Contact informatie

Industrielaan 8 A
9990 Maldegem
T: 050 72 71 70
F: 050 71 83 33

Meer informatie

Deze namiddag is in het gemeentehuis van Maldegem een uiteenzetting gegeven over ICT voor politiediensten. Het unieke aan deze vergadering was, dat de korpschefs en ICTers van de lokale politiediensten van Oost- en West- Vlaanderen elkaar ontmoetten. Oost en West waren even verenigd, en Maldegem was heel even het middelpunt van Vlaanderen.

 eventjes

Op de website www.jobpol.be is momenteel een inschrijvingsformulier voor Agent van Politie beschikbaar.

Lees meer →

De personeelsvergadering van 29 september 2014 bevatte een druk programma:

Twee nieuwe inspecteurs, Kwinten Du Priez en Maaikel Coens legden de eed af in aanwezigheid van de Burgemeester

Drie medewerkers, Eddy De Jaeger, Rik De Craemer en Dany De Bondt kregen een oorkonde als blijk van erkentelijkheid voor de jaren van dienst

Charlotte Kempinck werd officieel uitgewuifd gezien ze vanaf november mobiliteit maakt naar de federale politie

en

het pensioen van Marc Kaes werd gevierd.

Ik wens iedereen te bedanken voor hun inzet en aanwezigheid en wens hen veel succes. 

  

Sedert 1 september wordt de steundienst van de lokale politie Maldegem versterkt door:

  • Karen Descheemaeker, die als niveau A verantwoordelijk wordt voor de dienst Steun waar zowel beleid, HRM, financiën, logistiek en ICT is ondergebracht. Ze zal tevens onze interne preventie adviseur worden.
  • Nele Claes, die als niveau C verantwoordelijk wordt voor de verwerking van de snelheidsovertredingen, hulp inzake HRM, welzijn, en back up voor de bijstand onthaal.

Lees meer →

De zomerbob-actie liep van 01/06/2014 - 22:00u tot en met 01/09/2014 - 06:00u.

De Politie Maldegem voerde dagelijks controles uit tijdens de verschillende shiften van de interventieploegen. Dit betroffen zowel controles op alcohol als op rijden onder invloed van andere stoffen die de rijvaardigheid beïnvloeden (drugs,geneesmiddelen e.a.).

Lees meer →