Zie me shinen!!!

Di 13.11.2018 - 14:51

Er cool uitzien én zichtbaar zijn? Yes, you can!

7 op de 10 jongeren zijn liever cool dan zichtbaar op de fiets. De overgrote meerderheid onder hen draagt zelden of nooit fluorescerende of reflecterende accessoires. En jammer genoeg zien we dat ook in de ongevallenstatistieken, want vooral jongeren zijn het slachtoffer bij fietsongevallen in het donker.

Er bestaan nochtans tal van coole en modieuze manieren - zelfs fluohesjes - om zich te laten zien op de weg. Bovendien weten jongeren (of hun ouders) meestal niet waarop ze moeten letten als ze lichten of accessoires kopen.
Daarom richten de FOD Economie, de FOD Mobiliteit en Traxio zich tot jongeren met de campagne #ZieMeShinen. Aan de hand van enkele eenvoudige en praktische tips willen we hen motiveren om zich zichtbaarder te maken in het verkeer.

http://news.economie.fgov.be/169385-cool-en-goed-zichtbaar-op-de-fiets-yes-you-can
www.ziemeshinen.be

Phishing mails in omloop!!

Vr 12.10.2018 - 12:04

Oplichting via internet door valse mails van bankinstellingen!

De afgelopen weken kreeg onze politiezone opnieuw meldingen binnen van zogenaamde phishing feiten.

Het ging telkens om valse e-mails, bedoeld om het slachtoffer financieel op te lichten. In sommige gevallen slaagden de internetcriminelen in hun opzet en verdwenen er bij enkele slachtoffers aanzienlijke sommen geld van hun bankrekening.

Hoe gaan de internetoplichters te werk?

Bijvoorbeeld: het slachtoffer krijgt een e-mail van zijn bankinstelling waarin gezegd wordt dat zijn bankkaart dreigt te vervallen, maar dat hij via deze mail zijn bankkaart terug langer actief kan stellen.
Het slachtoffer wordt vervolgens gevraagd om via een link zijn bankkaartgegevens en/of codes door te spelen.
Eens de oplichters de bankkaartgegevens of codes in hun bezit hebben, slagen ze erin om geld over te schrijven van het slachtoffer zijn rekening naar hun rekening.


Preventietips

  • Ga nooit in op dergelijke mails en verwijder deze onmiddellijk; geef dus nooit uw bankkaartgegevens of codes door via e-mail;
  • Neem bij twijfel contact op met uw bankinstelling en maak melding van deze phishing mail.
  • Controleer steeds alle gegevens vooraleer betalingen uit te voeren.
  • Check het e-mailadres van de zender; meestal staan daar reeds fouten in!