equnews

Een paard is een “levend vervoermiddel” en neemt dan ook een bijzondere plaats in binnen het verkeersreglement. In dit artikel zullen we het vooral hebben over de regels en nuttige tips voor ruiters. In een volgend artikel bekijken we de verplichtingen en aanbevelingen voor automobilisten ten opzichte van paarden op de openbare weg.


Ruiters moeten, zoals alle weggebruikers, de wegcode respecteren

Een ruiter wordt beschouwd als een bestuurder, ook als hij zijn paard aan de hand leidt – iets wat bijvoorbeeld niet geldt voor fietsers die zijn afgestapt. Zoals alle weggebruikers, mag een ruiter dus ook niet bellen met zijn gsm (tenzij handsfree) of onder invloed rijden. Nogmaals: dit is ook van toepassing als hij te voet gaat en zijn paard aan de hand leidt.

Net zoals andere weggebruikers hun voertuig goed moeten kunnen besturen, moeten ruiters in alle omstandigheden heer en meester zijn over hun rijdier. Een ruiter moet dus vermijden zich op de openbare weg te begeven met een paard dat hij niet vertrouwt of niet onder controle heeft.

Ruiters moet zo dicht mogelijk tegen de rechterkant van de weg rijden, maar mogen zich niet op het fiets- of voetpad begeven. Buiten de bebouwde kom mogen zij wel op de gelijkgrondse berm (aan de rechterkant) rijden.
Ruiters moeten iedere verandering van richting aangeven met hun arm, zoals fietsers.


Ruiters, alleen of in groep, moeten zich ook aan de volgende regels houden

Binnen de bebouwde kom is stappen of draven toegelaten, maar galopperen is verboden.

Ruiters mogen altijd met zijn tweeën naast elkaar rijden, maar zelfs in draf kunnen ze het eventueel achteropkomende verkeer vertragen. Uit beleefdheid zouden ze dus best nu en dan achter elkaar rijden om auto’s te laten passeren.

Een groep van meer dan tien ruiters kan worden geleid door een aanvoerder van minstens 21 jaar oud. Hij moet dan een armband in de nationale driekleur aan zijn linkerarm dragen en een signaal in de vorm van het verkeersbord C3 bij zich hebben. Indien nodig kan hij bij kruispunten waar geen verkeerslichten staan, het verkeer tegenhouden om de groep ruiters te laten oversteken.

Om alleen met een paard op de openbare weg te mogen rijden, moet een ruiter minstens 14 jaar zijn. Als hij begeleid wordt door een andere ruiter die minstens 21 jaar is, daalt die leeftijdsgrens naar 12 jaar.

In het donker is een goede verlichting verplicht voor ruiters. Daarnaast adviseren wij steeds aan ruiters om zichzelf en hun rijdier te voorzien van reflecterende elementen ... ook overdag!


We wijzen er ook nog eens op dat de ruiters zich moeten organiseren om de uitwerpselen van hun paarden op te kuisen.  Het gemeentelijk reglement voorziet immers dat dit moet gebeuren.

Bron : http://www.secunews.be/nl/news.asp?ID=609

Foto : http://equnews.be/2013/08/15/vijfjarige-merrie-sterft-na-aanrijding-met-bus/

De richtingaanwijzers zijn een belangrijk communicatiemiddel in het verkeer, je laat er andere 

weggebruikers je bedoelingen mee kennen.

Artikel 13 van de wegcode bepaalt : “Alvorens een manoeuvre of een beweging uit te voeren die een zijdelingse verplaatsing vereist of een wijziging van richting veroorzaakt, moet de bestuurder zijn voornemen tijdig genoeg kenbaar maken met de richtingsaanwijzers wanneer het voertuig daarvan voorzien is of, zoniet en indien mogelijk, door een teken met de arm. Deze aanduiding moet ophouden zodra de zijdelingse verplaatsing of de wijziging van richting uitgevoerd is.”

Dus :

 • Je moet vroeg genoeg je richtingaanwijzers gebruiken om andere bestuurders tijdig te waarschuwen voor de vertraging die vaak optreedt vóór een manoeuvre of een richtingverandering. NIET op het moment dat je het manoeuvre of richtingverandering uitvoert maar er voor.
 • Het gebruik van de richtingaanwijzers is dus VERPLICHT bij elke zijdelingse verplaatsing
 • De waarschuwing moet duidelijk en doeltreffend gebeuren, dus ook niet te vroeg.

Voorbeelden van gevallen waarin men zijn richtingaanwijzers dient te gebruiken:

 • In geval men van rijstrook verandert
 • Om een parkeerplaats te verlaten of op te rijden.
 • Om een privé-eigendom of een garage op te rijden.
 • Om te keren of achteruit te rijden.
 • Voor elke inhaalbeweging, ook bij het inhalen van een tweewieler. Ook na de inhaalbeweging om zijn plaats terug in te nemen
 • Bij het veranderen van richting
 • Op- en afrijden van een rotonde is een speciaal geval :

  Artikel 19.2.1° van de wegcode bepaalt : “Het oprijden van een rotonde wordt beschouwd als een richtingsverandering waarbij de richtingaanwijzers niet moeten gebruikt worden.
  Het verlaten van een rotonde is een richtingsverandering waarbij de richtingaanwijzers wel gebruikt moeten worden.”
  Het gebruik van de richtingsaanwijzers is dus ENKEL VERPLICHT wanneer men een rotonde verlaat.

  Gelijktijdig gebruik van 4 richtingsaanwijzers :

  Je mag de 4 richtingsaanwijzers maar gelijktijdig gebruiken om anderen te verwittigen voor mogelijke dreiging voor een ongeval of als je in panne staat. Wanneer je achteraan een file terechtkomt én er dreigt gevaar voor een ongeval mag men dus de vier richtingaanwijzers gelijktijdig doen branden.

  Het onrechtmatige gebruik van de vier richtingaanwijzers is, naast meestal de parkeerovertreding, een overtreding van de eerste graad en de boete bedraagt € 55 . Dus het gebruik van de 4 richtingsaanwijzers laat je NIET toe om bijvoorbeeld op een trottoir, een fietspad, … te parkeren. Integendeel dus!!!!

  De vermoedelijke dader van de inbraak, deze morgen maandag 14.04.1014, bij slagerij Meuninck in de Kerkstraat, werd kort na de feiten door onze interventiediensten aangetroffen met een deel van de buit nog in zijn bezit.

  De verdachte werd deze namiddag voor de onderzoeksrechter in Brugge geleid en deze besliste de man aan te houden.

  Een weggebruiker kan ieder ogenblik betrokken raken in of getuige zijn van een verkeersongeval. Afhankelijk van de omstandigheden zal hij de politie of de hulpdiensten moeten verwittigen en kan deze oproep dringend zijn (zwaargewonden, brand ...). Hoe kunt u in zo’n stresssituatie hulp vragen en de juiste inlichtingen aan de hulpdiensten verschaffen opdat deze doeltreffend zouden kunnen optreden?

  Hoe communiceren in dringende gevallen?

  • Maak snel een evaluatie van de toestand en vorm dan het noodnummer van de hulpdiensten. Wacht tot de operator opneemt. Toets het nummer niet om de drie seconden opnieuw in! Blijf kalm en concentreer u op de inhoud van het bericht dat u moet overbrengen.

  • Als u de operator aan de lijn hebt, spreek dan duidelijk en bondig. Beperk u tot het essentiële.

  • Deel eerst en vooral de juiste plaats van het ongeval mee: de gemeente, het nummer van de weg, de hectometerpaal, de rijrichting, enz.

  • Specificeer vervolgens de aard van het ongeval.

  • Leg uit hoeveel slachtoffers er zijn en in welke toestand ze zich bevinden.

  • Verduidelijk de mogelijke gevaren en bijzondere omstandigheden: brand, enz.

  • Haak nooit als eerste in, maar wacht tot de operator u alle vragen heeft gesteld die hij nodig acht.


  Korte herinnering: bel 112 als er gekwetsten zijn of als er brand is, bel 101 als er geen gewonden zijn maar de politie wel moet tussenkomen (hindernissen op de weg, risico op bijkemomende ongevallen ...).

  Bron : http://www.secunews.be/nl/news.asp?ID=316

  Vandaag, woensdag 09 april 2014, werd in de politiezone Blankenberge/Zuienkerke een verkeerscontrole, met bijzondere aandacht voor bromfietsen, gehouden.

  Er werden in totaal 8 bromfietsen gecontroleerd;

  1 bromfiets klasse B was niet verzekerd, de bestuurder was geen houder rijbewijs en de bromfiets was opgefokt 67 km/u na correctie : vrijwillig en definitief afstand van bromfiets.  De bestuurder testte tevens positief op de speekseltest.

  1 bromfiets klasse B niet verzekerd : inbeslagname en procedure 30 dagen;

  2 processen-verbaal van waarschuwing bromfiets klasse A : snelheid correct laten afstellen;

  1 proces-verbaal verlopen verzekeringsdocument bromfiets.

   

  Andere inbreuken :

  1 onmiddellijke inning GSM aan het stuur;
  1 onmiddellijke inning parkeren op minder dan 3 meter voor zebrapad;