Het nieuws uit het Waasland

ayco uitgesneden

Ons nieuwste personeelslid kijkt even in de lens.

Sinds december 2015 hebben we een nieuwe medewerker, getraind op het opsporen van drugs en geslaagd cum laude. De naam van deze drughond is 'Ayco'.

 

De historiek

Sinds mensenheugenis kan men de wijkpolitie niet meer uit het straatbeeld bannen. De naam evolueerde van 'Quartus' (kwartiermeester) bij de Romeinen, tot 'champetter' in de eerste helft van de 20ste eeuw, naar 'wijkagent' op het einde van de 20ste eeuw om te eindigen als ' wijkinspecteur' in de hedendaagse moderne politiecultuur.

 

Alhoewel de taak van de champetter en de wijkagent evolueerde van een niet politionele naar een meer gemeenschaps- en informatiegerichte opdracht, bleef het belang om 'dicht bij de bevolking te staan' behouden.

Voor de politiehervorming in 2001, werd Lokeren verdeeld in vier sectoren met ieder een wijkagent. Hun opdracht bestond er in om parketkantschriften uit te voeren en bestuurlijke documenten rond te dragen. In vele wijken was de wijkagent een gekende dorpsfiguur.

Na de politiehervorming werd ook de wijkwerking onder de loep genomen. Gezien ook de federale overheid ervan overtuigd was dat de wijkagent de hoeksteen vormde van een goed draaiende politiedienst werd de wijk uitgebreid tot 9 wijkinspecteurs en 1 wijkhoofdinspecteur (teamchef).

Dit aantal werd niet lukraak gekozen. Een richtlijn verlangde dat er minstens 1 wijkinspecteur per 4000 bewoners zou zijn. Lokeren telde toen 36.000 inwoners. Lokeren werd opgedeeld in 4 zones en 8 wijken, zodat iedere wijkinspecteur verantwoordelijk was voor een wijk. Om de werklast evenwichtig te verdelen, werden de wijken geregeld bijgesleuteld maar met het gevolg dat wijken onoverzichtelijk en moeilijk herkenbaar werden. Gezien er slechts 1 wijkagent verantwoordelijk werd gesteld voor zijn wijk, was bij ziekte of langdurig verlof van de wijkinspecteur, de continuïteit van de dienstverlening niet altijd even adequaat.

De tijd was rijp om de werking te evalueren en te herbekijken. Een herverdeling van de wijkzones bleek verantwoord. Zo werd er afgestapt van de individuele wijken en overgegaan naar een ruimere duidelijk geografisch herkenbare zone waarin minstens 2 wijkinspecteurs actief waren. De Durme, de spoorlijnen en de N47 werden de natuurlijke afbakeningen van de zones.

Ook werd er afgestapt van de stempel 'uitboljob einde loopbaan' waarbij oudere politiemensen systematisch ingezet werden als wijkagent omdat dit tot gevolg had dat sommige leden uit deze groep werkte zonder bijkomende ambitie en inspiratie en met groot verlangen uitkeken naar hun pensioen. Zo ligt momenteel het profiel van een wijkinspecteur helemaal anders. Er wordt uitgekeken naar jongere, dynamische politiemensen met een sterke communicatieve ingesteldheid. Mede door de bevolkingsexpansie in Lokeren naar ongeveer 40.000 werd het ook tijd om een bijkomende wijkinspecteur aan te werven.

Momenteel bestaat het team van wijkinspecteurs uit 5 mannelijke en 4 vrouwelijke gemotiveerde wijkinspecteurs en een hoofdinspecteur als teamchef.

Wijkzones

 Klik " nieuwe wijkindeling wijkagenten.pdf " om het verdelingsplan 2016 van de zones te downloaden

 
Voorstelling wijkteam

 • Zone Noord - wijkinspecteurs Filip Rousseau en Albert d'hanis
 • Zone Oost - wijksinpecteur Marc Annaert en Els De Meulemeester
 • Zone Centrum  - wijkinspecteurs Cindy Van Lent, Veerle Van De Velde en Linsey Van Den Berghe
 • Zone Zuid - wijkinspecteurs Willem Annaert en Renaud Verplancke 

 

Takenpakket

 • Samenwoonst en gezinshereniging van vreemdelingen; 
 • Onderzoeken en seinen van niet aangifte woonstveranderingen;
 • Onderzoek naar domiciliefraude,
 • Uitvoeren van parketopdrachten in het kader van verkeersongevallen en verkeersovertredingen
 • Verkeerstoezicht in schoolomgevingen;
 • Signaleren van schade aan het openbaar domein
 • Signaleren en formuleren van mogelijke oplossingen van verkeersproblemen; - opsporen van sluikstorten en het uitvoeren van verder onderzoek naar de dader; - toezicht op speelterreinen;
 • Participatie aan sociale buurtvergaderingen in risicowijken;  
 • Verkeersregeling tijdens voetbalwedstrijden; - Bevragingsbank voor de eigen en andere politiecollega's; 
 • Aanwezigheid op grote evenementen in hun zone;
 • Verkeersregeling bij wielerwedstrijden in hun zone; 
 • Onderzoek bij een aanvraag tot het aanleggen van een parkeerplaats voor personen met een handicap.

Contact

De individuele gsm-nummers van de wijkinspecteurs kan je hier terugvinden.

inspecteur Willem Annaert

09/340.95.46

 0478/82.93.94

 willem.annaert @ lokeren.be 

 Wijk Zuid

inspecteur Renaud Verplancke

09/340.95.48

 0478/82.93.98

 renaud.verplancke @ lokeren.be

 Wijk Zuid

 

 

 

 

 

inspecteur Marc Annaert 

09/340.95.47

 0478/82.93.83

 marc.annaert @ lokeren.be

 Wijk Oost

inspecteur Els De Meulemeester

09/340.95.46

 0478/82.93.97

 els.de.meulemeester @ lokeren.be

 Wijk Oost

 

 

 

 

 

inspecteur Albert D'Hanis

09/340.95.47

 0478/82.93.92

 albert.dhanis @ lokeren.be

 Wijk Noord

inspecteur Filip Rousseau

09/340.95.48

 0478/82.93.86

 filip.rousseau @ lokeren.be

 Wijk Noord

 

 

 

 

 

inspecteur Linsey Van den Berghe

09/340.95.46

 0478/82.93.91

 linsey.van.den.berghe @ lokeren.be

 Wijk Centrum

inspecteur Cindy Van Lent

09/340.95.46

 0478/82.93.96

 cindy.van.lent @ lokeren.be  Wijk Centrum

inspecteur Veerle Van De Velde

09/340.95.47

 0478/82.93.79

 veerle.van.de.velde @ lokeren.be  Wijk Centrum 

 Telefoon van de wijkverantwoordelijken :

 

Hoofdinspecteur Hendrik Verstraeten (Teamchef) : 09/340.95.45  - Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.  (wis de spaties in het mailadres)

Commissaris Gerrit Braem (Diensthoofd Wijk en Verkeer) : 09/340.95.40 - Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.  (wis de spaties in het mailadres)

 

Faxnummer : 09.340.95.49

get . Gerrit Braem Commissaris Lokale politie Lokeren

 

 

 

OPMERKING: emailadressen zijn altijd samengesteld Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.  dus geen spaties rond het @pestaartje!
Deze zijn ertussen gezet om de spambots te misleiden en te vermijden dat de mailboxen volgepropt worden met spamberichten.

 

 

 

 

 

 

snelheidscontrolesDit zijn de resultaten van de bemande snelheidscontroles in Lokeren


JAAROVERZICHTEN BEMANDE SNELHEIDSCONTROLES

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016


Geen pdf-weergave ?

Om pdf's te kunnen bekijken heb je het gratis en toonaangevende acrobatreader nodig. Dit programma is volledig vrij van virussen en spyware.
Je kan het downloaden op de site van Acrobat op http://get.adobe.com/nl/reader/

 

Sinds 1 januari 2015 worden parkeerovertredingen  op twee mogelijke manieren aangepakt in Lokeren.

    * Indien  je  in een zone betalend parkeren geen parkeerticket gekocht  hebt of indien je in een blauwe zone  geen parkeerschijf geplaatst hebt, dan kan je een retributie (overeenstemmend met het halve-dagtarief) toegezonden krijgen door de privéfirma Apcoa.     * Indien je een klassieke parkeerovertreding hebt begaan (dubbele file, parkeren op voetpad, op zebrapad, mindervalideparking gebruiken zonder geldige kaart,...) kan je een GAS-boete krijgen van de stedelijke GAS-ambtenaar.

Deze boete kan 55 of 110 € bedragen afhankelijk van de zwaarwichtigheid van uw parkeerovertreding.  U zult dan een aangetekend schrijven ontvangen van de sanctionerend ambtenaar (Dienst integrale veiligheid) waarin u wordt uitgenodigd tot betaling van de GAS-boete en waarin de mogelijkheden tot verweer worden vermeld.

 

Indien u twijfelt aan de echtheid van een schrijven , kunt u steeds contact opnemen met de betreffende dienst.
Apcoa: Tf  09/356 35 84.
Dienst integrale veiligheid: Tf: 09/340 95 07

Je kan ons Zonaal Veiligheids Plan (ZVP) hier downloaden

Vorige12Volgende