Contact Info

Oude Vismijn 34
9160 Lokeren
T: 09 340 94 99
F: 09 340 94 90

Meer ...

Volg ons op Twitter

Volg ons op twitter.com/politielokeren

 rode-armband

Het team :

Via een beurtrol zijn alle leden van op hun beurt met dienst en dat 24/24 uur. Bij een zwaarwichtig feit zullen de rechercheurs van dienst gecontacteerd worden waarna men het dossier van de leden van de interventie overneemt en in overleg met de OGP van dienst co├Ârdineert waar nodig.
Alle dossiers die een diepgaand onderzoek nodig hebben of waarbij uitgebreide onderzoeksdaden moeten gesteld, al dan niet met specifieke gerechtelijke bevoegdheden, worden behandeld door de recherche.

De werking van de LRD :

 

De lokale recherche dienst (LRD)  bestaat uit negen vaste personeelsleden. Hun opdracht bestaat in het uitvoeren van gerechtelijke opsporingen en onderzoeken die een grondige kennis in bepaalde domeinen of een inzet van een zekere duur vergen ( omwille van de omvang van het onderzoek). Deze activiteiten worden meestal gedaan in uitvoering van opdrachten van de Onderzoeksrechter en Procureur des Konings.

Ook start de LRD op eigen initiatief de nodige opsporingsonderzoeken op, met het doel de noodzakelijke bewijzen te verzamelen om de daders te identificeren en voor te leiden bij de gerechtelijke autoriteiten.

In opdracht van deze autoriteiten zullen bijkomende bewijzen en opsporingsonderzoeken worden uitgevoerd met hetzelfde doel. Ook zal steun verleend worden aan de federale gerechtelijke politiediensten in het kader van zoneoverschrijdende criminaliteit.

Om aan deze verwachtingen te kunnen voldoen is er een permanente beschikbaarheid van deze dienst 24/24 zijn er twee medewerkers van permanentie om steun te verlenen aan andere geledingen van het korps.
 
 
De leden van de recherche werken in principe steeds in burger. Ze zijn wel gewapend en dragen bij de acties een rode armband om zich te identificeren en zullen zich aan de hand van hun legitimatiekaart identificeren.
 
 legitimatie 
 
Naast de recherche bestaat er ook een sociale recherche. Dit betreft een team bestaande uit twee personeelsleden die een aantal deel-aspecten, van het recherche werk, zoals feiten met minderjarigen, zeden en overlastproblemen voor hun rekening nemen.

 

 

 

dienstchef, Commissaris Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.