Infosessies per wijk over veiligheid!

Wo 18.05.2016 - 13:39

Veiligheid is een belangrijk beleidsthema voor het stadsbestuur. De verschillende stedelijke veiligheidsdiensten (politie, brandweer, preventiedienst) organiseren daarom binnenkort op wijkniveau initiatieven rond veiligheid.

In verschillende wijken worden infopunten opgesteld waar de diverse veiligheidsdiensten tussen 14.00 en 20.00 uur aanwezig zullen zijn:
· de preventiedienst voert fietsmarkeringen uit, geeft info over inbraakveiligheid,…
· de brandweer verschaft info over rookmelders, preventieve maatregelen, …
· de politie geeft uitleg over de wijkwerking en de algemene dienstverlening

Bij slecht weer wordt dit indoor uitgewerkt.

Om 19 uur geeft de specifieke wijkinspecteur van de politie een uiteenzetting over de werking op maat van de wijk. Nadien komt de brandweer aan bod.

Data & locaties infosessies veiligheid:
Zone West - 26 mei - brandweerkazerne
Zone Uitkerke - 7 juni - jeugdherberg De Wullok
Zone Zeedijk - 28 juni - Casino
Zone Oost - 15 september - dienstencentrum De Bollaard
Zone Centrum - 22 september - stadhuis

Iedere inwoner krijgt binnenkort een persoonlijke uitnodiging in de bus.

Contacteer ons

Dringende politiehulp
101

Algemene informatie
050 42 98 42