Aanwerving contractueel verband

Apple business click 392018

De politiezone Erpe-Mere/Lede gaat over tot de aanwerving in contractueel verband van (m/v) van 1 bediende (niveau D). De aanwerving gebeurt om in de vervanging te voorzien van de titularis.

De kandidaten dienen:

  • de Belgische nationaliteit bezitten;
  • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
  • van onberispelijk gedrag zijn en geen risicofactoren vertonen die een betrekking tot indienstneming bij de politie vormen;
  • ten minste 18 jaar oud zijn;
  • voor de mannelijke kandidaten, voldoen aan de dienstplichtwetten;
  • de lichamelijke geschiktheid bezitten die vereist is voor de uit te oefenen beoogde betrekking;
  • in het bezit van een rijbewijs B;
  • vlot kunnen werken met de PC: "Office-toepassingen";
  • onmiddellijk in dienst kunnen treden na beslissing door de politieraad.

De kandidaten worden voorafgaandelijk aan de selectieproeven uitgenodigd op een informatieavond. Hierop worden de kandidaten geïnformeerd over de rechtspositie en alle relevante info m.b.t. selectie & aanwerving, alsook over de concrete inhoud van de functie.

De kandidatuur voor deze betrekking, omvattende een c.v. - kopie rijbewijs - een voor eensluidend verklaard afschrift van het volledige strafregister dat minder dan drie maanden oud is op de datum van de kandidaatstelling, dienen ten laatste op 31 oktober 2018 via mail PZ.ErpeMereLede@police.belgium.eu te worden ingediend.