Veel overtredingen in Vossekotstraat

De politie stelt elke dag vast dat het eenrichtingsverkeer dat ingevoerd werd in de Vossekotstraat door automobilisten wordt genegeerd. De politie verbaliseerde reed 46 chauffeurs. Pas op: dit is een overtreding van de 3° graad met een boete van 174 euro als gevolg.

Op maandag 28 augustus 2017 gingen de voorbereidende nutswerken van start voor de rioleringswerken in de Vossekotstraat. De nutsmaatschappijen zijn aan de slag in de straat tot eind oktober 2017.

Tijdens de werken wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd richting Haasdonk/E17, vanaf de ovonde aan de Ster tot en met huisnummers 59 en 78 in de Vossekotstraat. Het is bijgevolg niet mogelijk om de weg te vervolgen richting N70. Er is een grote wegomlegging voorzien via de E17 en de N70.

In de loop van het voorjaar 2018 gaan dan de eigenlijke rioleringswerken van start.