We kregen zojuist melding van een nieuwe phishingmail afkomstig van Microsoft!!

De mail bevat volgende tekst :

"Contact Microsoft General Manager
Microsoft GB Notification Sector [ Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ]
[Beantwoorden] [Allen beantwoorden] [Doorsturen]
Acties
Bijlagen:
Microsoft Prize Award Noti~1.pdf (97 kB)[In browser openen]

woensdag 23 juli 2014 12:30
MICROSOFT CORPORATIONS
Cardinal Place
80-100 Victoria Street
London,SW1E 5JL, United Kingdom

Attention Email Account Winner,
Find attached email with more details.Congratulations on behalf of Staffs and Members of Microsoft GB Board Commission.

The best is yet to come.

Regards,
Cathy Yaron
Microsoft General Secretary, Public Sector
Microsoft Corporations"

KLIK VOORAL NIET NIET NIET OP DE BIJLAGE!!!!!!

Verwijder deze mail zo snel mogelijk!!

 

Welke regels moet je naleven als je met een rolstoel – elektrisch of niet –, een skateboard, een step ... op de openbare weg rijdt? Het gaat hier over de “voortbewegingstoestellen” voorzien door het KB van 13 februari 2007, besproken in een vorig artikel (zie referentie). In dit vervolg zullen we het hebben over verplaatsingen die sneller dan stapvoets gebeuren, vervolgens zullen we het gebruik van de lichten behandelen en ten slotte zullen we een aantal bijzonderheden eigen aan het statuut van de voortbewegingstoestellen bespreken.


Als je je sneller verplaatst dan een voetganger

Ligt je snelheid hoger dan stapvoets, dan moet je net zoals de fietsers de fietspaden gebruiken. Als die er niet zijn, dan moet je op de rijbaan rijden. Je mag echter ook de parkeerzones en gelijkgrondse bermen aan de rechterkant van de straat gebruiken (zo dicht mogelijk tegen de rand, maar niet in de goot), maar dan moet je wel voorrang geven aan de andere weggebruikers die zich daar bevinden. Buiten de bebouwde kom mag je je ook verplaatsen op de trottoirs en verhoogde bermen. Autosnelwegen en autowegen zijn verboden terrein.

Je moet ook de andere verplichtingen voor fietsers naleven, zoals de voorrangsregels (bv. voorrang geven aan voetgangers die via een zebrapad willen oversteken).


Welke verlichting?

Tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag, en als de zichtbaarheid minder dan 200 meter bedraagt, moet je – wanneer je als gebruiker van een voortbewegingstoestel op het fietspad of op de rijbaan rijdt – een wit of geel licht vooraan en een rood licht achteraan hebben.

Deze lichten mogen in één toestel verenigd zijn en mogen ook knipperen. Je mag de verlichting op je lichaam dragen of ze mag aan het voortbewegingstoestel bevestigd zijn.


Andere bijzonderheden

De gemotoriseerde voortbewegingstoestellen worden voor de toepassing van het KB van 13 februari 2013 en voor de reglementering betreffende het rijbewijs, niet gelijkgesteld met motorvoertuigen.
De gebruiker van een gemotoriseerd voortbewegingstoestel heeft dus geen rijbewijs nodig, maar hij moet daarentegen zijn voertuig wel laten verzekeren, iets wat in de praktijk echter weinig gerespecteerd wordt. De gemotoriseerde voortbewegingstoestellen moeten eveneens gehomologeerd worden om op de openbare weg gebruikt te mogen worden (kijk dit na voor de aankoop!), maar er zijn uitzonderingen voorzien, namelijk voor rolstoelen voor personen met een handicap en voor voertuigen die door hun bouw niet sneller dan 6 km per uur kunnen rijden.

Het niet bereden voortbewegingstoestel wordt niet als voertuig beschouwd.
Daarom zijn de regels voor het stilstaan en parkeren voor de bestuurder ervan niet van toepassing.

Een gemotoriseerd voortbewegingstoestel moet niet ingeschreven worden.

De gebruiker van een voortbewegingstoestel dat niet sneller dan stapvoets rijdt, wordt niet gelijkgesteld met een bestuurder.
De politie kan hem/haar dus bijvoorbeeld niet verbaliseren voor het gebruik van een draagbare telefoon die hij/zij in de hand houdt. Maar hij/zij moet daarentegen wel alle verplichtingen van de voetganger naleven ...

Bron: http://www.secunews.be/nl/news.asp?ID=436

 

Overzicht van de activiteiten in Blankenberge en Zuienkerke van de komende week.  Het gaat om activiteiten met impact op verkeersregeling (parkeerverboden, afsluiten straten, ....) en andere veiligheidsaspecten.

Maandag 20 juli 2014

Marktdag op Grote Markt : Grote Markt parkeervrij

Anne/Haribo muzikaal evenement op Parking I Franchommelaan.  Parkeerverbod op Parking I Franchommelaan

Dinsdag 22 juli 2014

Muziekoptreden Koning LeopoldIII-plein. Uitbreiding terras en parkeerverbod

Woensdag 23 juli 2014

Avondmarkt Koning LeopoldIII-plein.  Parkeerverbod op parkeerstroken Koning LeopoldIII-plein

Parkies Parc de Craene : parkeerverboden Fabiolapark.

Vrijdag 25 juli 2014

Marktdag op Grote Markt : Grote Markt parkeervrij

Start avondshopping tot en met zondag 27 juli 2014

ozon2

 

Het Crisiscentrum van de Regering (CGCCR) wijst erop dat er maatregelen moeten genomen worden in warme periodes waarbij de bevolking het risico loopt om geconfronteerd te worden met een hittegolf en/of met problemen door te hoge ozonconcentratie in de lucht. 

Hoewel op dit moment nog niet gesproken kan worden van een hittegolf noch van een algemene stijging van de ozonconcentraties, houdt de gouverneur eraan uw aandacht hierop te vestigen en wordt u volgende informatie bezorgd:

Een ‘hittegolf’  betekent dat aan twee meteorologische voorwaarden tegelijk wordt voldaan:

1) een periode van minstens drie opeenvolgende dagen met een gemiddelde minimum temperatuur (over de drie dagen) die hoger ligt dan 18° in Ukkel

2) én een gemiddelde maximumtemperatuur van 30° in Ukkel.

Aan de ‘ozonvoorwaarden’ is voldaan als de vorige dag op minstens één ozonmeetplaats een uurgemiddelde ozonconcentratie gemeten is hoger dan 240 microgram/m3 (de EU-alarmdrempel) en, tijdens de huidige dag,  een uurgemiddelde ozonconcentratie voorspeld is die hoger is dan 180 microgram/m3 (de EU-informatiedrempel).

De voornaamste risicogroepen onder de bevolking die vatbaar zijn voor de nadelige gevolgen van een hittegolf zijn:

 •        heel jonge kinderen, in het bijzonder baby’s
 •        bejaarden
 •        mensen met aandoeningen van het hart of het centrale zenuwstelsel (Parkinson, Alzheimer, dementie)
 •        mensen met acute dehydratatie

Ook personen die leven in overbevolkte en slecht geïsoleerde gebouwen (vaak de bovenverdiepingen van flatgebouwen) lopen meer risico.

Wat je allemaal kan doen, vind je terug op een folder die je via deze link kan bekijken : //www.health.belgium.be/internet2Prd/groups/public/@public/@mixednews/documents/ie2divers/19079786_nl.pdf">http://www.health.belgium.be/internet2Prd/groups/public/@public/@mixednews/documents/ie2divers/19079786_nl.pdf

Toch enkele tips :

 •          drink veel water met minerale zouten (mineraal water, koude bouillon, ...) ;
 •          blijf binnen, vooral bij ozonpieken, omdat de ozonconcentratie binnen de helft lager is dan buiten;
 •          hou ramen, gordijnen, zonnewering en rolluiken dicht gedurende de dag en verlucht ‘s nachts wanneer de temperatuur gedaald is;
 •          blijf in de schaduw en zoek koele plekjes op;
 •          wanneer u zware inspanningen moet verrichten, doe dit dan bij voorkeur ‘s morgens vroeg of bij voorkeur ‘s avonds nà 20 uur;
 •          vermijd alcohol en gesuikerde dranken;
 •          laat nooit een persoon of een dier achter in een stilstaande wagen

Nog meer info via deze websites:

www.gezondheid.belgie.be/eportal/Myhealth/OtherTopics/Ozoneandhatwaves/index.htm?fodnlang=nl (website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu)

http://www.zorg-en-gezondheid.be/hittealarm/ (website van het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid)

www.irceline.be (website van de Intergewestelijke Cel voor Leefmilieu)

www.meteo.be (website van het Koninklijk Meteorologisch Instituut)

call-center FOD Volksgezondheid (tussen 8 en 17u): 02 524 97 97

 

scarlet
We kregen van een inwoner uit Blankenberge de melding dat hij een phishing mail had ontvangen van Scarlet. De mail had volgende inhoud

"|Factuurnummer: 0018912161| |Datum: 18-01-2014| |Betreft: Overschrijding data limiet|

Geachte Scarlet-klant,

Ondanks onze eerdere herinneringen hebben wij van u nog geen betaling ontvangen.

Wij stellen u thans nog eenmaal in de gelegenheid het verschuldigde bedrag van € 52,50 uiterlijk binnen een termijn van drie werkdagen te voldoen.
Doordat de domiciliëring het bedrag niet van uw rekening kon afschrijven, verzoeken wij u te betalen met de zogeheten 3V Card Voucher.

U betaalt vooraf de waarde van uw voucher, daarna ontvangt u een 19-cijferige code waarmee u via onze website kan betalen.

3V Voucher kopen

Wanneer u de 3V Voucher heeft betaald en de 19-cijferige heeft ontvangen, dient u deze code te activeren.

Activeer uw 3V Voucher
Zodra u de 19-cijferige code heeft geactiveerd, dan kunt u deze mail uiteraard als niet verzonden beschouwen.
Indien wij de 19-cijferige code niet binnen de door ons gestelde termijn van u ontvangen, dan zien wij ons genoodzaakt de vordering uit handen te geven aan onze gerechtsdeurwaarders.
Een incassobureau kan geen beslag leggen op uw goederen, maar een deurwaarder kan dit wel. Alle hieruit voortkomende kosten zullen voor uw rekening komen.

Hoogachtend,

Scarlet telecommunicatieprovider
Afdeling factuur en betaling"

Het logo in de foto staat bovenaan de mail.

Uit persberichten blijkt dat deze mail naar een groot aantal mailadressen is verstuurd.

GA NIET OP DEZE MAIL IN !!!!!!!