Wij hebben een nieuw emailadres : Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

De mails die op dat adres toekomen worden enkel gelezen en behandeld tijdens de kantooruren. Meldingen die een interventie vragen horen uiteraard per telefoon te gebeuren (via 101).

 

We zitten in de laatste rechte lijn naar het weekend van De Ronde Van Vlaanderen. We zetten graag al enkele verkeersmaatregelen op een rijtje want op de dag van de doortochten zelf zullen we kort op de bal spelen.

- Op 1 april passeren tussen grofweg 8u en 11u ongeveer 7000 wielertoeristen over het parcours (uitzondering in Zele plaatselijk via de Driesstraat ipv de Kouter). Waar de rijbaan het smalst is werd een parkeerverbod voorzien en in het smalste stukje van de Frankrijkstraat geldt tijdelijk een snelheidsbeperking van 30 km/u.
De verkeersmaatregelen vallen nogal mee, maar voor de impact op het verkeer zal dat zeker niet het geval zijn. We verwachten in de genoemde tijdsvork zeer sterke verkeershinder !

- Voor de doortocht van De Ronde op zondag 2 april geldt zowat overal op het parcours een strikt parkeerverbod (soms uitzondering voor parkeerplaatsen buiten de rijbaan). De borden staan er nu al, de briefjes met tijdstippen worden nog aangepast.
Onze mensen zullen het heel druk hebben, dus er zal zeer weinig moeite gedaan worden om foutparkeerders nog te gaan zoeken, deze wagens zullen snel op de takelwagen gaan (de signalisatie is duidelijk).
 De ganse Kouter t.e.m. de Cesar Meeusstraat en de Markt in Zele zullen al heel vroeg afgesloten worden voor het verkeer, elders op het parcours zal dat tijdelijk zijn tijdens de passages van de publiciteitskaravaan en uiteraard de wedstrijd zelf. Na de passage van de wedstrijd zal geleidelijk aan het verkeer terug overal door gelaten worden.

 
 

UPDATE 14U05 De gemeentelijke fase wordt opgeheven. De maatregel om ramen en deuren te sluiten is niet langer van toepassing, het gevaar is geweken. De A. Van der Moerenstraat is opnieuw toegankelijk voor het verkeer. Door de brandweer worden de laatste restanten opgeruimd en de laatste metingen worden momenteel gedaan. Het algemeen crisisnummer, 052 45 99 90, is nog beschikbaar tot 15 uur. De brandweer, inzonderheid het IGS-Team (Team Chemische Incidenten van brandweerzone Oost), zal nog enkele uren nodig hebben om het eigen materiaal te decontamineren. Wie last krijgt van prikkelende ogen en/of irritatie neemt best contact op met de huisdokter van wacht via 052 45 67 89.

UPDATE 12U30
 
Op het moment van het incident was het aan het regenen. Er wordt nagegaan in hoeverre de neerslag concentraties van het product bevat in de onmiddellijke omgeving. Om die reden wordt de rijbaan preventief afgesloten in de A. Van der Moerenstraat.

Officieel persbericht  van crisiscentrum gemeente Zele om 11u43:
 
Om 9.45 uur is er een oproep bij de brandweer binnengekomen voor een incident met een tankwagen bij het bedrijf Romarco in de Baaikensstraat in Zele. De tankwagen bevatte salpeterzuur. Van dit product is er een lichte uitbraak geweest met een chemische reactie tot gevolg. Daardoor is er een gele rookontwikkeling ontstaan met nitreuze dampen. De gemeentelijke fase werd opgestart en het medisch interventieplan is afgekondigd. Er waren op het moment van de uitbraak geen aanwezigen in het bedrijf en er zijn dus geen gewonden. De politie heeft onmiddellijk de bewoners van de omliggende straten Hamme-Zogge, Hamme Sint-Anna, Durmen, A. Van der Moerenstraat, Huivelde, Hansevelde en Rinkhout gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. Dit is nog steeds van kracht.
 
De uitbraak van het product is gestopt. De opruimingswerken zijn aan de gang en de metingen zijn gebeurd. Er is geen verspreiding naar riolen toe gebeurd aangezien de gelekte vloeistof ingekuipt kon worden in het bedrijf.
 
De weersomstandigheden van het moment hebben er voor gezorgd dat de dampen snel neergeslagen werden en de uitbrekende dampen konden verdunnen.