Leefbaarheid kerngebied

P1000392

Een kwart van de geregistreerde criminaliteit vindt plaats in de stadskern. Dit is het gebied rond de Grote Markt, Hendrik Heymanplein, de uitgaansbuurt en de stationsomgeving. Via dit project wil de politie verschillende fenomenen die de stadskern belasten, aanpakken: druggebruik en drughandel, gauwdiefstal, opzettelijke beschadigingen, nachtlawaai en vechtpartijen.Onder meer door de zichtbaarheid en dus ook de aanspreekbaarheid van de politie in het kerngebied te verhogen, wil de politie het onveiligheidsgevoel van de gebruikers van de stadskern doen afnemen.

Inbraak in gebouwen

Inbraak niels

Het aantal pogingen en effectieve inbraken in woningen en gebouwen stijgt al jaren, niet alleen in Sint-Niklaas, maar in heel het arrondissement. Het blijft daarom van belang dit fenomeen projectmatig aan te pakken en het via verschillende invalshoeken te bestrijden in samenwerking met verschillende partners. Verder moet de zone op zoek naar nieuwe methodes om de bevolking preventief te betrekken bij dit misdrijf en bewustwording te verhogen via onder andere de sociale media..

Verkeersveiligheid

Blazenklein

Het garanderen van een veilige mobiliteit voor iedereen begint in de eerste plaats door een volgehouden handhaving rond steeds weerkerende thema's, zoals snelheid, alchol, drugs, parkeren, fietsverlichting, zwaar vervoer enzovoort. Daarnaast wil de politie met dit project ook investeren in een verkeersveiligheidsbeleid dat maatregelen stimuleert op vlak van infrastructuur, educatie, voorlichting en communicatie met als doel het aantal verkeersongevallen te doen afnemen. Hierin zit ook de verdere uitbouw van haar e-reputatie vervat. Door meer verkeersacties aan te kondigen en resultaten mee te geven, wil de politie het verkeersgedrag van weggebruikers beïnvloeden en de bevolking bewust maken dat ze op elk moment van de dag kan worden gecontroleerd.

Informaticacriminaliteit

ICT

Binnen de economische en financiële misdrijven kent informaticacriminaliteit een enorme stijging. De meeste van deze handelingen hebben betrekking op informaticafraude en meer in het bijzonder fraude gelinkt aan betaalmiddelen, zoals phising. Met dit project wil de zone de politieambtenaar in staat stellen het slachtoffer te informeren en raad te geven, een goed dossier op te bouwen en zelf onderzoeken uit te voeren.

Fietsdiefstal

Gelabelde fiets

Fietsdiefstal kent het grootste aandeel in de criminaliteitscijfers van de stad, maar werd nog nooit projectmatig aangepakt. Fietsdiefstal heeft vaak een grote impact op het slachtoffer. Doel is in de eerste plaats een aanpak uit te werken met verschillende partners. Met dit project wil de politie onder meer mensen aanzetten steeds aangifte te doen van fietsdiefstal. Daarnaast zet het project ook sterk in op preventie van fietsdiefstal door fietsers aan te moedigen hun tweewieler te laten labelen.

Zonaal veiligheidsplan

Het zonaal veiligheidsplan 2014-2017 bundelt informatie over de 7 verplichte taken van de politie en de projecten. Het plan werd intussen verlengd voor 2 jaar (tot en met 2019).

Lees meer →