Contact Info

Oude Vismijn 34
9160 Lokeren
T: 09 340 94 99
F: 09 340 94 90

Meer ...

Volg ons op Twitter

Volg ons op twitter.com/politielokeren

De historiek van de wijkinspecteur

Sinds mensenheugenis kan men de wijkpolitie niet meer uit het straatbeeld bannen. De naam evolueerde van 'Quartus' (kwartiermeester) bij de Romeinen, tot 'champetter' in de eerste helft van de 20ste eeuw, naar 'wijkagent' op het einde van de 20ste eeuw om te eindigen als '

 

wijkinspecteur' in de hedendaagse moderne politiecultuur.

Alhoewel de taak van de champetter en de wijkagent evolueerde van een niet politionele naar een meer gemeenschaps- en informatiegerichte opdracht, bleef het belang om 'dicht bij de bevolking te staan' behouden.

Voor de politiehervorming in 2001, werd Lokeren verdeeld in vier sectoren met ieder een wijkagent. Hun opdracht bestond er in om parketkantschriften uit te voeren en bestuurlijke documenten rond te dragen. In vele wijken was de wijkagent een gekende dorpsfiguur.

Na de politiehervorming werd ook de wijkwerking onder de loep genomen. Gezien ook de federale overheid ervan overtuigd was dat de wijkagent de hoeksteen vormde van een goed draaiende politiedienst werd de wijk uitgebreid tot 9 wijkinspecteurs en 1 wijkhoofdinspecteur (teamchef).
Dit aantal werd niet lukraak gekozen. Een richtlijn verlangde dat er minstens 1 wijkinspecteur per 4000 bewoners zou zijn. Lokeren telde toen 36.000 inwoners. Lokeren werd opgedeeld in 4 zones en 8 wijken, zodat iedere wijkinspecteur verantwoordelijk was voor een wijk. Om de werklast evenwichtig te verdelen, werden de wijken geregeld bijgesleuteld maar met het gevolg dat wijken onoverzichtelijk en moeilijk herkenbaar werden. Gezien er slechts 1 wijkagent verantwoordelijk werd gesteld voor zijn wijk, was bij ziekte of langdurig verlof van de wijkinspecteur, de continuïteit van de dienstverlening niet altijd even adequaat.

De tijd was rijp om de werking te evalueren en te herbekijken. Een herverdeling van de wijkzones bleek verantwoord. Zo werd er afgestapt van de individuele wijken en overgegaan naar een ruimere duidelijk geografisch herkenbare zone waarin minstens 2 wijkinspecteurs actief waren. De Durme, de spoorlijnen en de N47 werden de natuurlijke afbakeningen van de zones.
Ook werd er afgestapt van de stempel 'uitboljob einde loopbaan' waarbij oudere politiemensen systematisch ingezet werden als wijkagent omdat dit tot gevolg had dat sommige leden uit deze groep werkte zonder bijkomende ambitie en inspiratie en met groot verlangen uitkeken naar hun pensioen. Zo ligt momenteel het profiel van een wijkinspecteur helemaal anders. Er wordt uitgekeken naar jongere, dynamische politiemensen met een sterke communicatieve ingesteldheid. Mede door de bevolkingsexpansie in Lokeren naar ongeveer 40.000 werd het ook tijd om een bijkomende wijkinspecteur aan te werven.

Momenteel bestaat het team van wijkinspecteurs uit 5 mannelijke en 4 vrouwelijke gemotiveerde wijkinspecteurs en een hoofdinspecteur als teamchef.

 

Takenpakket

 • Samenwoonst en gezinshereniging van vreemdelingen; 
 • Onderzoeken en seinen van niet aangifte woonstveranderingen;
 • Onderzoek naar domiciliefraude,
 • Uitvoeren van parketopdrachten in het kader van verkeersongevallen en verkeersovertredingen
 • Verkeerstoezicht in schoolomgevingen;
 • Signaleren van schade aan het openbaar domein
 • Signaleren en formuleren van mogelijke oplossingen van verkeersproblemen; - opsporen van sluikstorten en het uitvoeren van verder onderzoek naar de dader; - toezicht op speelterreinen;
 • Participatie aan sociale buurtvergaderingen in risicowijken;  
 • Verkeersregeling tijdens voetbalwedstrijden; - Bevragingsbank voor de eigen en andere politiecollega's; 
 • Aanwezigheid op grote evenementen in hun zone;
 • Verkeersregeling bij wielerwedstrijden in hun zone; 
 • Onderzoek bij een aanvraag tot het aanleggen van een parkeerplaats voor personen met een handicap.

 

 De wijkinspecteurs hun contactgegevens.