Ben je slachtoffer van een schijn- of gedwongen relatie?

Wat is een schijn- of gedwongen relatie

Vreemdelingen, soms met Belgen als medeplichtigen, misbruiken een huwelijk, maar ook steeds vaker wettelijk samenwonen om aan een verblijfsrecht te geraken. In dergelijke gevallen is sprake van een schijnrelatie waarbij ofwel beide partners het misdrijf plegen ofwel één van beide dader is en de andere slachtoffer. Daarnaast worden jonge meisjes soms tegen hun wil gedwongen te huwen.

Informatie

Slachtoffer?

Meldt dit aan:

  • Cel schijnrelaties via de helpdesk van de dienst vreemdelingenzaken (FOD Binnenlandse zaken): 02 793 80 00 of infodesk@ibz.fgov.be
  • Gemeentebestuur
  • Politie
  • Belgische ambassades en consulaten
Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via PZ.ErpeMereLede@police.belgium.eu of 053 60 64 64.