BETALEND PARKEREN

Er moet niet meer dagelijks betaald worden waar betalend parkeren van toepassing is enkel op zater-, zon- en feestdagen en tijdens schoolvakanties.

VOETGANGERSZONE

De voetgangerszone in het centrum van Blankenberge is enkel meer van toepassing in de Kerkstraat tussen Steenstraat en Vissersstraat/Casinoplein en dit van 13.00 tot 18.00 uur

ZEEDIJK

De Zeedijk wordt niet meer afgesloten. De wandelpromenade blijft wel voetgangerszone, waar fietsers niet toegelaten zijn.

MARKTDAGEN

Voorlopig zijn er ook nog marktdagen op maandag

OPHALING HUISVUIL

De nachtophaling blijft van toepassing tot de invoering van het winteruur

SCHOOL!!!!!!!!!

Op 01 september is er ook de eerste schooldag dus er zullen zich heel wat kinderen in het verkeer begeven.  Hou hier rekening mee!!!! Volg ook de onderrichtingen van de gemachtigd opzichters in de nabijheid van scholen op alsook de onderrichtingen van de politieambtenaren op bepaalde kruispunten.

Kinderen behoren tot de meest kwetsbare weggebruikers. Hun impulsiviteit, hun kleine gestalte en het feit dat ze snel zijn afgeleid, zijn alvast belangrijke risicofactoren ... maar het zijn niet de enige. Ouders en automobilisten moeten er zich ook van bewust zijn dat een kind de gevaren in het verkeer niet op dezelfde manier ervaart als een volwassene.

Uit studies blijkt dat een kind zich pas vanaf de leeftijd van ongeveer 8 jaar bewust wordt van de risico’s op ongevallen. Maar het is pas vanaf 10 à 11 jaar dat een kind de noodzaak van preventie zal inzien en onveilige verkeerssituaties zal kunnen inschatten.

Kinderen begeleiden tot de leeftijd van 8 jaar

Er wordt aanbevolen om kinderen onder de 8 jaar niet alleen op straat te laten gaan. Daar zijn verschillende redenen voor:
• De behoefte om te spelen, te lopen, een vriendje te plagen ... overheerst bij kinderen, ongeacht of ze zich nu op straat bevinden of op de speelplaats.

• Jonge kinderen besteden slechts aan één ding tegelijk aandacht. Ze zullen bijvoorbeeld de straat oversteken om een bal te gaan halen, zonder rekening te houden met het verkeer.

• Wat zich vlak voor hen afspeelt krijgt alle aandacht, maar zij merken nauwelijks op wat er daarnaast gebeurt.

• Kinderen maken geen onderscheid tussen zien en gezien worden. Wanneer zij een auto zien aankomen, denken ze dat de bestuurder van die auto hen ook heeft gezien.

• Kinderen van 7 à 8 jaar zijn nog niet in staat om afstanden en bewegingen van voertuigen even goed in te schatten als volwassenen.

• Vóór de leeftijd van 8 jaar is het voor kinderen moeilijker om geluiden te identificeren en te lokaliseren. Zij zullen dus niet noodzakelijk in de juiste richting kijken als ze het geluid van een auto of een bromfiets horen. Bovendien zullen ze niet onmiddellijk het verband leggen tussen het geluid van een voertuig en het feit dat dit in beweging is.

Bron : http://www.secunews.be/nl/news.asp?ID=454

Op woensdag 27 augustus 2014 werd een verkeerscontrole, met bijzondere aandacht voor bromfietsen, gehouden. Sinds 2002 voeren wij zeer regelmatig controles uit naar opgefokte bromfietsen. Dat heeft door de jaren heen tot heel wat resultaat geleid, onder andere is het aantal verkeersongevallen waarin een bromfiets betrokken is sterk gedaald.

Er werden in totaal 14 bromfietsen gecontroleerd; 13 waren in orde; 1 x bromfiets klasse A : proces-verbaal van waarschuwing laten afstellen conforme snelheid 25 km / u;

Er werden nog volgende verkeersinbreuken vastgesteld (niet bromfiets gerelateerd) :

  • 1 onmiddellijke inning geen drager veiligheidsgordel;
  • 1 onmiddellijke inning beschermende kledij motorrijder niet conform;
  • 1 onmiddellijke inning parkeerovertreding E3;
  • 1 onmiddellijke inning stilstaan op fietspad;
  • 1 proces-verbaal technische keuring verlopen sedert 1 jaar;
  • 2 onmiddellijke inningen GSM aan het stuur;
  • 1 proces-verbaal van waarschuwing niet kunnen voorleggen gelijkvormigheidsattest;
  • 1 proces-verbaal van waarschuwing niet kunnen voorleggen geldig verzekeringsbewijs;
  • 1 proces-verbaal van waarschuwing originele nummerplaat en reproductienummerplaat voorzien van doorzichtige plastieken plaat;

Alcohol : 1 bestuurder legde een ademtest met als resultaat “A” Alerte af. Het rijbewijs van de bestuurder werd voor 4 uur ingehouden en hij kreeg een onmiddellijk inning van 170 euro

Een motorrijder begeleidde de MUG en ambulance om een vierjarig jongetje naar het ziekenhuis van Knokke over te brengen.

Peter Van Velthoven, burgemeester van Lommel, zei ooit op een studiedag over communicatie bij rampen, naar aanleiding van het busongeval in Sierre : "Het onwaarschijnlijke zal vermoedelijk nooit voorvallen, maar wees toch een beetje voorbereid op het onwaarschijnlijke."

Deze boodschap indachtig wil de veiligheidscel van de stad Blankenberge zich al organiseren om duidelijk en correct de bevolking te kunnen informeren bij een ramp of wanneer een rampenplan wordt afgekondigd. Daartoe werd een webpagina op de website van de stad Blankenberge in het leven geroepen : http://www.blankenberge.be/Inwoners/Nederlands/Blankenberge-Alert/page.aspx/3098

Laat duidelijk zijn dat dit een 'slapende' webpagina is, die pas gebruikt zal worden bij een ramp of een afkondiging van een rampenplan.

Naast deze webpagina is er ook nog een facebookpagina https://www.facebook.com/blankenbergealert en twitteraccount : https://twitter.com/BlgeAlert U kan deze pagina's al 'leuk vinden' of 'volgen', zo bent u onmiddellijk op de hoogte als zich een calamiteit zou voordoen.Verder verwijzen we ook nog naar de nationale registratiemogelijkheid via www.be-alert.be.

In de nacht van zaterdag 23 op zondag 24 augustus 2014 werden er gerichte controles uitgevoerd naar alcohol en drugs in het verkeer. Het betrof een klein en mobiel verkeersdispositief!! D

Deze controle past in de zomer BOB-campagne en zal nog meerdere keren herhaald worden.

Er werden in totaal 22 voertuigen gecontroleerd.

3 bestuurders legden een ademtest af met als resultaat "A" - alert af. Van 2 bestuurders werd hun rijbewijs 3 uur ingehouden. Van de andere bestuurder werd het voertuig 3 uur ingehouden omdat hij geen rijbewijs bij had.  Twee buitenlanders moesten onmiddellijk 170 euro betalen.


1  bestuurder legde een ademtest af met als resultaat "P" - positief af. Zijn rijbewijs werd voor 6 uur ingehouden en gezien hij buitenlander was moest hij onmiddellijk 1.200 euro betalen

2 bestuurders werden op drugs getest. Het resultaat was negatief


We herhalen, zoals we gisteren ook al deden, dat de zomer BOB-campagne nog niet voorbij is en dat er nog regelmatig gecontroleerd zal worden op alcohol en drugs in het verkeer!!