Contact Info

Oude Vismijn 34
9160 Lokeren
T: 09 340 94 99
F: 09 340 94 90

Meer ...

Volg ons op Twitter

Volg ons op twitter.com/politielokeren

veiligheidsplanIn het zonaal veiligheidsplan van Lokeren stelt de lokale politie zijn doelstellingen en prioriteiten voor de komende jaren voorop.

Onze politiezone heeft met de partners binnen de Zonale Veiligheidsraad het zonaal veiligheidsplan voor de komende vier jaar opgesteld wat de politiediensten in staat moet stellen naast hun normale politiewerk ook doelstellingen op lange termijn te realiseren.

Het welzijn van de bevolking van de stad Lokeren is hier het uitgangspunt. Aan de hand van onder andere de criminaliteitscijfers van de voorbije jaren hebben we een grondige analyse gemaakt. Naast de prioriteiten uit de vorige veiligheidsplannen hebben wij in dit plan ook bijzondere aandacht voor overlast van allerlei aard.


Dit plan een logische verderzetting van de vorige plannen. Samen met de partners zorgen we ervoor dat het de komende jaren in Lokeren aangenaam vertoeven is.


U kan het zonaal veiligheidsplan van Lokeren hier in pdf formaat downloaden.  [zvp 2014-2017.pdf]