Bewakingscamera? Onderneem deze acties:

Camera

Sinds 21 maart 2018 werd de zogenaamde 'camerawet' voor de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's grondig gewijzigd. Deze wet heeft enkel betrekking op camera's die worden geïnstalleerd en gebruikt voor het toezicht en de bewaking van plaatsen, met als doel misdrijven tegen personen of goederen te voorkomen, vast te stellen of op te sporen. De vernieuwde wet houdt wijzigingen in voor onder meer gebruikers van bewakingscamera's, de aangifteprocedure, het pictogram en het registreren van beeldverwerkingsactiviteiten.

Deze wet is van toepassing op onder meer:
• De particulier die een camera plaatst om de ingang van zijn huis of de tuin rond zijn huis te bewaken;
• De zaakvoerder van een winkel die een bewakingscamera plaatst om de etalage of de winkelrekken te bewaken;
• De ondernemingen die camera's plaatsen om hun gebouwen te beschermen tegen diefstal, beschadiging, inbraak, ...

De enige uitzondering die niet onder de camerawet valt, is de natuurlijke persoon die aan de binnenkant van zijn privéwoning een bewakingscamera plaatst voor persoonlijke en huiselijke doeleinden.


Voor wie van toepassing?

De vernieuwde camerawet legt bezitters van bewakingscamera's het volgende op:

1. Doe aangifte van je bewakingscamera;

2. Hou een register van de beeldverwerkingsactiviteiten bij;

3. Bevestig een pictogram aan de ingang van de bewaakte plaats.


Aangifte bewakingscamera

De aangifte van je bewakingscamera kun je enkel en alleen elektronisch indienen via een e-loket: vul er het aangifteformulier in.


Register beeldverwerkingsactiviteiten bijhouden

Dit register dien je ter beschikking te stellen van de Gegevensbeschermingsautoriteit en de politiediensten. Het koninklijk besluit van 8 mei 2018 bepaalt de inhoud van het register van de beeldverwerkingsactiviteiten. De informatie in het register moet overeenkomstig de Europese Verordening inzake gegevensbescherming (GDPR) en de camerawet zijn.

Een gebruikershandleiding voor het register van de beeldverwerkingsactiviteiten vind je op www.besafe.be.


Het pictogram

De personen die je op beeld vastlegt, moeten weten dat zij gefilmd worden. Daarvoor dient het pictogram. Dit pictogram bevestig je aan de ingang van de bewaakte plaats. Ook wanneer de camera's duidelijk zichtbaar zijn, is het aanbrengen van het pictogram verplicht. Het betreden van een plaats waar een pictogram aangeeft dat er camerabewaking plaatsvindt, geldt immers als voorafgaande toestemming van de gefilmde personen.

De wet bepaalt waar het pictogram aan moet voldoen: uit welk materiaal het moet bestaan, aan welke afmetingen het moet voldoen en welke vermeldingen erop moeten staan. Alle bepalingen vind je hier: wettelijke bepalingen pictogram.