Onze organisatie

De Belgische politie bestaat uit twee niveaus: de federale en de lokale politie. De lokale politie bestaat uit 187 politiezones, waarvan politiezone Brakel er één is. Wij staan in voor de gemeentes Brakel, Horebeke, Maarkedal en Zwalm.

De dagelijkse leiding van onze zone is in handen van de korpschef, hoofdcommissaris Tom Broekaert. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokaal politiebeleid. Hij staat onder het gezag van de burgemeesters:

Lees meer →

Politie in cijfers

In het jaarverslag vindt u de cijfers van onze politiezone.

Diversiteit

Op het actieterrein naar "duurzame diversiteit" kreeg onze politiezone binnen het VESOC-actieplan "Loopbaan- en diversiteitsbeleid 2015" positief advies van de regio Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen.
De minister van het departement Werk en Sociale Economie hechtte eveneens zijn goedkeuring aan dit plan.
De subsidiëring hieraan gekoppeld werd na omvangrijke en enthousiaste inspanningen van het "DIVERSITEITSTEAM" probleemloos binnengerijfd.
Dit instrumentarium zal ons in de toekomst inspireren om stappen vooruit te zetten in een duurzaam personeelsbeleid binnen onze organisatie.
Het is de bedoeling om structurele onderlinge projecten te raffineren met de geambieerde projecten binnen het diversiteitsbeleid.

Lees meer →