Dagelijks persoverzicht - 28/6/2017

Wo 28.06.2017 - 11:36

In het dagelijks persoverzicht vindt u een selectie van de meest actuele nieuwsberichten van de politiezone Aalst. Uiteraard is dit slechts een greep uit onze interventies. Hierin wordt de volgende informatie gegeven: verkeersongevallen met lichamelijk letsel, feiten van beschadigingen/vandalisme, kleine diefstallen, inbraken in woningen en andere gebouwen. Heel wat andere tussenkomsten van onze diensten worden omwille van het beroepsgeheim en/of de privacy NIET gemeld (vb. burenmoeilijkheden, familiale moeilijkheden, ...).

Bijkomende informatie, naast de informatie in het infoveld, wordt NIET meegegeven.

Contacteer ons

Dringende politiehulp
101

Algemene informatie
053 73 27 27