Uit onderzoek blijkt dat er regelmatig sprake is van geweld in relaties bij jongeren, vooral psychologisch of moreel geweld, maar ook fysiek geweld en dominerend gedrag. Dit misbruik kan een heel negatieve invloed hebben op het psychologisch evenwicht en de gezondheid van de jonge slachtoffers. Daarom is het noodzakelijk dit fenomeen te erkennen en de nodige preventiemaatregelen te ontwikkelen.

Lees meer →

wijk

Tijdens een lange , warme zomer worden traditioneel veel evenementen gepland. Zowel grote feestelijkheden als kleinschalige barbecues brengen vele mensen bij elkaar. En waar mensen elkaar ontmoeten , gaat dit al eens gepaard met overlast variërend van lawaai tot afval en een ongeziene parkeerdruk in de omgeving.

Lees meer →

Het wordt steeds gemakkelijker om te surfen op internet op openbare plekken. Stations, hotels, cafés enz. bieden meer en meer gratis wifi aan. Maar dit is niet zonder gevaar, integendeel! U kan dus best een minimum aan voorzorgen treffen.

Lees meer →

wijk

Mijn loopbaan, startte in 1988 bij de voormalige Rijkswacht. Na de  politiehervorming in 2001 kwam ik naar de politie Beveren en maakte ik deel uit van de interventiepool.

Vanaf 1 januari 2007 vervul ik, Evert Neirinckx, mijn rol als wijkagent. Eerst als polyvalent wijkmedewerker en sinds 1/09/2007 ben ik verantwoordelijk voor de wijk Beveren 5. Deze wijk begint in de Glazenleeuwstraat en reikt tot de industriezone ‘Doornpark’. 

Lees meer →

Is het mogelijk de risico’s op inbraak en diefstal in grote appartementsgebouwen te verminderen? Ja, als alle bewoners waakzaam blijven en de inrichting van het gebouw toegangscontrole mogelijk maakt. Beide aspecten zijn daarbij nodig.

Lees meer →

Steeds meer ouders worden geconfronteerd met het feit dat hun ex-echtgenoot of -partner de onderhoudsgelden waartoe hij of zij werd veroordeeld, niet betaalt. Veel mensen weten dit waarschijnlijk niet, maar het niet-betalen van onderhoudsgeld is strafbaar. Wat moet u doen om klacht neer te leggen en om de verschuldigde sommen alsnog te kunnen innen?

Lees meer →

De deelnameformulieren voor onze wandelfotozoektocht ten voordele van het vogelopvangcentrum zijn te verkrijgen bij Dagbladhandel BROADY-S en bij Taverne Brisée in Kieldrecht. Ook bij de toeristische dienst op de Grote Markt in Beveren zijn te koop. Een boekje kost 5 euro.

Voor zij die meedoen aan onze wandelfotozoektocht, gelieve rekening te houden met volgende opmerkingen:

- Bij deel 3 is het zoeken langs de kant wandelweg niet van toepassing.
- Bij de foto 2 (schoorstenen): schoorsteen op aluminium dak is er een lichte aanpassing van de schouw gebeurd.

Autosnelwegen zijn voor bestuurders een specifiek wegennet omwille van de infrastructuur, de snelheid van het verkeer, de lengte van het traject en ook dikwijls omwille van de verkeersdrukte. Laat ons in samenwerking met het BIVV en de federale politie de belangrijkste regels herhalen om in alle veiligheid op deze snelwegen te rijden.

Lees meer →

In de vorige artikels zijn we uitgebreid ingegaan op de regels die kinderen moeten kennen om kinderlokken te voorkomen en in voorkomend geval, het ergste te vermijden. Het is nochtans onvoldoende hen alleen maar te zeggen cadeautjes van onbekenden te weigeren en om hulp te roepen wanneer ze in gevaar zijn. Als ze oog in oog staan met de verleiding of de dreiging, vergeten ze het gegeven advies misschien.

Lees meer →