De Lokale Politie is samengesteld uit 196 korpsen van de Lokale Politie ontstaan uit de samenvloeiing van de ex-gemeentepolitie en de exterritoriale brigades van de Federale Politie. 50 Politiekorpsen vallen samen met het grondgebied van één stad of gemeente (ééngemeentezone) en 146 anderen bestrijken verschillende steden en/of gemeenten. (meergemeentenzones) Elk lokaal politiekorps staat onder leiding van een Korpschef, verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokale politiebeleid. Hij verzekert de leiding, de organisatie en de verdeling van de taken in het korps. Hij oefent deze activiteiten uit onder het gezag van de Burgemeester, voor de ééngemeentezones of onder het gezag van het Politiecollege voor de meergemeentenzones. Dit Politiecollege is samengesteld uit de Burgemeesters van de verschillende steden of gemeenten van de politiezone. Een Vaste Commissie van de Lokale Politie is aangesteld om het geheel van Lokale Politiekorpsen te vertegenwoordigen. Op initiatief of op vraag van overheden, verstrekt zij advies over alle problemen die met aan de Lokale Politie te maken hebben.

 

Samenstelling

Elk politiekorps bestaat uit, een operationeel kader van politieambtenaren en agenten van politie, en een administratief- en logistiek kader, samengesteld uit burgerpersoneel. De getalsterkte van deze twee kaders wordt bepaald door de Politieraad voor de meergemeentenzones of door de Gemeenteraad voor de ééngemeentezones, overeenkomstig de minimale normen, die bij koninklijk besluit zijn vastgelegd. (KB 05.09.2001) De Politieraad is evenredig samengesteld uit gemeenteraadsleden van de verschillende steden of gemeenten van de politiezone, op basis van het respectievelijke aantal inwoners; iedere Politieraad beschikt op zijn minst over één vertegenwoordiger uit de gemeenteraad.

 

De filosofie van de Lokale Politie

Deze filosofie heeft betrekking op een globale en geïntegreerde benadering in het veiligheidsvraagstuk. Ze steunt op een maximale zichtbaarheid en voortgezette politieactiviteiten op een beperkt grondgebied, wat een verbetering van het contact tussen politie en bevolking toelaat. Men heeft het in dit verband over community-policing of gemeenschapsgerichte politiezorg.