Jaarlijks gebeuren er een vijftigtal letselongevallen, waarin de dode hoek een rol speelt en spijtig genoeg vallen daarbij elk jaar ook doden. Hoe goed de vrachtwagenchauffeur ook oplet, de kans dat hij een voetganger, fietser of bromfietser letterlijk over het hoofd ziet, blijft altijd bestaan. Als het dan fout loopt, zijn de gevolgen vaak tragisch.

Via deze link kan je de uitzending van Kijk UIt over de dode hoek bij vrachtwagens van 24.01.2015 herbekijken :
https://www.youtube.com/watch?x-yt-cl=84503534&v=HnHvnlJM5Gs&x-yt-ts=1421914688

Bron : http://www.polfed-fedpol.be/verkeer/c-k/verkeer_c-k_nl.php

Gelieve er rekening mee te houden dat er vanaf maandag 19 januari 2015 vanaf 07.30u tot en met vrijdag 13 februari 2015 (+/- 18.00u) geen doorgaand verkeer mogelijk zal zijn in de Molenstraat, gelegen tussen Kerkstraat en Weststraat wegens heraanleg nutsleidingen i.o. van EANDIS + TELENET.

TOEGANG IS ENKEL VOORZIEN VOOR HULPDIENSTEN WANNEER DIT NOODZAKELIJK IS !!!

Omleiding is voorzien via Steenstraat – P. Devauxstraat – Weststraat of via de Malecotstraat – Casinostraat – Casinoplein – Vissersstraat - ….

 

Hierna volgt de planning voor de werken in de centrumstraten van Blankenberge voor het voorjaar 2015

19 januari 2015 - 13 februari 2015 : Molenstraat (gedeelte tussen Weststraat en Kerkstraat)

Hierbij start Eandis met het aanleggen van nieuwe hoofdleidingen. Men neemt een marge van 2 weken om deze leidingen te plaatsen, alsook 2 weken om de bestrating te herstellen. De kabels zullen geplaatst worden aan beide kanten van de voetpadzone.

Er zal geen doorgaand verkeer mogelijk zijn gedurende de werken. Omleidingen worden voorzien! Voetgangers en fietsers kunnen wel door de straat. De toegang tot de handelszaken zal gegarandeerd worden door brugjes.

Indien geen toegang tot uw garage kunt u een gratis parkeerkaart bekomen in het OPC-kantoor, door middel van een attest die u dient te verkrijgen bij de politie.
 
Voor de ophaling van het huisvuil zal er een inzamelpunt worden voorzien aan de hoek met de Weststraat, de hoek met de Kerkstraat en aan het Manitobaplein.  Idem voor belevering, laden enlossen van vrachtwagens.


23 februari 2015 - 20 maart 2015 : Kerkstraat (gedeelte tussen Molenstraat en trap), incl. kruispunt  

23 maart 2015 - 03 april 2015 :  Bakkerstraat (gedeelte tussen Langestraat en Vissersstraat) (zonder kruispunten)

Na de heraanleg van de hoofdleidingen in deze straten dienen  de huisaansluitingen NIET te worden vernieuwd, wat betekent dat er na het paasverlof geen (plaatselijke) werken meer dienen uitgevoerd in het kader van de heraanleg van het kernwinkelgebied.

De Visserstraat en de resterende gedeelten van Molenstraat en Bakkerstraat worden uitgevoerd gedurende de periode waarin de eigenlijke heraanleg wordt uitgevoerd, dit om de hinder te minimaliseren.

Voor de werken in de tweede fase (najaar 2016-voorjaar 2017), Langestraat en Kerkstraat, wordt nog onderzocht indien door dergelijke synergiemogelijkheden de hinder voor de aangelanden nog verder kan worden ingeperkt.


Meer informatie volgt op de website van Blankenberge :http://www.blankenberge.be/wegenwerken

 

Opgelet voor deze phishingmail die of van Mobistar of van Telenet afkomstig is.  NIET BETALEN!!!!

 

UW BETALINGSTERMIJN IS VERSTREKEN

Geachte heer/mevrouw,


De automatische domiciliëring van 27oktober 2014 is mislukt.

Wij hebben u per brief verzocht om de betaling onder factuurnummer 62MO4901TAR alsnog te voldoen.
Tot op heden hebben wij helaas nog geen betaling van u ontvangen. Wij hebben u hierover al een brief gestuurd.
Wij attenderen u erop dat het betalingstermijn is verstreken.

Het openstaande bedrag is momenteel € 52.50 (inclusief kosten). Het bedrag zal worden verhoogd met
buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte van €137,40 indien het niet binnen de door ons gestelde termijn is
voldaan.
U kunt direct online betalen met Bancontact via 3V Payment Group.
   ·         Klik hier op: online betalen om de AcceptEmail te voldoen, let op dat u de juiste waarde selecteert
   ·         U kunt nu direct uw betaling doen via Bancontact. Kies hiertoe uw eigen bank
   ·         Zodra u het openstaande bedrag heeft betaald via 3V Payment Group, ontvangt u een unieke 19-cijferige code.
   ·         Om de betaling succesvol te verwerken, dient u de 19-cijferige code die u via de mail heeft ontvangen in te vullen via de link hieronder.
   Vul hier uw 19-cijferige code in om de betaling succesvol te verwerken.
 
   Let op: als wij uw betaling niet voor 17 januari 2015 ontvangen, loopt u het risico op een gerechtelijke
   procedure en zal het bedrag worden verhoogd.
U kunt niet reageren op deze email. Op onze website kunt u wel reageren.

   Hoogachtend,


   Mobistar Afdeling Incasso
   Mobistar Klantenservice

Op vrijdag 09 januari 2015 werd in de politiezone Blankenberge/Zuienkerke een verkeerscontrole gehouden.

42 bestuurders werden aan een ademtest onderworpen.  Alle 42 legden een negatieve ademtest af!!!!!!

Drugs in het verkeer : Geen enkele bestuurder vertoonde tekenen van druggebruik (allen negatieve checklist)

 
Vastgestelde overtredingen :
- 1 proces-verbaal niet verzekerd, ingeschreven en gekeurd voertuig (Vtg inbeslaggenomen)
- 2 onmiddellijke inningen geen drager veiligheidsgordel
- 9 processen-verbaal van waarschuwing defecte verlichting
- 1 proces-verbaal van waarschuwing verzekeringsbewijs niet bij
- 1 proces-verbaal van waarschuwing rijbewijs niet bij