Zeven procent van de letselongevallen gebeurt op de autosnelweg, maar we tellen er wel 16% van de verkeersdoden, hetzij bijna 1 verkeersdode op 6. De ernstgraad van deze ongevallen heeft het BIVV aangezet tot een diepgaand onderzoek van alle dodelijke
ongevallen op de Belgische wegen tussen 2009 en 2013. Het BIVV deed deze studie in samenwerking met de federale wegpolitie.


582 doden op onze autosnelwegen in 5 jaar
In België leggen alle voertuigen samen meer dan een derde van de afgelegde kilometers (36%) af op een autosnelweg. Het risico op een ongeval is er wel kleiner dan in de rest van het wegennet, maar de ernst van de ongevallen is er des te groter. Zo tellen we 35 doden per 1000 letselongevallen op de snelweg. Dat is vier maal meer dan in de bebouwde kom (9 doden per 1000 ongevallen). In samenwerking met de federale wegpolitie onderzocht het BIVV de pv’s van 521 dodelijke ongevallen, waaronder 582 doden, op de Belgische snelwegen in de periode van 2009 tot 2013.

De 5 belangrijkste resultaten
* Bij bijna één ongeval op twee (46,5%) is controleverlies, samen met het afwijken van de rijstrook, de oorzaak van het ongeval.

* Het grootste gevaar voor bestuurders die controle over hun voertuig verliezen, is botsen tegen een obstakel. In 10,1% van de dodelijke
   ongevallen was de middenberm niet voorzien van een vangrail. Bij bijna 4 dodelijke ongevallen op 10 (39,1%), was er geen vangrail aan
   de rechterzijde van de snelweg. 

* Het niet dragen van de gordel is een ernstig probleem bij dodelijke ongevallen op de snelweg. Bijna 1 bestuurder op 2 (45,9%) en meer dan
   7 passagiers op 10 achterin (71,7%) droegen de geen gordel op het moment van het ongeval. Alcohol (ten minste 1 ongeval op 8) en
   snelheid zijn ook belangrijke risicofactoren.

 

* Wegenwerken verhogen ook de kans op een dodelijk ongeval op de snelwegen, meer dan op andere wegen. 8,7% van de dodelijke
   ongevallen vonden plaats daar waar er wegenwerken bezig waren. Dertig personen lieten daarbij het leven, waarvan 9
   vrachtwagenbestuurders.

* Eén bestuurder op 12 (8,2%) die betrokken was bij een dodelijk ongeval, was niet in orde met de boorddocumenten. Dit wil zeggen: geen
   verzekering, geen geldig rijbewijs, of geen bewijs van technische controle. Een oorzakelijk verband met het ongeval is er niet, maar de
   cijfers zijn wel verontrustend.

 

Ongevalsprofielen
Aan de hand van de kenmerken van het ongeval, werden alle ongevallen ingedeeld in 16 categorieën. Dit is de top 5 van ongevalsprofielen:
- verliest de controle over het voertuig (29,9%);
- wijkt af van zijn rijstrook (12,3%);
- begaat een fout bij het inhalen (11,5%);
- rijdt in op de staart van een file (9,8%);
- rijdt in op een normaal rijdend voertuig (8,4%);

Bij de meest opvallende resultaten zien we dat "slechts" 3,1% van de dodelijke verkeersongevallen door een spookrijder worden veroorzaakt, terwijl deze ongevallen wel uitvoerig aan bod komen in de media; 4,4% van de dodelijke ongevallen zijn zelfmoorden of situaties waar een sterk vermoeden is van zelfmoord en 6,3% van de weggebruikers die bij een dodelijk ongeval zijn betrokken, zijn voetgangers.

 

 

Ongevalsfactoren
Menselijke factoren spelen de grootste rol bij een ongeval. In maar liefst 98,5% van de bestudeerde ongevallen was er sprake van minimum één menselijke factor die bepalend was voor het ongeval. In 24,8% van de ongevallen ging het alleen om menselijke factoren die een rol speelden, terwijl er in 73,3% van de gevallen er een combinatie werd vastgesteld van minstens één menselijke factor met minstens één factor die te maken heeft met het voertuig of de omgeving.

 

De meest voorkomende menselijke factoren hebben te maken met controleverlies over het voertuig. Daarna volgen de ‘psychologische’ factoren (afleiding, niet aandachtig zijn), rijden onder invloed van alcohol en gebrek aan ervaring. De vaakst voorkomende factoren die te maken hebben met het voertuig zijn het niet gebruiken of het niet aanwezig zijn van veiligheidsuitrusting (meestal, de veiligheidsgordel). Bij de factor voertuig ging het in 1 op 10 gevallen om problemen met de banden. Bij de factoren die te maken hebben met de omgeving (met inbegrip van de weginfrastructuur) gaat het vooral om obstakels langs de weg die de ernst van een ongeval vergroten, problemen met de aanleg van de wegen (geen vangrails) en problemen met de staat van de weg (natte, gladde of vuile wegen). 

Verschillen tussen de snelwegen
Als we naar heel België kijken, is de ring rond Gent (R4) de veiligste snelweg en de A11 (de E34 tussen Antwerpen en Assenede) de gevaarlijkste. Langs de Franstalige kant, is de A602 (die door het centrum van Luik gaat) de veiligste snelweg, en de A25 (van Luik tot de Nederlandse grens) de gevaarlijkste, gevolgd door de A54 (Nijvel-Charleroi). De Brusselse ring zit ook ruim boven het gemiddelde wat het aantal doden per 100 km betreft.

 

De studie kan geraadpleegd worden via http://www.ibsr.be/nl/pers/onderzoek-en-statistieken.

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 31 oktober 2014 en zaterdag 01 november 2014 zijn er in Blankenberge enkele Halloweenactiviteiten die invloed hebben op het verkeer en de veiligheid!!

Vrijdag 31 oktober 2014

16.30 uur : Kinderhalloweenstoet

Parcours : Start Zeedijk (thv Glacier Vincent) - Charlierhelling - Malecotstraat - Albertstraat - Molenstraat - Kerkstraat - Vissersstraat - Weststraat - Seb. Vernieuwestraat - Grote Markt - De Smet de Naeyerlaan - Leopoldstraat - Leopoldhelling - Zeedijk tot aan Havana.

Op het parcours wordt een parkeerverbod ingevoerd.  Er wordt getakeld!!

19.30 uur : Halloweenspektale 'De Pier in vuur en vlam'.  Spektakel met vuurwerk & lichteffecten op griezelmuziek.  Gelieve de plaatsverboden en de aanwijzingen van de politieambtenaren en gemeenschapswachten strikt op te volgen.  De maatregelen worden genomen voor uw veiligheid!!

 

Zaterdag 01 november 2014

18.30 uur : Grote verlichte Halloweenparade

Parcours : Graaf Jansdijk - Malecotstraat - Albertstraat - Onderwijsstraat - Steenstraat - Kerkstraat - Vissersstraat - Consciencestraat - Leopoldstraat - Franchommelaan - Havenstraat - De Smet de Naeyerlaan - Grote Markt

Op het parcours wordt een parkeerverbod ingevoerd.  Er wordt getakeld!!

20.00 uur : Grote Heksendans op de Grote Markt.  Er geldt een parkeerverbod op de Grote Markt!!

 

We willen u er nog eens opwijzen dat dit enkel een overzicht is van de activiteiten die een invloed hebben op het verkeer!! Er zijn ook nog andere activiteiten gepland.  Alle info bij VVV-kantoor Blankenberge

Vanaf 27 oktober 2014 worden afvalophalingen volgens het winterregime uitgevoerd.  Hierbij een overzicht van de belangrijkste aanpassingen.

Alle ophalingen worden vanaf 07.00 uur gedaan. Het afval mag pas vanaf 05.00 uur 's morgens worden buiten geplaatst en liefst zo dicht mogelijk tegen het uur van ophaling.

ZONE 1

Restafval particulieren en handelaars : ophaling op maandag

PMD, papier en karton : ophaling op woensdag (ene week papier en karton, andere week PMD)

ZONE 2

Restafval particulieren en handelaars : ophaling op dinsdag

PMD, papier en karton : ophaling op donderdag (ene week papier en karton, andere week PMD


MEER INFO??

  • raadpleeg uw afvalkalender
  • Contacteer IVBO op het gratis nummer 0800 97 238 of via www.ivbo.be
  • Bij Stad Blankenberge, afdeling Beheer Openbaar Domein en Installaties, op het nummer 050/41.37.19

 

 

Hoger ongevalsrisico voor voetgangers door winteruur


Volgens cijfers het BIVV stijgt het aantal zware ongevallen1 met voetgangers tijdens de
avondspits met maar liefst 110% in de maanden oktober en november. Oorzaak van deze
stijging is het winteruur. Door het winteruur worden de weggebruikers van de ene dag op
de andere volledig in het donker ondergedompeld. Voorzichtigheid is dus geboden, zowel
voor voetgangers als voor automobilisten.


Opgepast in het donker
Naar jaarlijkse gewoonte schakelen we in het laatste weekend van oktober over op het winteruur. In
termen van verkeersveiligheid betekent dit de start van een risicovolle periode, zeker voor voetgangers.
Het aantal zware ongevallen tijdens de avondspits stijgt met 110% tussen de maanden oktober en
november en met 140% tussen oktober en december. Ook de ernst van de ongevallen2 waarbij een
voetganger betrokken is, stijgt na de uurverandering: +180%.

In de meeste gevallen gaat het om ongevallen met een voetganger en een wagen aan kruispunten.
Daarvan zijn er, in verhouding, veel meer na de uurverandering. Het feit dat de avondspits dan in
het donker verloopt, vergt een aanpassing van hoe we ons als voetganger en automobilist in het verkeer
gedragen. En net dat gedrag passen we niet altijd aan!


Tips voor de voetgangers

* Wees goed zichtbaar!
Een reflecterende armband, een jas of schoenen met fijne reflecterende stroken zijn eenvoudige
middelen om toch op te vallen in het verkeer. Voetgangers zijn zo beter van ver zichtbaar waardoor
bestuurders nog voldoende afstand hebben om te kunnen stoppen.


Afstand waarop voetgangers in het donker zichtbaar zijn wanneer de koplampen van een auto op hen schijnen.

 

 

Op een droog wegdek heeft een auto aan 50 km/uur 26 meter nodig om te kunnen stoppen (33 meter
op een nat wegdek). In ieder geval zal de bestuurder niet tijdig kunnen stoppen als een kind met
donkere kledij plots tevoorschijn komt.


* Gebruik de oversteekplaats
Hoewel daar ook soms ongevallen gebeuren, blijft het zebrapad voor voetgangers de veiligste plaats om
over te steken. Als er zich op minder dan 30 meter een oversteekplaats bevindt, ben je verplicht om die
te gebruiken.


* Steek niet blindelings over
Voorrang betekent natuurlijk niet dat je blindelings mag oversteken. Wees altijd voorzichtig als je wil
oversteken en hou rekening met aankomende wagens. Blijf bij het oversteken naar links EN naar rechts
kijken. Het is immers mogelijk dat de voertuigen die vanuit de ene richting komen wel stoppen, maar
dat de voertuigen uit de andere richting gewoon doorrijden.


Tips voor de automobilisten
*Voorrang aan de voetgangers
Als je een oversteekplaats nadert zonder verkeerslichten of een agent, beeld je dan in dat er voor de
zebralijnen haaientanden staan. Geef voorrang aan de voetganger die aan het oversteken is of
aanstalten maakt om over te steken.


* Een zebrapad? Vertraag!
De wegcode stelt dat je je snelheid moet matigen als je een oversteekplaats nadert.
Het beste is dus erg voorziend te zijn door te anticiperen en te vertragen, zeker als het begint te
schemeren. Je moet kunnen stoppen vóór de oversteekplaats. Het kan altijd zijn dat er voetgangers
onverwacht oversteken, zonder te kijken.


* Inhalen als je een oversteekplaats nadert, is verboden!
Het is verboden om een bestuurder die een niet beschermde oversteekplaats nadert of ervoor stopt,
links in te halen.

 

 

 

Het Herfstverlof is een schoolvakantie en dat betekent dat men ook op weekdagen moet betalen om te parkeren daar waar het betalend parkeren van toepassing is. 

Ook de Blauwe zones zijn tijdens de weekdagen van kracht, vergeet dus niet uw parkeerschijf te leggen als u in dergelijke zone parkeert.  Waar zijn die zones gevestigd? :

  • zone 1: Oudstrijderstraat, Diksmuidestraat, Houthulstraat, Rode-Kruisstraat en K. Deswertlaan
  • zone 2: Ijzerstraat, Serg. De Bruynestraat, Vlaamsestraat, Marixstraat, P. Krugerstraat , Ontmijnerstraat , Waterkasteelstraat.
  • zone 3: Stationstraat , J. Vandeputtelaan, Koninginlaan tussen Marie-Josélaan en Leopold III plein.

  •