Van 1/12 tot 18/12/2014 werd op aanvraag een preventieve snelheidsmeter opgesteld in de Bochtenstraat te Laarne.

Bochtenstraat is geen blackpoint.

4.67 % van alle bestuurders reed sneller dan de toegestane 50 km/u.

0.39 % van alle bestuurders reed sneller dan 56 km/u

0.08 % van alle bestuurders reed sneller dan 60 km/u

Lees meer →

Van 12/11 tot 01/12/14 werd een preventieve snelheidsmeter opgesteld in de Brusselsesteenweg te Wetteren (Kwatrecht).

Nu de werken voltooid zijn, is er een zone 50 ingelast ter hoogte van Kwatrecht.

De Brusselsesteenweg is een blackpoint. Daar worden maw meer verkeersongevallen met gewonden vastgesteld.

29.95 % van alle bestuurders reed sneller dan de toegestane 50 km/u.

10.82 % van alle bestuurders reed sneller dan 56 km/u

5.25 % van alle bestuurders reed sneller dan 60 km/u

Lees meer →

 

Tussen 12/11 en 01/12/14 werd een preventieve snelheidsmeter geplaatst in de Brandemanstraat te Laarne.

Dit was een preventieve meting op aanvraag.

De preventieve meter wordt daar opgehangen waar het opportuun is om te meten.

Tevens dient er ook rekening gehouden worden met bepaalde technische beperkingen, die er voor zorgen dat wij niet eender waar kunnen meten.

17,71 % van alle bestuurders reed sneller dan de toegestane 50 km/u. 

Lees meer →

Tussen 12/11 en 01/12/14 werd een preventieve snelheidsmeter geplaatst in de Veldstraat te Laarne. Dit gebeurde op aanvraag.

53.81% van de bestuurders reed sneller dan de toegelaten 30 km/u.

1,09% van de bestuurders reed sneller dan 50 km/u.

Lees meer →

Naar aanleiding van een lopende geurstudie zullen er op maandag, 22 december 2014 werken uitgevoerd worden aan de voorzuivering Microfibres waarbij er mogelijks tijdelijk een lichte geurhinder kan zijn voor de directe omgeving. 

Bij deze bieden wij vanuit het bedrijf onze verontschuldigingen aan de omwonenden aan voor mogelijke hinder. 

De milieu-inspectie, het college van Burgemeester en Schepenen vd gemeente Laarne en de politie Wetteren-Laarne-Wichelen zijn ook op de hoogte gesteld van de hogervermelde werken.