Wanneer mogen fietsers naast elkaar rijden?

Fietsers naast elkaar

Als er een fietspad is, mogen fietsers er met zoveel personen naast elkaar rijden als de breedte van het fietspad toelaat. De voorwaarde is wel dat ze de andere weggebruikers niet hinderen of in gevaar brengen. Is er geen fietspad, dan wordt het iets complexer. Eén regel blijft wel dezelfde: op de rijbaan mogen fietsers nooit met meer dan twee naast elkaar rijden.

Binnen de bebouwde kom mogen fietsers op de rijbaan naast elkaar rijden, behalve wanneer het kruisen met tegenliggers hierdoor onmogelijk wordt. Ze mogen nooit met meer dan twee naast elkaar rijden. Die regels gelden ook buiten de bebouwde kom, maar daar komt nog een extra regel bij: fietsers moeten achter elkaar gaan rijden als er een achteropkomend voertuig nadert.

Fietsers mogen niet naast elkaar rijden:

  • wanneer er een aanhangwagen aan een fiets gekoppeld is;
  • op een rijstrook die voorbehouden is aan voertuigen van geregelde openbare diensten en aan voertuig bestemd voor het ophalen van leerlingen of de bijzondere overrijdbare bedding.

Voor groepen van minstens 15 fietsers gelden er speciale regels. Ze zijn niet verplicht het fietspad te volgen op voorwaarde dat ze gegroepeerd blijven. Zij mogen met twee naast elkaar op de rijbaan rijden, maar mogen wel alleen de rechterrijstrook gebruiken. Als er geen rijstroken zijn, mogen zij niet meer dan een breedte gelijk aan die van een rijstrook en in geen geval meer dan de helft van de rijbaan in beslag nemen. Voor groepen van meer dan 50 fietsers zijn wegkapiteins en begeleidende auto's verplicht.