Een nieuwe lente een nieuw motorseizoen

DagMotorrijder

DAG VAN DE MOTORRIJDER - Zondag 26.03.2017

Op zondag 26 maart 2017 wordt voor de tweede keer op rij, op in initiatief van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSG) in samenwerking met tal van andere partners en organisaties, waaronder de politiezone Erpe-Mere/Lede, de aftrap van een nieuw motorseizoen gegeven met de campagne "Dag van de motorrijder". Op die dag is de winter zo goed als voorbij en is het tijd om de motor terug van stal te halen. Een nieuwe lente betekent ook een nieuw motorseizoen. Motorrijders vragen dan opnieuw aan de andere weggebruiker om meer rekening met hen te houden.

De eerste editie van de dag van de motorrijder in Erpe-Mere was een groot succes. Reden genoeg aldus om dit succesverhaal dus nog eens te herhalen.

Motorrijders maar ook andere geïnteresseerden kunnen op deze dag op tien plaatsen in Vlaanderen terecht voor een gevarieerd aanbod. Onze politiezone Erpe-Mere/Lede , verleent net als vorig jaar zijn steun aan deze campagne. Samen met Clubmot, een vzw die zich bezighoudt met motoropleidingen, workshops en motorreizen, werden een aantal initiatieven op touw gezet en werd de carpoolparking op de Oudenaardsesteenweg te Erpe-Mere omgetoverd tot een behendigheidspiste. Motorrijders kunnen er niet alleen hun vaardigheden en motorbeheersing testen maar de politie onderwerpt de motorfiets ook aan een grondige controle op vlak van technische eisen en geeft enkele interessante tips op vlak van wetgeving en verkeersveiligheid.

Het initiatief heeft vooral tot doel om niet alleen motorrijders maar ook andere weggebruikers te wijzen op de toch wel kwetsbare groep van motorrijders binnen het verkeer. Wie een motor bestuurt maakt twaalf keer meer kans op een dodelijk verkeersongeval dan een gemiddeld gebruiker van een ander voertuig. Ook zijn de lichamelijke letsels bij een ongeval meestal veel zwaarder dan bij andere bestuurders.

Vijf steeds terugkerende ongevalspatronen worden vaak vastgesteld. De meest voorkomende ongevalssituaties zijn motorrijders die de controle over het stuur verliezen en andere weggebruikers die de motorfiets over het hoofd zien.

Situatie 1

De motorrijder verliest controle. Dit zijn ongevallen die door de motorrijder zelf worden veroorzaakt. Dit soort ongevallen doen zich vaak voor op een moeilijk traject veelal omwille van een scherpe bocht. Naast het traject zijn overdreven snelheid, rijden onder invloed van alcohol of drugs en een gebrek aan ervaring belangrijke oorzaken.

Situatie 2

De andere weggebruiker ziet de motorrijder over het hoofd bij het afslaan naar links of bij het invoegen in een verkeersstroom. De gebrekkige aandacht van de andere weggebruiker is de belangrijkste oorzakelijke factor, waarbij de snelheid van de naderende motorrijder een verzwarende factor vormt.

Situatie 3

De motorrijder is onvoldoende zichtbaar tijdens het inhalen van een andere weggebruiker of een file. Een andere weggebruiker verwacht de motorrijder niet aan zijn linkerkant en snijdt hem de weg af omdat hij wil afslaan of zelf inhalen. De verantwoordelijkheid voor dit soort ongevallen is vaak gedeeld tussen de motorrijder en de andere weggebruiker.Situatie 4

De motorrijder haalt in op de verkeerde wijze. Terwijl het in situatie 3 om inhaalmanoeuvres gaat die correct werden uitgevoerd, worden in deze situaties ongevallen veroorzaakt door een inhaalmanoeuvre dat op het verkeerde tijdstip, op de verkeerde plaats of op de verkeerde wijze werd uitgevoerd.Situatie 5

Om diverse redenen rijdt de andere weggebruiker plots op de rijstrook van de motorrijder ,omdat hij de controle verloor, door onoplettendheid of omdat hij iemand wou inhalen en de motorrijder niet zag.


Algemeen kan opgemerkt worden dat 1 op 3 motorrijders op het moment van het ongeval te snel rijdt. Hierdoor verliezen ze de controle over de motor , kunnen ze niet meer tijdig remmen in een noodsituatie of worden ze te laat opgemerkt door andere weggebruikers. Ook is er in ongeveer 20% van de gevallen alcohol in het spel. Motorrijders die onder invloed van alcohol zijn verliezen bovendien sneller de controle over het stuur dan andere bestuurders.

Ook willen we nog even aandacht schenken aan het artikel 16.2 bis van de wegcode. Op basis van dit artikel mogen de motorrijders tussen rijstroken en files doorrijden zonder dat dit als inhalen beschouwd wordt. Dit is echter enkel toegestaan indien de motorrijder niet sneller dan 50km/h rijdt en het snelheidsverschil niet hoger is dan 20km/h. Bovendien dient de motorrijder op de autosnelwegen tussen de twee meest links gelegen rijstroken rijden. Opgelet, het gebruik van de 4 knipperlichten is op deze momenten niet toegelaten.

Bij vlot verkeer, wordt zigzaggen beschouwd als een manoeuvre en moet men de intentie om van rijstrook te veranderen met de richtingaanwijzers aankondigen.

Denk er ook aan dat passagiers steeds veilig vervoerd moeten worden. Dit betekent dat passagiers de voeten op de voetsteunen moeten laten rusten. Amazonezit is verboden.

Kinderen van minder dan 3 jaar mogen niet op de motorfiets vervoerd worden. Ze mogen echter wel vervoerd worden in een voor hen geschikt kinderbeveiligingssysteem dat geplaats is in de zijspanwagen van een motorfiets. Kinderen tussen 3 en 8 jaar mogen enkel passagier zijn op motoren tot 125cc mits ze in een geschikt kinderbeveiligingssysteem zitten. Passagiers dienen eveneens de verplichte uitrusting te dragen (helm, handschoenen, jas met lange mouwen , lange broek, laarzen die de enkels beschermen.

Sensibiliseringscampagnes zoals de dag van de motorrijder, zijn bijgevolg belangrijk.

De aandacht moet steeds uitgaan naar het snelheidsgedrag, alcoholgebruik en het defensief rijden. Bovendien dient zichtbaarheidsverhogende kledij inclusief de helm gepromoot te worden. Ook de andere weggebruikers moeten gesensibiliseerd worden om meer aandacht aan de motorrijder te besteden. Onze politiezone vindt het daarom belangrijk om als partner van VSV, te participeren aan dit evenement en besteedt daarom, het ganse jaar door, veel aandacht aan snelheids- en alcoholcontroles.

Voor meer informatie over dit onderwerp kan je steeds terecht bij de verkeersdienst van de politiezone Erpe-Mere/Lede op het nummer 053/60.64.64. Bezoek zeker ook eens onze website www.lokalepolitie.be/5441 of volg ons op twitter (twitter.com/pz5441) of facebook (facebook.com/PolitiezoneErpeMereLede).

Wij wensen alle motorrijders een leuk maar vooral veilig motorseizoen toe !