Spijtig genoeg trapt zo'n 2 % van de mailbegunstigden hier nog in. Daarom blijven de mails ook komen! 

Dus nog maar eens : nooit reageren op die mails, gewoon verwijderen. 

Mocht u toch schade geleden hebben, dan kan u altijd klacht indienen. 

 

 

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: Hamilton Carneiro [mailto:hamilton.carneiro @ mpal.mp.br]

Verzonden: zondag 13 juli 2014 10:15

Onderwerp: 500,000.00 Euro

U hebt als de enige begunstigde van de som van vijfhonderd duizend euro (€ 500,000.00 euro) die heeft nedergelegd hier in WESTERN UNION OFFICE door de ONU voor u zijn geselecteerd.

Kindly contact met ons op voor claims E-mail: wuacctdpt5 @ gmail.com

Klantenservice

Western Union Office ®

 

Zoals wij regelmatig waarschuwen voor talloze frauduleuze mails. Dit is er terug ééntje! 

Dus nooit op links klikken of persoonlijke gegevens meegeven via mail of telefoon. 

Van: Scarlet - Factuurnummer: 0018912161 [mailto:factuur @ scarlet.be]
Verzonden: zondag 13 juli 2014 12:39
Aan: UW NAAM
Onderwerp: Scarlet - Factuurnummer: 0018912161

|Factuurnummer: 0018912161|  |Datum: 18-01-2014|  |Betreft: Overschrijding data limiet

Geachte Scarlet-klant, 

Ondanks onze eerdere herinneringen hebben wij van u nog geen betaling ontvangen.  

Wij stellen u thans nog eenmaal in de gelegenheid het verschuldigde bedrag van  52,50 uiterlijk binnen een termijn van drie werkdagen te voldoen. 
Doordat de domiciliëring het bedrag niet van uw rekening kon afschrijven, verzoeken wij u te betalen met de zogeheten 3V Card Voucher

U betaalt vooraf de waarde van uw voucher, daarna ontvangt u een 19-cijferige code waarmee u via onze website kan betalen. 


3V Voucher kopen

Wanneer u de 3V Voucher heeft betaald en de 19-cijferige heeft ontvangen, dient u deze code te activeren.  

Activeer uw 3V Voucher 

Zodra u de 19-cijferige code heeft geactiveerd, dan kunt u deze mail uiteraard als niet verzonden beschouwen. 

Indien wij de 19-cijferige code niet binnen de door ons gestelde termijn van u ontvangen, dan zien wij ons genoodzaakt de vordering uit handen te geven aan onze gerechtsdeurwaarders. 
Een incassobureau kan geen beslag leggen op uw goederen, maar een deurwaarder kan dit wel. Alle hieruit voortkomende kosten zullen voor uw rekening komen. 

Hoogachtend,

Scarlet telecommunicatieprovider  

Afdeling factuur en betaling 

Dit is een automatisch genegeerd e-mailbericht. Reacties, vragen en opmerkingen 
toegezonden aan de afzender van dit e-mailbericht zullen daarom niet worden beantwoord/behandeld.

Van 07/04 tot 28/04/2014 werd een preventieve snelheidsmeter opgesteld in de Schoolstraat te Serskamp.

38.86 % van alle bestuurders reed sneller dan de toegestane 50 km/u.

17.21 % van alle bestuurders reed sneller dan 56 km/u

8.82 % van alle bestuurders reed sneller dan 60 km/u

Lees meer →

Van 17/04 tot 05/05/14 werd een preventieve snelheidsmeter opgesteld in de Bremenhulsstraat te Serskamp (Wichelen).

Bremenhulsstraat is geen blackpoint.

6.00 % van alle bestuurders reed sneller dan de toegestane 50 km/u.

1.40 % van alle bestuurders reed sneller dan 56 km/u

0.55  % van alle bestuurders reed sneller dan 60 km/u

Lees meer →

Tussen 16/06 en 07/07/14 werd een preventieve snelheidsmeter opgesteld in de Ledebaan te Wichelen.

12.68 % van alle bestuurders reed sneller dan de toegestane 70 km/u.

                4.58 % reed meer dan 76 km/u.

                2.55 % reed meer dan 80 km/u.

Lees meer →