Het Kerstverlof is een schoolvakantie en dat betekent dat men ook op weekdagen moet betalen om te parkeren daar waar het betalend parkeren van toepassing is en dit van 09.00 tot 19.00 uur

Ook de Blauwe zones zijn tijdens de weekdagen van kracht, vergeet dus niet uw parkeerschijf te leggen als u in dergelijke zone parkeert.  Waar zijn die zones gevestigd? :

 • zone 1: Oudstrijderstraat, Diksmuidestraat, Houthulstraat, Rode-Kruisstraat en K. Deswertlaan
 • zone 2: Ijzerstraat, Serg. De Bruynestraat, Vlaamsestraat, Marixstraat, P. Krugerstraat , Ontmijnerstraat , Waterkasteelstraat.
 • zone 3: Stationstraat , J. Vandeputtelaan, Koninginlaan tussen Marie-JosĂ©laan en Leopold III plein.
 • Voor vrijdagavond, 19 december 2014, zal het kruispunt 'Korenbloem', het kruispunt van de A. Ruzettelaan met de Koning Albert I laan, terug open gesteld worden.

  Dat betekent dat men, komende uit de richting van Zeebrugge, niet meer rond zal moet rijden langs de A. Ruzettelaan en J. de Troozlaan om naar het station te rijden.

   

  Tot op vandaag, dinsdag 16 december 2014, werden in 2014 in de politiezone Blankenberge/Zuienkerke 42.417 voertuigen gecontroleerd op hun snelheid.  Het betreft hier bemande snelheidscontroles.  Er werden 1.924 (4,5%) snelheidsovertredingen begaan.

  De snelheidscontroles worden meestal uitgevoerd op de gewestwegen binnen onze politiezone.

  In Zuienkerke wordt gebruik gemaakt van een preventieve snelheidsmeter om de bestuurders op hun snelheid te wijzen.  In Blankenberge wordt een aanhangwagen met preventieve snelheidsmeter vooral ingezet in de Zones 30.  

   

   

  Uit verdere studie door de nutsmaatschappijen en afstemming met de wegeniswerken die gepland zijn vanaf september 2015 volgt dat de noodzakelijke voorbereidende tussenkomsten kunnen beperkt worden, waardoor ook de hinder naar de omgeving wordt gereduceerd.

  De aangepaste planning voor het voorjaar van 2015 is dan ook als volgt:

    *   19.01 - 13.02: Molenstraat (gedeelte tussen Weststraat en Kerkstraat)

    *   23.02 - 20.03: Kerkstraat (gedeelte tussen Molenstraat en trap), incl. kruispunt 

    *   23.03 - 03.04: Bakkerstraat (gedeelte tussen Langestraat en Vissersstraat) (zonder kruispunten)

  Na de heraanleg van de hoofdleidingen in deze straten dienen bovendien de huisaansluitingen NIET te worden vernieuwd, wat betekent dat er na het paasverlof geen (plaatselijke) werken meer dienen uitgevoerd ihk van de heraanleg van het kernwinkelgebied.

  De Visserstraat en de resterende gedeelten van Molenstraat en Bakkerstraat worden uitgevoerd gedurende de periode waarin de eigenlijke heraanleg wordt uitgevoerd, dit om de hinder te minimaliseren.

  Voor de werken in de tweede fase (najaar 2016-voorjaar 2017) wordt nog onderzocht indien door dergelijke synergiemogelijkheden de hinder voor de aangelanden nog verder kan worden ingeperkt.

  Meer informatie volgt op de website van Blankenberge : www.blankenberge.be/wegenwerken en wegenwerken.blankenberge.be die binnenkort in productie komt.

  U kan met uw vragen steeds terecht op het contactformulier op deze website.

  Alle aangelanden van het kernwinkelgebied worden nog schriftelijk op de hoogte gehouden.

   

  11 december 2014

  1 dag geen woninginbraken !

  actiedag woninginbraak

   

  Meer informatie op www.1dagniet.be