Contact Info

Oude Vismijn 34
9160 Lokeren
T: 09 340 94 99
F: 09 340 94 90

Meer ...

Volg ons op Twitter

Volg ons op twitter.com/politielokeren

Aangifte doen van eender welk feit kan je in onze politiezone elke dag van de week en dat dag en nacht. Pz Lokeren heeft namelijk ook een permanent bemand onthaal en dispatching in tegenstelling tot de andere zones waarbij de interventieploegen gestuurd worden vanuit de dispatching CIC in Gent.
Wij raden u dan ook aan om aangiftes te doen buiten de drukken kantooruren. Dit is in uw eigen voordeel : korte wachttijd en meer tijd om uw verhaal te doen bij de onthaalinspecteur van dienst.

e_loket        

Aangifte doen van bepaalde feiten zonder je woning te moeten verlaten ? Het kan inderdaad.

 

Via Police-on-web kan je online contact opnemen met de politie voor een aantal welbepaalde zaken:

  • Je kan je alarmsysteem registreren.
  • Je kan de politie om woningtoezicht vragen wanneer je voor langere tijd afwezig zult zijn.
  • Je kan aangifte doen van onder andere bepaalde vormen van diefstal, beschadigingen of graffiti.

Let wel! Voor dringende zaken bel je best het nummer 101.

De hele website is beveiligd en vergroot de bereikbaarheid van de politiediensten.
De lijst van de beschikbare aangiften staat online en krijgt regelmatig aanvullingen.

Hoe werkt het?

  • Je kiest het soort aangifte die je wilt invullen.
  • Je identificeert jezelf met je e-ID of je token (in combinatie met je gebruikersnaam en wachtwoord van de federale portaalsite) of via je account op de federale portaalsite.
  • Je vult een van de voorziene formulieren in. Je kan dan een overzicht van de aangifte nakijken.
  • Daarna moet je op 'bevestigen' klikken. Je aangifte wordt dan meegedeeld aan de bevoegde politiezone.
  • Er wordt een uniek referentienummer aan je aangifte gekoppeld. Bewaar dit nummer goed.

 

 policeonweb

 

Aangifte doen voor een misdrijf die aan het gebruik van het internet verbonden is ?

dit kan je doen via een speciale website eCops: online meldpunt voor misdrijven op of via het internet.