Agendapunten politieraad 6 juli 2017 om 20.00 u - gemeentehuis Aalter

OPENBARE ZITTING

 1. Goedkeuren van de notulen.
  Aan de leden van de politieraad wordt gevraagd de notulen van de politieraad van 26 april 2017 goed te keuren.

 1. Ombouw van 2 elektrische voertuigen voor de dienst wijk/onthaal/sociale politie
  Het politiecollege heeft in zitting van 12 juni 2017 de opdracht voor de overheidsopdracht voor leveringen met als onderwerp 'ombouw van 2 elektrische voertuigen' niet gegund. Ingevolge deze beslissing wordt de opdracht opnieuw aanbesteed.
  Aan de leden van de politieraad wordt gevraagd het bestek, de raming en de gunningswijze betreffende de ombouw van de 2 voertuigen goed te keuren.
  Bedrag: 20.000 (incl. BTW)
  Begrotingsartikel: 330/743-98- begrotingswijziging 2017 - buitengewone dienst
  Gunning: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

 2. Plaatsen van One-Vision klevers achterruit combi's.
  Aan de leden van de politieraad wordt gevraagd de toestemming te geven voor het plaatsen van een One-Vision klever op de achterruit van de vijf combi's.
  Bedrag: 58,08 euro excl. verplaatsings- en plaatsingskosten per combi
  Begrotingsartikel: 330/124-06 - begroting 2017 - gewone dienst

 3. Aankoop informaticamaterieel.
  Aan de leden van de politieraad wordt gevraagd de goedkeuring te verlenen voor de aankoop en de gunning van:
  15 Pc's incl. toebehoren en dit in overeenstemming met het bestek FORCMS - PC - 093, raamovereenkomst - Desktop/Laptop/Tablet PC's
  15 schermen en dit in overeenstemming met het bestek FORCMS-AIT-091 - levering van schermen, van diverse toebehoren voor PC, van informatica verbruiksartikelen en van mobile terminals voor communicatievan de Federale Overheidsdienst.
  Bedrag: 7.094,11 euro (incl. BTW)
  Begrotingsartikel: 330/742-53 - bestelbon 1517 dj 2013 buitengewone dienst
  Financiering: lening

 4. Aankoop meubilair.
  De dienst wijk/onthaal/sociale politie zal tijdelijk ondergebracht worden in de kantoorruimte gelegen in de Sint-Gerolflaan 12B te 9880 Aalter.
  De bureelruimte dient nog voorzien te worden van bureelmeubilair.
  Aan de leden van de politieraad wordt gevraagd de goedkeuring te verlenen aan de raming en de gunningswijze.
  Bedrag:23.000 euro (incl. BTW)
  Begrotingsartikel: 330/ 741-51 begrotingswijziging 2017 - buitengewone dienst
  Gunning: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

 5. Vacant verklaren van twee betrekkingen van inspecteur van politie, via mobiliteit, met wervingsreserve.
  Aan de leden van de politieraad wordt gevraagd de betrekking van 1 inspecteur van politie vacant te verklaren, via mobiliteit, met wervingsreserve.

 6. Samenstellen van de selectiecommissie
  Aan de leden van de politieraad wordt gevraagd de samenstelling van de selectiecommissie goed te keuren.

 7. Convenant tussen de provincie Oost-Vlaanderen en de politiezone Aalter-Knesselare.
  Kennis wordt genomen van het convenant tussen de provincie Oost-Vlaanderen en de politiezone Aalter-Knesselare.

BESLOTEN ZITTING

 1. Toekennen rente
  Ingevolge het arbeidsongeval van 31 maart 2012, wordt er aan het personeelslid met stamnummer 44-08508-52 een blijvende arbeidsongeschiktheid toegekend. Het personeelslid heeft recht op een jaarrente.
  Axa BelgiumN.V., Vorstlaan 25 te 1170 Brussel, verbindt zich, in het kader van het verzekeringscontract onderschreven door de politiezone Aalter-Knesselare tot de volledige uitvoering van de regeling.
  De politieraadsleden nemen kennis.