Meldingen van schade ten gevolge van hevig onweer – recyclagepark gratis open van dinsdag 10 juni tot en met vrijdag 13 juni.

Afgelopen maandag 09 juni werd Lokeren zwaar getroffen door een hevig onweer met zeer veel schade door hagel tot gevolg.

Het stadsbestuur van Lokeren zal een aanvraag indienen bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken om het grondgebied van Lokeren te erkennen als rampgebied.

Ten gevolge van de vele schade in Lokeren heeft het stadsbestuur ook beslist om het recyclagepark gratis open te stellen van dinsdag 10 juni tot en met vrijdag 13 juni.

Er zijn heel wat vragen in verband met de schade ten gevolge van het noodweer. Hierbij enkele richtlijnen hoe u hiermee best omgaat :

Wij adviseren om eerst contact op te nemen met uw verzekeringsmaatschappij. Sinds de integrale inwerkingtreding van de wet van 17 september 2005 op de landverzekeringsovereenkomst zijn het immers de verzekeraars – en niet langer het Rampenfonds – die het merendeel van de "gewone" schade aan woningen en inboedel voor deze risico's moeten vergoeden.

In het kader van hagelschade komt het Rampenfonds nog tussen voor :

-          hagelschade aan voertuigen die niet via uw verzekeringspolis gedekt zijn

-          in geval van schade aan woning en inboedel ten gevolge van hagel komt in principe uw verzekeringsmaatschappij tussen, maar u kunt ook een dossier indienen bij het rampenfonds waarbij zal rekening gehouden worden met volgende elementen : de vetusteit ( waardevermindering ten gevolge van ouderdom en gebruik ), een franchise van 250 € , alsook 75 % van de tussenkomst van uw verzekeringsmaatschappij zal afgetrokken worden van uw vergoeding door het rampenfonds. De ervaring leert dat in dergelijke gevallen de tussenkomst aan schade van woningen en inboedel zeer miniem kan zijn ( of gelijk aan nul )

In afwachting van een erkenning door de FOD Binnenlandse Zaken als rampgebied raden wij u aan om uw dossier grondig voor te bereiden door :

-          foto´s te nemen van de geleden schade

-          prijsoffertes en facturen van herstellingen goed te bewaren ( de geleden schade mag wel reeds hersteld worden op voorwaarde dat het bewijsmateriaal goed wordt bewaard )

Als voorbereiding op deze mogelijke erkenning kan u zich nu reeds laten registreren door een mail te sturen naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. met vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer. Indien u reeds een prijsschatting hebt van de geleden schade mag u dit ook vermelden in deze mail. Van zodra de stad Lokeren is erkend als rampgebied voor dit hevig onweer ( de ervaring leert dat dit wel maanden kan duren ), zullen jullie geïnformeerd worden op welke wijze de officiële aanvraagformulieren kunnen bekomen worden en hoe de stad u kan ondersteunen bij het indienen van de aanvraag. Voor bijkomende vragen kan u ook terecht op het telefoonnummer 09 / 340.95.18

Met vriendelijke groeten

Geert Aerens
 
Preventieadviseur - ambtenaar   noodplanning
  Weverslaan 18
  9160 Lokeren
  09 340 9518
  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
 
www.lokeren.be

 

jaarverslagen

 

Het jaarverslag geeft een overzicht van de activiteiten die door de politieorganisatie gepresteerd werden gedurende het voorgaande jaar. Deze informatie is gericht naar de verschillende overheden waarmee wordt samengewerkt maar ook in het bijzonder naar de bevolking van stad Lokeren. Het jaarverslag is tevens een beleidsinstrument voor de opvolging van de actieplannen die de uitvoering uitmaken van het zonale veiligheidsplan.

Het meest recente jaarverslag kan je hier downloaden:

   2013

 


 

 

Eerder verschenen jaarverslagen:

 

2003200420052006200720082009201020112011