Agendapunten politieraad 27 december 2017 om 20u00 - gemeentehuis Knesselare

OPENBARE ZITTING

 1. Resultaten diverse actieplannen
  - verkeer
  - eigendomsdelicten
  - domiciliefraude
  - recherchemanagement
  - radicalisme
  Kennis wordt genomen van de resultaten van de diverse actieplannen.

 1. Definitieve beslissing vrijwillige samensmelting van de gemeenten Aalter, Knesselare, Lovendegem, Waarschoot en Zomergem tot één politiezone met het oog op het duurzaam verwezenlijken van een betere politiezorg.
  Aan de leden van de politieraad wordt gevraagd de definitieve goedkeuring te hechten aan de vrijwillige samensmelting van de gemeenten Aalter, Knesselare, Lovendegem, Waarschoot en Zomergem tot één politiezone met het oog op het duurzaam verwezenlijken van een betere politiezorg.

BESLOTEN ZITTING