Contact Info

Oude Vismijn 34
9160 Lokeren
T: 09 340 94 99
F: 09 340 94 90

Meer ...

Volg ons op Twitter

Volg ons op twitter.com/politielokeren

Wie ?

De sociale dienst van de politie wordt bemand door Ann Jacob, hoofdinspecteur met specialiteit politieassistente en Mieke De Waele, inspecteur.
Hun bureau bevindt zich op het gelijkvloers. Zij zijn bereikbaar tijdens kantooruren via het telefoonnummer 09/340.95.77 en wie liever e-mailt kan dat op : Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. of Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Bij afwezigheid wordt uw telefoontje doorgeschakeld naar hun gsm of naar de onthaaldienst. Eventueel kan je daar dan altijd een afspraak maken via de inspecteur van het onthaal.

Politionele slachtofferbejegening

Een van de taken binnen de sociale cel is het coƶrdineren van de politionele slachtofferbejegening.

De laatste jaren is de aandacht voor het slachtoffer van criminaliteit binnen justitie en politie beduidend toegenomen.

De politieambtenaar is vaak de eerste persoon die in contact komt met een slachtoffer. Men heeft dan ook wettelijk bepaald dat de politie moet zorgen voor een adequate opvang, informatie en bijstand aan het slachtoffer. Dit is onder andere wettelijk vastgelegd in artikel 46 van de Wet op het Politieambt.

Men gaat ervan uit dat elke politieambtenaar in staat moet zijn deze taak te vervullen. Vakken als slachtofferbejegening en maatschappelijke vorming komen dan ook uitgebreid aan bod in de basisopleiding.

In geval de lokale politie geconfronteerd wordt met een zeer ernstig slachtofferschap buiten de kantooruren, mag ze een beroep doen op een gespecialiseerde medewerker van een naburige zone.

Binnen de zone Lokeren hebben we een samenwerkingsakkoord afgesloten met de zones van de Wapol (WAse POlitiediensten); buiten Ann zijn er ook nog enkele vrouwelijke wijkinspecteurs die hieraan meewerken en ingezet kunnen worden voor bv. slecht-nieuwsgesprekken in het Waasland. Elke zone levert om beurten een gespecialiseerde medewerker, zodat een permanentie kan worden voorzien.

 

Centrum voor Hulp aan Slachtoffers

Nationaal is er ook een samenwerkingsakkoord afgesloten met het Centrum Voor Hulp Aan Slachtoffers.

Dit samenwerkingsakkoord is uitgewerkt via de ministeriƫle omzendbrief GPI58.

Het is de bedoeling dat politiediensten systematisch een aanbod tot doorverwijzing doen aan :

 • slachtoffers van inbraak in hun woning
 • slachtoffers die rechtstreeks contact hadden met de dader.

Binnen het centrum Voor Hulp Aan Slachtoffers biedt men o.a. volgende dienst-verlening:

 • Informatie en advies geven over gerechtelijke procedures en schadevergoeding.
 • Praten over wat er je is overkomen in het kader van het verwerkingsproces.
 • Wegwijs maken naar andere diensten.

 

Taken sociale dienst

 • Instellen en uitvoeren van dossiers jeugdbescherming (verontrustende situatie en minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit pleegden.), zedenfeiten, intrafamiliaal geweld, sociale probleemsituaties in het algemeen, ...
 • Mensen doorverwijzen naar de gepaste hulpverleningsvormen binnen de sociale sector.
 • Zorgcollega
 • Opvolgen, bijhouden en doorcommuniceren van wijzigende wetgeving aangaande sociaalgerelateerde onderwerpen.
 • Opbouwen en onderhouden externe contacten met diensten uit het welzijnswerk
 • Deelname aan regioteam, arrondissementele raad voor slachtofferbejegening,....
 • Deelname aan trajectteam binnen NERO-project. NERO staat voor "Normstelling en Responsabilisering bij overlastgedrag"
 • Opzetten interne vorming over onderwerpen met maatschappelijke relevantie.

...