Veiligheidsmonitor 2018

Do 22.03.2018 - 12:15

Veiligheidmonitor?

De Veiligheidsmonitor is een bevolkingsbevraging over verschillende veiligheidsthema's. Deze grootschalige enquête is een uitgelezen kans om te weten te komen wat er leeft binnen de stad.

Je wordt als burger bevraagd over je onveiligheidsgevoel, buurtproblemen, preventie, het slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden. Het initiatief wordt georganiseerd door de politie in samenwerking met FOD Binnenlandse Zaken en de lokale besturen.

Inwoners, die via een statistische toevalssteekproef worden geselecteerd, zullen de enquête in de bus krijgen. De resultaten worden begin 2019 verwacht.

De verzamelde informatie bevat waardevolle indicatoren voor de uitwerking van het veiligheidsbeleid van de stad.

Vul de enquête in!

Jouw medewerking is van groot belang. Een hoge respons leidt immers tot kwalitatieve resultaten die toelaten om beter op de noden te kunnen anticiperen. Neem dus zeker de nodige tijd om de vragen van de enquête te beantwoorden. De antwoorden worden volledig anoniem verwerkt.

Voor meer info bel 054 31 32 20

Contacteer ons

Dringende politiehulp
101

Algemene informatie
054 31 32 32