Het werk van de wijkinspecteur voorstellen, hoeft waarschijnlijk niet meer. Hij is immers dagelijks te zien in het straatbeeld en is een rechtstreeks aanspreekpunt in jouw wijk.

Zijn werkterrein kent hij door en door: de mentaliteit van de bewoners, de buurtproblemen, de misdrijven met een wijkgebonden karakter, ...

In elk geval lost de wijkinspecteur veel problemen op met een luisterend oor en vervult hij dikwijls een bemiddelende rol in burenruzies. Wanneer dit niet lukt, zal hij je gepast doorverwijzen naar de bevoegde instanties.

Bovendien voert hij preventieve controles uit om het veiligheidsgevoel in de wijk te verhogen en neemt hij deel aan preventieprojecten zoals vakantietoezicht.

Bovendien is hij verkeersagent bij tal van evenementen (wielerwedstrijden, kermissen), handelt hij administratieve opdrachten uit en kan je bij hem terecht voor sluikstorten, loslopende honden, gevonden fietsen, ... Voor niet-dringende tussenkomsten in de wijk, kan je dus bij hem terecht.

Kortom, de wijkinspecteur is een vertrouwenspersoon die een veelzijdige en niet te onderschatten taak vervult. Aarzel niet hem te contacteren indien je dit nodig acht.

 

Vul in de zoekfunctie uw adres (straatnaam, huisnummer en gemeente) in om na te gaan wie uw wijkinspecteur is en hoe u deze kan bereiken.
Via >> legende vindt u per wijk de naam van de wijkinspecteur.