Waar kan ik eigenlijk problemen op de rijbaan, fietspad of voetpad melden?

Tot nu toe was de burger eigenlijk geacht te weten wie de wegbeheerder was en dan pas kon hij iets melden.

Omdat dit allesbehalve evident is, heeft de Vlaamse overheid daarom twee meldpunten gecreëerd.
Zij zorgen zelf dat de melding bij de bevoegde dienst terecht komt.

 


Klik op de figuur om bij het meldpunt van Uw keuze terecht te komen!