Inschrijvingsbewijs voertuig

Bij de inschrijving van elk voertuig en voor elke toegekende nummerplaat, reikt de DIV een inschrijvingsbewijs uit.
Het bewijs bestaat uit 2 delen. Het deel voertuig moet steeds in het voertuig bewaard worden.
Zelfs wanneer het voertuig niet meer ingeschreven is, moet de eigenaar van het voertuig het volledig document bijhouden.
Soms worden inschrijvingsbewijzen verzonden via bpost niet in ontvangst genomen. Wanneer u een inschrijvingsbewijs om één of andere reden niet via bpost hebt ontvangen, dan verzoeken wij om contact op te nemen met DIV op het e-mailadres retour.div@mobilit.fgov.be.