Zowel de politieraad als het politiecollege zijn bestuursorganen die naar aanleiding van de politiehervorming in het leven zijn geroepen. Meer bepaald door het art. 11 van de Wet van 07.12.98 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus waarin bepaald wordt dat er in meergemeentezones een politieraad en een politiecollege worden opgericht. In de ééngemeentezones van de politie blijft de organisatie en het beheer van het lokaal politiekorps onder de bevoegdheid van de gemeenteraad.

In elke politiezone (één- en meergemeentezones) is een zonale veiligheidsraad actief. Binnen die raad wordt een systematisch overleg georganiseerd tussen de bestuurlijke overheid, de gerechtelijke overheden en de politiediensten.