Agendapunten politieraad 14 december 2017 om 20.00 u - gemeentehuis Aalter

OPENBARE ZITTING

 1. Goedkeuren van de notulen.
  Aan de leden van de politieraad wordt gevraagd de notulen van de politieraad van 18 oktober 2017 goed te keuren.
 1. Wijziging personeelsformatie - kennisname goedkeuring
  Kennis wordt genomen van het schrijven van de Federale directie politiezaken en wapens, Kalandeberg 1 te 9000 Gent van 16 november 2017 houdende de goedkeuring van de personeelsformatie (niveau B ICT), in het kader van het federaal toezicht.
 2. Begrotingswijziging 2017 - kennisname goedkeuring
  Kennis wordt genomen van het schrijven van de Federale directie politiezaken en wapens, Kalandeberg 1 te 9000 Gent van 9 november 2017 houdende de goedkeuring van de begrotingswijziging 2017, gewone en buitengewone dienst, in het kader van het federaal toezicht.
 3. Begroting 2018 - gewone en buitengewone dienst en het meerjarenplan
  De begroting gewone dienst eigen dienstjaar bedraagt 5.819.731 euro langs de uitgavenzijde en 5.819.731 euro langs de ontvangstenzijde.
  Op de buitengewone dienst eigen dienstjaar bedragen de uitgaven 106.500 euro (investeringen).
  Zowel de gewone als de buitengewone dienst zijn in evenwicht.
  De gemeentelijke dotatie aan de zone bedraagt 2.651.617 euro voor de gemeente Aalter en 883.873 euro voor de gemeente Knesselare.
  Aan de leden van de politieraad wordt gevraagd de begroting 2018 -gewone en buitengewone dienst en het meerjarenplan goed te keuren.
 4. Vacant verklaren van een betrekking niveau B ICT, via mobiliteit met wervingsreserve.
  Aan de leden van de politieraad wordt gevraagd de betrekking van niveau B ICT vacant te verklaren.
 5. Samenstellen van de selectiecommissie
  Aan de leden van de politieraad wordt gevraagd de samenstelling van de selectie commissie goed te keuren.
 6. Vacant verklaren van een betrekking niveau C, via mobiliteit met wervingsreserve
  Aan de leden van de politieraad wordt gevraagd de betrekking van niveau C vacant te verklaren.
 7. Samenstellen van de selectiecommissie
  Aan de leden van de politieraad wordt gevraagd de samenstelling van de selectie commissie goed te keuren.
 8. Beroep doen op de vzw VVSG als aankoopcentrale voor afname van de overheidsopdracht voor diensten "Raamcontract voor de sluiting van individuele contracten inzake universele postdiensten voor Vlaamse lokale besturen" - Bestek nr. VVSGvzw-2017/09/18.
  Aan de leden van de politieraad wordt de goedkeuring gevraagd om beroep te doen op de aankoopcentrale van de vzw VVSG voor de aanbesteding van een overheidsopdracht voor postdiensten via het raamcontract "Raamcontract voor de sluiting van individuele contracten inzake universele postdiensten voor Vlaamse lokale besturen" (Bestek nr. VVSGvzw-2017/09/18).
 9. Gezamenlijke overeenkomst met het Vlaams Energiebedrijf voor elektrische energie en aardgas voor de gemeentelijke gebouwen inclusief het OCMW, het AGB, de kerkfabrieken en de politiezone Aalter-Knesselare.
  Aan de leden van de politieraad wordt de goedkeuring gevraagd om mee in te stappen in de opdracht tot het vernieuwen van de opdracht voor het aankopen van energie en het gemeentebestuur Aalter aan te duiden als opdrachtgever.
 10. Principiële beslissing vrijwillige samensmelting van de gemeenten Aalter, Knesselare, Lovendegem, Waarschoot en Zomergem tot één politiezone met het oog op het duurzaam verwezenlijken van een betere politiezorg.
  Aan de leden van de politieraad wordt gevraagd de principiële goedkeuring te hechten aan de vrijwillige samensmelting van de gemeenten Aalter, Knesselare, Lovendegem, Waarschoot en Zomergem tot één politiezone met het oog op het duurzaam verwezenlijken van een betere politiezorg.

BESLOTEN ZITTING

 1. Aanvraag pensioen