Missie

Via de basispolitiezorg op een realistische en professionele manier bijdragen tot maatschappelijke veiligheid binnen onze politiezone. Wij doen dit in nauwe samenwerking met diverse partners en streven daarbij steevast naar kwaliteit in de dienstverlening.

 

Visie

Wij streven naar excellente politiezorg, d.w.z. dat wij aandacht hebben voor

- De soorten maatregelen van maatschappelijke veiligheid

(proactie, preventie, voorbereiding, reactie en nazorg)

- De pijlers van gemeenschapsgerichte politiezorg

(externe oriëntering, oorzaakgericht probleemoplossend werken, partnerschap, verantwoordelijkheid opnemen en verantwoording afleggen, bekwame betrokkenheid)

- De kenmerken van informatiegestuurde politiezorg

(doelbepalend, proactief en reactief, meerwaarde biedend, uitwisseling, doelgericht)

- De principes van optimale bedrijfsvoering

(resultaatgericht, transparantie, continu verbeteren, samenwerking, leiderschap met lef)

 

Daar koppelen wij bovendien een gebiedsgebonden politiezorg aan waarbij wij met acht wijkteams lokale fenomenen korpsbreed aanpakken.

 

Onze waarden

Professioneel en positief

Open en eerlijk

Loyaal en respectvol

In uniform en uniform

Tuuëpe tegoeare en kwaliteitsvol

Integer en collegiaal

Enthousiast en beschikbaar