Jaarverslag 2016

Het jaarverslag geeft een overzicht van wat er dit jaar is gebeurd. Het jaarverslag geeft een goed beeld van de doelstellingen, personeelsformaties, middelenbeheer, financiële verantwoording evenals de resultaten die doorheen 2016 werden behaald.

Jaarverslag 2016