Wat is de rangorde van verkeerstekens, verkeersregels en bevelen?

Rangorde

Rangorde verkeerstekens, verkeersregels, bevelen

Het verkeer wordt geregeld door:

  • verkeersregels;
  • verkeerstekens (borden, lichten en wegmarkeringen);
  • bevelen van bevoegde personen.

Het kan gebeuren dat deze drie elementen gecombineerd aanwezig zijn. Daarom werd een rangorde opgesteld:

  • Helemaal onderaan staan de verkeersregels;
  • De verkeerstekens gaan boven de verkeersregels: zo wordt de regel "rechts heeft voorrang" teniet gedaan door de verkeersborden betreffende de voorrang;
  • De verkeerslichten gaan op hun beurt boven de voorrangsborden. Je moet de voorrangsborden echter wel naleven als het oranjegele knipperlicht brandt (alleen geplaatst, of alleen werken in een driekleurig verkeerslicht), of indien er lichten boven de rijstroken aangebracht zijn (groene pijl, rood kruis);
  • Helemaal bovenaan de rangorde staan de bevelen van bevoegde personen: als het licht voor jou op groen staat maar een politieman je teken geeft om te stoppen, dan moet je dat natuurlijk doen!

Bron: BIVV