Beste bezoeker,

In haar toespraak ter gelegenheid van de officiële inhuldiging van het nieuwe politiecommissariaat op 12.09.2009 heeft mevrouw de minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom onder andere het volgende vermeld:
 
bewerkt respect
"Ik vind het overigens sterk dat u het aandurft de drie waarden van uw werking - Beleefdheid, Professionalisme en Respect - duidelijk zichtbaar voor de bezoekers op uw gebouw te laten prijken. Het komt onmiddellijk over als het visitekaartje van uw politiezone.U drukt op sterke manier uit hoe een modern politiekorps moet doordrongen zijn van haar dienstverlenende taak aan de bevolking. Een politiekorps dekt voor zijn burgers het risico af van: criminaliteit, overlast, gevaarlijk verkeersgedrag en andere elementen van onveiligheid."
 
   
Deze drie waarden weerspiegelen voor de politiezone wat wel en niet aanvaardbaar is en welke handelingen al dan niet dienen aangemoedigd te worden. Het zijn belangrijke elementen die onze bedrijfscultuur mee vorm en inhoud geven.
 
Aan alle personeelsleden van het korps wordt gevraagd om hun houding af te toetsen aan deze drie basiswaarden. Om de bevolking deze waarden ter kennis te brengen en om de personeelsleden aan deze waarden te herinneren, is geopteerd om de drie begrippen te integreren in onze huisstijl.
 
Laat ons samen op een beleefde, respectvolle en professionele manier aan een veilige en leefbare wijk werken.
 
In naam van het gehele korps,
 
Jan De Sutter
Korpschef