anti-seksismeOp 3 augustus 2014 is er een nieuwe wet ter bestrijding van seksisme in werking getreden: voortaan kan elk gebaar of elke handeling waarbij een persoon zwaar en openlijk geminacht wordt omwille van zijn/haar geslacht, leiden tot een verschijning voor de strafrechtbank, die een gevangenisstraf van één maand tot één jaar en/of een boete van 50 tot 1000 euro kan uitspreken.

België is zo het eerste land dat een duidelijke ondersteuning biedt aan slachtoffers van seksisme.
De brochure «Anti-seksisme, gebruiksaanwijzing», bevat meer informatie en uitleg over deze nieuwe wet.

U kan ze eveneens downloaden op de sites www.ibz.be en http://igvm-iefh.belgium.be/nl/.