De taak van de wijkagent is zeer verscheiden. Op de eerste plaats zijn de wijkagenten de contactpersonen bij uitstek tussen de politie en de bevolking met wie zij zullen trachten een vertrouwensrelatie te bekomen. Zij zijn het aanspreekpunt voor de plaatselijke bevolking
Via die contacten kunnen zij de bevolking informeren, maar tegelijkertijd houden zij zich op de hoogte van het reilen en zeilen binnen hun wijk en kunnen zij het politiekorps en andere diensten inlichten over aan de gang zijnde of te verwachten problemen.
Vaak zullen zij bemiddelend optreden bij conflicten tussen buurtbewoners.

Een goede dienstverlening voor de burger, daar werken we dagelijks aan. De functie wijkwerking bestaat immers uit het aanbieden van een zichtbare, aanspreekbare en toegankelijke dienst binnen de lokale politie, in haar werking maximaal georiƫnteerd op de behoeften en verwachtingen van haar omgeving.

Elke wijkinspecteur krijgt een eigen wijk toegewezen. Het is onze bedoeling dat de wijkinspecteur een vertrouwd gezicht wordt in zijn wijk en het aanspreekpunt is voor zijn bewoners.

Zoek Uw wijkagent in

Kruibeke   of   Temse