ENQUÊTE POLITIEZONE: TEVREDENHEID & COMMUNICATIE

 JOUW MENING IS BELANGRIJK!

De digitalisering van de maatschappij is een feit. Jouw politiezone wil mee evolueren met deze trend om de communicatie met jou, als inwoners van de zone, de verhogen. Aan de hand van een vragenlijst zullen wij trachten na te gaan waar verbeteringen mogelijk zijn.

Jouw mening is belangrijk voor onze politiezone! Want naast goede communicatie willen we in de toekomst ook gerichter verantwoording afleggen over onze werking en samenwerken waar mogelijk is.

Wij waarborgen de privacy van jouw deelname en het invullen van de enquête neemt slecht een paar minuten van uw tijd in beslag. 

Vragenlijsten zijn terug te vinden op volgende locaties:

-          Link op de website van uw politiezone

-          Aan het onthaal van uw politiecommissariaat

-          Via de URL-code op de affiche

-          Via verenigingen binnen uw gemeente van de politiezone

Jouw deelname wordt ten zeerste gewaardeerd!

Vul uw enquête via deze link in: https://www.enquetesmaken.com/s/enquetepolitiezonebrakel

Benieuwd naar de resultaten? Hou dan zeker onze website in de gaten of contacteer ons via onderstaande gegevens. 


affiche enqute

 

De ophokplicht voor particulieren werd sinds vrijdag 17/03/2017 opgeheven. Een particulier is een persoon die niet meer dan 200 stuks pluimvee / gevogelte bezit.

 

Professionele houders dienen nog te voldoen aan de ophokplicht, controle gebeurt door FAVV.

 

maatregelen vogelgriep.pdf

 

 

 

 

 

Vanaf 1 januari 2017 geldt op de Vlaamse wegen buiten de bebouwde kom, die geen autosnelweg of 2x2 weg met middenberm zijn zoals bv N60, een algemene snelheidslimiet van 70 km/u.

Hiermee wil de Vlaamse Overheid de verkeersveiligheid verhogen en het aantal verkeersborden langs de weg verminderen.

De algemene snelheidsbeperking tot 90 km/u op de openbare wegen buiten de bebouwde kom werd ingevoerd in 1975 en bleef sindsdien ongewijzigd. De ruimtelijke structuur in Vlaanderen is ondertussen echter ingrijpend gewijzigd. De toenemende bebouwing, de stijging van de bevolkingsdichtheid, de toegenomen intensiteit van het gemotoriseerd verkeer, de bewustwording qua mobiliteit en de toegenomen aandacht voor de zwakke weggebruiker zetten de overheid aan tot een aanpassing van de limieten.

Op heel wat wegen buiten de bebouwde kom is de snelheid reeds beperkt tot 70 km/u door verkeersborden. Nu wordt de wetgeving aangepast aan de toestand op het terrein. Aan de snelheidslimieten zelf zal in de praktijk dus meestal weinig veranderen behalve dan de signalisatie. Op de wegen waar een limiet van 70km/u geldt, moeten vanaf 1 januari 2017 niet langer borden staan. Deze borden worden in de loop van 2017 verwijderd. Buiten de bebouwde kom geldt dan als algemene snelheidslimiet 70 km/u tenzij anders aangeduid.

vlaams gewest.pdf

 

De laatste tijd zijn er ook in onze regio regelmatig gereedschapsdiefstallen; een gegeven dat echter in gans België voorkomt.

De provincie West-Vlaanderen sloeg met bouwunie West-Vlaanderen en Unizo de handen in elkaar en samen ontwierpen ze een preventiefolder die resulteerde in praktische tips en maatregelen.

 

Lees hier de informatie die is vervat in de preventiefolder.

 

lokale politie zichtbaar aanwezig tijdens eindejaarsperiode

Vorige12Volgende