Zonaalveiligheidsplan

Een ZVP is een "politieplan" waarin de lokale politie zijn doelstellingen en prioritei-ten voor de komende jaren vooropstelt. Onze politiezone heeft met de partners binnen de Zonale Veiligheidsraad het ZVP voor de jaren 2014-2017-2019 opgesteld, wat ons in staat moet stellen naast het dagdagelijkse politiewerk ook doelstellingen op middellange termijn te realiseren.
Het welzijn van de bevolking is hier het uitgangspunt. Aan de hand van o.a. de criminaliteitscijfers van de voorbije jaren en de realistische verwachtingen van onze partners, werd een grondige analyse gemaakt.

Onze huidige vier prioriteiten: