Contact Info

Oude Vismijn 34
9160 Lokeren
T: 09 340 94 99
F: 09 340 94 90

Meer ...

Volg ons op Twitter

Volg ons op twitter.com/politielokeren

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. Sedert begin 2010 maakt de dienst Verkeer officiƫel de zevende functionaliteit uit binnen de structuur van de lokale politie. Het verkeersteam van de politiezone Lokeren telt momenteel 7 leden.

- Het hedendaagse actiedomein van de verkeersdienst beperkt zich niet louter en alleen tot de handhaving van het verkeer. Om de verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid binnen onze stad te verbeteren werd het takenpakket sterk uitgebreid dit zowel op het vlak van infrastructuur als van de wetgeving.

- Het huidige handhavingsbeleid binnen onze politiezone is o.a. gebaseerd op een permanente analyse van de lokale verkeersongevallen.  De doelstelling is om het aantal verkeersongevallen te borgen op 200 en het aantal gekwetsten trachten te beperken tot 230.  Daarnaast wordt ook sterk rekening gehouden met de actiepunten vervat in de Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid (http://www.fcvv.be). 

  
* Preventieve acties:

o Preventief snelheidsbord
o Opleiding Gemachtigd opzichter
o Project Verkeersklassen ism het jeugdparket Dendermonde voor jongeren van 12 t/m 15 jaar.
o Educatief project: Wijzer op Weg (WoW) voor leerlingen van het basisonderwijs in Lokeren.
o Actuele registratie en analyse van verkeersongevallen in Lokeren. (grafiek 1 | grafiek 2
o Participatie in de stedelijke verkeerscel ivm infrastructurele verkeersproblemen.
o Verlenen van adviezen voor vergunningen voor wegeniswerken, werken uitgevoerd op openbare domein

 

* Repressieve acties:

o Specifieke verkeerscontroles welke periodiek worden uitgevoerd in het kader van:
    + alcohol zoals de BoBcampagne
    + zwaar vervoer 
    + gordeldracht
    + snelheid zowel bemand als onbemand 
    + drugs in het verkeer
    + snelheid van opgevoerde bromfietsen

o Dagelijks toezicht op schoolgaand verkeer.
o Toezicht op uitvoering van werfsignalisaties op openbaar domein.
o Toezicht op en remediƫren van verkeersproblemen die openbaar overlast veroorzaken.

 

Naast de genoemde verkeerstaken ontfermt de verkeersdienst zich nog over twee andere, zij het niet onaanzienlijke, fenomenen namelijk:

* Dossier Wapens:

Al uw vragen inzake het al of niet toegelaten wettelijke bezit en registratie van vuurwapens en dergelijke meer, worden behandeld door onze hoofdinspecteurs die hiervoor gemachtigd zijn. Zij verlenen deskundig advies aan de heer Provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen.


* Evenementen:

Een hoofdinspecteur van de verkeersdienst verleent aan de heer Burgemeester advies in verband met vergunningen voor organisaties van allerlei aard zoals buurtfeesten, kermissen, security, stoeten en dergelijke welke doorgaan op het openbaar domein.  Daarenboven staat hij de organisatoren graag bij met praktische adviezen ivm de inrichting van hun evenement. Hij staat ook in voor advies aan het Schepencollege ivm vergunningen voor tijdelijke verkeersmaatregelen. Je kan hem telefonisch bereiken op het telefoon 09/3409 543 of via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .
Door deze link te volgen kom je vanzelf bij het e-loket evenementen.

 

- Andere interessante websites in verband met verkeer:

    * www.wegcode.be
    * www.bivv.be
    * www.goca.be
    * www.sbat.be
    * www.weeswegwijs.be

 

Mailen naar de verkeersdienst?

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

.