grootschalige anti-inbraak actie GOLIATH in Oost-Vlaanderen

Wo 23.01.2019 - 13:09
Actie inbraken

De lokale politie van Maldegem heeft samen met de federale en 16 andere lokale politiediensten in de avond van dinsdag 22 januari tussen 16 en 24 uur een gezamenlijke controleactie gehouden op inbraken in gans Oost-Vlaanderen.

De actie was gericht op inbraken in woningen, garages, autodiefstallen, autokraken, fietsdiefstallen en druggerelateerde feiten. Tijdens deze controles werden middelen en pesoneel van lokale en federale politie samen ingezet en georiënteerd naar de verkeersassen waarop rondtrekkende daders zich voortbewegen. De politie wenst met de huidige actie sterk ontradend te werken naar potentiële daders en het veiligheidsgevoel van de bevolking verhogen.

Er werden tijdens de actie 484 voertuigen en 427 personene gecontroleerd in Oost-Vlaanderen.

Er werden 3 personen gearresteerd te Wetteren bij een diefstal op heterdaad; er werd 1 persoon gearresteerd te Aalst in het kader van drugs.

Er werden 32 processen-verbaal opgesteld op gerechtelijk vlak. Op vlak van verkeer werden 40 verkeersinbreuken vastgesteld.


Eerste winterprik zorgt voor verkeersellende

Di 22.01.2019 - 15:07
Gladde wegen 2

De eerste winterprik op 22 januari 2019 is een feit en zorgde onmiddellijk voor de nodige ongevallen.

Tussen 10.30 u en 13.30 uur deden zich 9 verkeersongevallen voor in Maldegem, waarvan twee met gewonden.

Het begon in de Nieuwstraat waar een fietster ten val kwam en werd overgebracht naar het AZ Alma. Vervolgens kwamen de Schautenstraat, F. De Meeuslaan, de Kallestraat met de Ringbaan, de Bogaardestraat en de P. de Swaeflaan aan bod. De mp ploeg kon dit aantal niet aan in deze korte tijdspanne waardoor de andere collega's bijsprongen en bijkomende ploegen vormden. Op die manier werd alles binnen een redelijke tijd afgehandeld.

In totaal werden er twee bestuurders overgebracht naar het ziekenhuis. De rest was vooral blikschade, zoals het slippen tegen een paaltje, een boompje een auto.

Ondanks de verschillende waarschuwingen via de media stelde de ploeg toch nog roekeloos gedrag vast tijdens de sneeuwbuien. De bestuurder werd hiervoor geverbaliseerd.

De volgende dagen verwacht men nog gladde wegen. Hou afstand en beperk uw snelheid. Op die manier raken we allen veilig thuis.

Resultaten snelheidscontrole E34

Ma 21.01.2019 - 17:03
Speed limiet

Afgelopen zaterdag hield de Federale Wegpolitie Oost-Vlaanderen een snelheidscontrole op de E34/N49. Het aantal snelheidsovertredingen op de E34/N49 in de provincie Oost-Vlaanderen blijft ondanks de vele controles hoog.

Overdreven of onaangepaste snelheid is asociaal en speelt in ongeveer 1 op de 3 verkeersongevallen een bepalende rol. Overdreven snelheid is vaak recht evenredig met de ernst van het ongeval. De strijd tegen overdreven of onaangepaste snelheid is dus van essentieel belang om de vastgelegde doelstellingen op het vlak van verkeersveiligheid te bereiken. Snelheid en verkeer blijven een strategisch doelstelling in het zonaal veiligheidsplan van de PZ Maldegem.

Op de plaats van controle geldt een snelheidsbeperking van 90 km/uur door het verkeersbord C43. 2803 bestuurders werden gecontroleerd en 628 bestuurders (22 %) reden te snel! Dit is maar liefst één op vijf bestuurders die de drie verkeersborden C43 voorafgaand aan de controleplaats, aan hun laars lappen. 78% hield zich daarentegen wel aan de maximum opgelegde snelheid. Zes bestuurders reden sneller dan 139 km/uur en zullen hierdoor hun rijbewijs moeten inleveren. De wetgever voorziet voor deze snelheidsinbreuk een verval van het recht tot sturen, een fikse geldboete en het opnieuw afleggen van de rijgeschiktheidsproeven.

Eén bestuurder reed zelfs aan een snelheid van 156 km/uur !