rotonde (zuidkant) : bereikbaar via Vuurkruisenstraat. (ENKEL PLAATSELIJK VERKEER – OPGELET TWEERICHTINGSVERKEER !!!)
- Toegang garages – gedeelte tussen Pierstraat en rotonde : bereikbaar via kant Pierstraat. (ENKEL PLAATSELIJK VERKEER – OPGELET TWEERICHTINGSVERKEER!!!)
- Toegang garages – gedeelte tussen Ooststraat en rotonde : bereikbaar via kant Ooststraat. (ENKEL PLAATSELIJK VERKEER – OPGELET TWEERICHTINGSVERKEER!!!)

Gelieve er rekening mee te houden dat er vanaf maandag 22 september 2014 omstreeks +/- 07.30u tot einde werken (+/- 15 januari 2015) de FLORA-parking – Kerkstraat zal afgesloten worden en zal gebruikt worden als werfzone (belevering van werf station met vrachtwagens).
Er zullen nog 2 plaatsen beschikbaar blijven om te laden en/of te lossen. PARKEREN IS VERBODEN !!! (zonebord E1).
De voorsorteringsstrook naar de parking zal worden gebruikt voor het oprijden naar de werf.  De letter “P” zal verdwijnen en de tekst “WERF” zal worden aangebracht.
Fietsers zullen ter hoogte van de inrit (over een afstand van +/- 15m)  beschermd worden door middel van paaltjes met reflectie zodat een vrachtwagen niet te kort kan indraaien. Toch nog opletten is de boodschap.
Voor informatie over de werken aan het station in Blankenberge kan u terecht op de website : www.stationblankenberge.be

N34 (Kustbaan)

Gelieve er rekening mee te houden dat er vanaf maandag 15 september 2014 omstreeks +/- 07.30u tot einde werken (+/- vrijdag 26 september 2014) de rijbaan (noordzijde) op de N34 (Koning Albert I laan) vanaf Duinse Polders tot aan “DE KORENBLOEM” in twee (02) fases zal afgesloten worden voor alle verkeer ten behoeve van werken (affrezen van toplaag en heraanleg toplaag).

1ste fase : Afslag naar A. Ruzettelaan wordt afgesloten : Verkeer wordt omgeleid via N34 (Koning Albert I laan) – M. Josélaan – J. De Troozlaan - ….
2de fase : Afslag naar N34 (Koning Albert I laan wordt afgesloten : Verkeer wordt omgeleid via A. Ruzettelaan – J. De Troozlaan – M. Josélaan - …

A. RUZETTELAAN

Gelieve er rekening mee te houden dat er vanaf maandag 15 september 2014 omstreeks +/- 0730u tot einde werken (+/- vrijdag 12 december 2014) de rijbaan (zuidzijde) in de A. Ruzettelaan vanaf M. Devriendtlaan tot aan kruispunt N34 (“DE KORENBLOEM” volledig zal afgesloten worden voor alle verkeer ten behoeve van werken (Vervangen van de tramsporen – fase 1 (zuidzijde) en heraanleg van tramhaltes i.o. van “DE LIJN”).

Omleiding wordt voorzien via J. De Troozlaan - M. Josélaan – N34 - …

OPPGELET!! : omwille van de werken werd op de A. Ruzettelaan een parkeerverbod ingevoerd!!!!!

ZEEDIJK/CHARLIERHELLING

Gelieve er rekening mee te houden dat er vanaf maandag 15 september 2014 omstreeks +/- 07.30u tot einde werken (+/- vrijdag 24 oktober 14) de rijbaan + wandelweg zeedijk vanaf de Charlierhelling tot de Leopoldhelling volledig zal afgesloten worden voor alle verkeer ten behoeve van werken (herstellen van waterdichte rok bovenop de Charliertunnel).

Omleiding wordt voorzien via Charlierhelling – Casinostraat – Casinoplein – Vissersstraat – Consciencestraat (rijrichting is reeds gewijzigd) - Leopoldstraat – Leopoldhelling (wordt éénrichtingsverkeer naar Zeedijk toe) – Zeedijk (alwaar tweerichtingsverkeer wordt ingevoerd waarbij de parkeerstrook enkel nog dient om te laden en/of te lossen – PARKEREN VERBODEN (zonebord E1)).

Bij het wegrijden uit de zone ter hoogte van de Leopoldhelling dient men te rijden via Zeedijk – W. Van Heckehelling – Havenstraat -  …

 

Het gemeentelijk reglement bepaalt in artikel IV.2.3.1.

§ 1 De restfractie van het huishoudelijk en het met huishoudelijk vergelijkbaar bedrijfsafval dient van de andere fracties gescheiden aangeboden te worden in reglementaire afvalzakken of containers van de private of intercommunale ophaaldienst. De recipiënt(en) dien(t)(en) zorgvuldig gesloten te worden en mag noch scheuren, barsten of lekken vertonen.

§ 2 Het gewicht van de aangeboden recipiënt mag niet groter zijn dan 15 kg voor een afvalzak of de limiet bepaald door de private of intercommunale ophaaldienst voor containers.

WAAROM??

Uit statistieken blijkt dat afvalophalers die op een werkdag gemiddeld 1.000 afvalzakken heffen aan het eind van de dag ongeveer 10 ton (10.000 kg) in de vuilniswagen gegooid hebben. Onderzoek heeft uitgewezen dat wie in dergelijke omstandigheden lasten tilt van meer dan 15 kg, een hoger risico loopt op lage rugpijnen. 15 kg is daarom een aanvaardbaar gewicht voor de afvalophalers én is al jaren het voorgeschreven maximum toegelaten gewicht. Zwaardere zakken vormen een hypotheek op hun gezondheid . De vuilnismannen helpen ons met plezier van ons restafval af en willen dit graag tot aan hun pensioenleeftijd kunnen doen. Toch worden de ophaaldiensten regelmatig geconfronteerd met zakken die meer wegen. Door deze richtlijn in de verf te zetten, wil IVBO een veiliger werkveld voor alle afvalophalers creëren.

Afvalzakken die meer dan 15 kg wegen zullenniet worden meegenomen maar voorzien worden van een sticker waarop staat aangeduid dat de zak te zwaar weegt. Omdat het ophalen van deze zakken ten koste komt van de gemeenschap, zullen er in de toekomst door de politie en de beëdigd ambtenaren controles worden uitgevoerd.

 

Gelieve er rekening mee te houden dat er vanaf maandag 08 september 2014 omstreeks +/- 13.30u tot einde werken (+/- Pasen 2015) de rijrichting in de Consciencestraat zal gewijzigd worden door de werkzaamheden die zullen plaatsvinden in de Vanderstichelenstraat – Smedenstraat – Badersstraat.

Ook zal het kruispunt Weststraat/Kleine Weststraat/Vanderstichelenstraat vanaf 09 september 2014 tot +/- 15 oktober 2014 onderbroken worden voor alle verkeer wegens rioleringswerken + heraanleg kruispunt.

Omleiding wordt voorzien via Consciencestraat – Van Beersstraat (-3.5T) – Vanderstichelenstraat – Badersstraat/Leopoldstraat – Franchommelaan … of via Consciencestraat – Leopoldstraat – Franchommelaan …