vermist

Op woensdag 26 november 2014, verdween de 86-jarige Antonetta VERBEECK. Ze werd die ochtend voor het laatst gezien rond 9 uur in het Academisch Ziekenhuis ZENO aan de Dokter Frans Verhaeghestraat in Blankenberge. Sindsdien werd van haar niets meer vernomen.

Mevrouw Verbeeck is klein van gestalte en mager. Ze heeft korte witte haren en blauwgrijze ogen. Ze heeft een verzorgd voorkomen en draagt soms een bril.

Op het ogenblik van haar verdwijning droeg ze een zwarte lederen jas, een bleke broek en donkere open schoenen. Ze had 2 sjaals om, een donkere en een met kleuren, en ze droeg een bleke beige muts. Mogelijk heeft ze een zwarte stoffen boodschappentas bij zich.

Hebt u de vermiste gezien of weet u waar Antonetta Verbeeck verblijft, neem dan contact op met de speurders.

Getuigenissen:

Heeft u Antonetta VERBEECK gezien of weet u waar Antonetta VERBEECK verblijft, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer :

0800/ 30.30.0
of digitaal : http://www.polfed-fedpol.be/ops/ops_verzendenvermist_nl.php?RecordID=1484

letselschade-verkeersongeval-rechtsvorderingnl

 

Jaarlijks vinden in ons land ruim 41.000 verkeersongevallen met letsels plaats. Maar ook buiten het verkeer vallen er heel wat gewonden bij ongevallen waarbij verzekeringen een determinerende rol spelen.

Elk ongeval is anders. Daarom lanceert Assuralia, de beroepsvereniging van de verzekeringsondernemingen, een interactieve webtoepassing voor slachtoffers van ongevallen. Door online enkele vragen over het ongeval te beantwoorden, krijgen de slachtoffers en nabestaanden informatie over de vergoeding van hun lichamelijke schade.

Vaak maken de omstandigheden van een ongeval een groot verschil. Was het slachtoffer een zwakke weggebruiker? Ging het om een verkeersongeval? Hoe zit het met de aansprakelijkheid? Was het een arbeidswegongeval? Het zijn allemaal vragen of situaties waarmee de nieuwe webtoepassing van de verzekeraars rekening houdt. De toepassing biedt slachtoffers met lichamelijke schade een oriënterende leidraad over de verzekeringen waarop zij kunnen rekenen en de volgorde waarin die – en andere vergoedingsmechanismes – hun werk doen.

De interactieve toepassing past volledig binnen de initiatieven die Assuralia ook de voorbije jaren reeds nam om het schadebeheer en meer bepaald de dienstverlening aan slachtoffers verder te verbeteren en efficiënter te maken.

De link naar de webtoepassing: http://www.assuralia.be/index.php?id=372&L=0&tx_ttnews[tt_news]=2469 en zal tevens verspreid worden via de websites van verschillende verzekeraars en via de consumentenwebsite van de beroepsvereniging.

Bron : http://www.assuralia.be/index.php?id=317&L=0&tx_ttnews[tt_news]=2502&cHash=662682d6ba9b5107055798a4921ecd6a

Foto : www.rechtsvordering.nl

 

P. BENOITSTRAAT

Gelieve er rekening mee te houden dat er vanaf 24 november 2014 om 07.30 uur tot en met donderdag 27 november 2014 tot einde werken (+/- 18.00u) geen doorgaand verkeer mogelijk zal zijn in de P. Benoitstraat, gelegen tussen Consciencestraat en Grote Markt/S. Vernieuwestraat wegens uitvoeren herstel wegverzakking in rijbaan. Werken vinden plaats kant Consciencestraat.

Omleiding wordt voorzien via Consciencestraat – De Smet de Naeyerlaan – Grote Markt – P. Benoitstraat (alwaar plaatselijk verkeer en tweerichtingsverkeer toegelaten is) of via Grote Markt – S. Vernieuwestraat – Weststraat - Consciencestraat.


EVENDIJK-WEST

Gelieve er rekening mee te houden dat er op dinsdag 25 november 2014 vanaf 07.30 uur tot einde werken (+/- 12.00u) geen doorgaand verkeer mogelijk zal zijn in de Evendijk-West, gelegen tussen Blankenbergse Dijk en CH. Huysstraat wegens uitvoeren werken met telescopische kraan. Werken vinden plaats Evendijk-West 48.

Omleiding wordt voorzien via W. Tellstraat – Uitkerkestraat – Kerkstraat – Evendijk-West - ….


KERKSTRAAT

In tegenstelling tot eerdere berichten wordt de Kerkstraat, tussen Steenstraat en Molenstraat, NIET afgesloten tot en met vrijdag 28 november 2014 maar WEL tot en met zaterdag 29 november 2014.  Dit om de veiligheid tijdens de afbraakwerken te waarborgen.

 

 

 

 

De biljetten van 50 euro blijken nog steeds het populairst bij valsemunters, al zijn ook de briefjes van 20 euro vaak het mikpunt van vervalsers. De 50 euro-briefjes zijn goed voor 46 procent van de vervalsingen, die van 20 euro zijn goed voor 36 procent. De 100 euro-biljetten vervolledigen de top drie, met een aandeel van bijna 10 procent.

De ECB vraagt om 'alert te blijven' bij transacties met contant geld. Op de website van de bank kunt u meer lezen over de zogenaamde Voel-Kijk-Kantel-methode, een eenvoudige manier om valse biljetten te herkennen. Denkt u een vals biljet in handen te hebben, dan moet u dat meteen aangeven bij de politie.
 
Voelen, kijken, kantelen         

Om de eurobiljetten op hun echtheid te controleren, moet u goed voelen, kijken en kantelen.

 •          Voelen: Bij echte eurobiljetten voelt u meteen de reliëfdruk. Concreet staan in reliëf:
  •         de vermelding van de Europese centrale bank (in vijf varianten)
  •         de nominale waarde van de biljetten (speciaal voor blinden)
  •         het gebouw (poort of brug) op het biljet.
 •          Kijken: Hier heeft u drie aandachtspunten om op te letten.
  •         Het watermerk: de afbeelding hierin is een kopie van het gebouw (poort of brug) dat op het biljet staat afgedrukt. Iedere coupure heeft dus een ander watermerk.
  •         De veiligheidsdraad: Die bevindt zich ongeveer in het midden van het biljet. Op die draad staat de nominale waarde van het biljet afgedrukt.
  •         Het doorzichtregister: Hiermee wordt de op het eerste gezicht onvolledige afdruk bedoeld van de waarde, linksboven op het biljet. Wanneer u er echter licht laat doorschijnen, komt het volledige cijfer tevoorschijn.
 •          Kantelen: Bij het kantelen van de biljetten wordt het hologram met verborgen drukwerk zichtbaar. Daarin kan u drie elementen waarnemen:
  •         Het eurosymbool
  •         De nominale waarde van het biljet
  •         De twaalf sterren van de Eurolanden
  •         Specifiek bij de laagste coupures (van 5, 10 en 20 euro) krijgt u bij het kantelen nog een “irriserende” (kleuren van de regenboog) te zien.
  •         Bij de hogere coupures (van 50, 200 en 500 euro) veranderen de waardecijfers van het biljet bij het kantelen van kleur. Bij een biljet van 50 euro verandert de kleur bijvoorbeeld van olijfgroen naar bruin.

Hulpmiddelen

Er bestaan ook enkele hulpmiddelen om de eurobiljetten (extra) op hun echtheid te controleren, zoals:

 • Een ultraviolet- of een infraroodlamp:    Onder dergelijke lamp krijgt u bij de echte eurobiljetten een aantal fluoriscerende vezels te zien.
      Bovendien wordt de vlag van de Europese gemeenschap groen. De sterretjes van de twaalf eurolanden worden oranje.

 • Een vergrootglas:
      Hiermee kan u de microtekst op de biljetten lezen. Zo vindt u bijvoorbeeld tekst op de spankabel van de brug die op het biljet van 500
      euro staat afgebeeld.

 • De vals geld detector-pen:
  U brengt met de pen een kruisje aan op het biljet waaraan u twijfelt. Is het kruisje lichtgeel en verdwijnt het meteen, dan is het biljet echt. Wordt het kruisje echter zwart of grijs, dan heeft u waarschijnlijk te maken met een vals biljet.
 • Bron : http://www.unizo.be/geldenbelastingen/ondernemersnieuws/opgelet_voor_valse_eurobiljetten.html

   

  drijfzand5

  Gelieve er rekening mee te houden dat er vanaf maandag 24 november 2014 tot en met vrijdag 19 december 2014 vanaf 07.00u tot einde werken (OOK NACHTWERK !!!) baggerwerken zullen uitgevoerd worden in de havengeul.

  Op het strand wordt er een landleiding geplaatst tussen de Havengeul (Oosterstaketsel) en de stortplaats die zich bevindt tussen de eerste en tweede golfbreker.

  De stortplaats bestaat uit zanddijken en dient voor het weggebaggerde zand vanuit de haven. De stortplaats wordt voor zoveel mogelijk volledig afgezet met Heras-hekkens voorzien van de nodige pictogrammen werf en drijfzand. Op de stortplaats zal er DAG EN NACHT gewerkt worden met een bulldozer, een hydraulische kraan en een wheelloader.

  Gedurende de opspuitwerken zal er steeds personeel van de aannemer aanwezig zijn op de werfzone. Dit zal een drietal weken in beslag nemen.

  Daarna volgen de nivelleringswerken op het strand met bulldozer en dumpers tussen het Oosterstaketsel en de Pier. Wandelaars op het strand moeten dus rekening houden met mogelijk verkeer op het strand. De firma die de werken uitvoeren werden ook aangemaand om rekening te houden met de wandelaars!!!

  Bij het beëindigen volgt de demobilisatie van het materieel.

  GELIEVE ER REKENING MEE TE HOUDEN DAT WANNEER ER AAN OVERSTORTEN GEDAAN WORDT HET HARDE ZAND KAN VERANDEREN IN DRIJFZAND !!!

  Respecteer de HERAS-hekkens en maak dat ook uw kinderen en kleinkinderen duidelijk. SPELEN IS ER LEVENSGEVAARLIJK!!!