Inschrijving van ingevoerde voertuigen in het City Atrium te Brussel: Nieuwe procedure vanaf 03/07/2017: verplicht op afspraak !

Nummerplaten

U wenst een ingevoerd voertuig (dus onbekend bij de DIV) te laten inschrijven aan de DIV-loketten te Brussel: maak een afspraak, dit is verplicht!
U hebt hier alleen maar voordeel bij: mindere wachttijd aan de loketten en gepersonaliseerd advies, ....
Aan de loketten zal geen enkele aanvraag meer aanvaard worden!

Hoe?

 • Ga naar onze website en maak onmiddellijk een afspraak: https://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/afspraak_div
 • De afspraken vinden plaats elke 10 minuten tussen 8u30 en 11u50, en tussen 13u00 en 15u20.
 • Er zal slechts één aanvraagformulier per afspraak behandeld worden én er mogen maximum 2 verschillende afspraken per dag gemaakt worden!
 • Maximum aantal personen per afspraak : 2 volwassenen.

Waar?

 • Gebouw van de FOD Mobiliteit en Vervoer, Vooruitgangsstraat 56 - 1210 Brussel - hoofdingang.

Nuttige informatie:

Enkel de aanvraagformulieren voor ingevoerde voertuigen waarbij alle nodige documenten aanwezig zijn worden behandeld.

Ter herinnering, voor een gebruikt ingevoerd voertuig :

 • moet het aanvraagformulier;
  • een douanevignet 705,
  • een BTW attest,
  • een attest van de technische keuring (uitgezonderd indien de titularis in het buitenland dezelfde was),
  • en een verzekeringsvignet bevatten;
 • vergezeld zijn van het origineel, volledig buitenlands kentekenbewijs;
 • vergezeld zijn van een kopie van de aankoopfactuur.
 • Het gelijkvormigheidsattest is niet verplicht maar vergemakkelijkt de procedure.

Voor een nieuw ingevoerd voertuig moet het aanvraagformulier;

 • vergezeld zijn van een duidelijk leesbare kopie van het gelijkvormigheidsattest.

NB : Deze procedure is niet van toepassing voor gepersonaliseerde platen.