Kennisgeving goedgekeurd addendum bij het zonaal veiligheidsplan 2014-2019

Het zonaal veiligheidsplan ( ZVP ) 2014-2017 wordt verlengd tot 2019 en wordt in de toekomst gekoppeld aan de legislatuur van de gemeenten.
Daarnaast diende het ZVP afgestemd te worden op het nieuwe nationaal veiligheidsplan ( NVP ) 2016-2019.

De zonale veiligheidsraad keurde op vrijdag 07 april 2017 de wijzigingen aan het lopende ZVP goed onder de vorm van een addendum. Dit addendum bevat de beschrijving en motivering van die activiteiten die door de zonale veiligheidsraad noodzakelijk worden geacht om, rekening houdende met de lokale context, bij te dragen aan de programmawerking van het NVP 2016-2019.

In het addendum bij het ZVP 2014-2019 komen volgende prioriteiten er bij:

  • Domiciliefraude
  • Radicalisme
  • Recherchemanagement

Volgende prioriteiten blijven bestaan:

  • Eigendomsdelicten
  • Verkeer

Volgende aandachtspunten blijven bestaan:

  • Interne & externe communicatie
  • Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De uitvoering van het ZVP strekt zich vanaf nu uit over 6 jaar. De Korpschef is verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokaal politiebeleid, onder het gezag van de burgemeester en van de procureur des Konings. Het ZVP wordt vertaald naar operationele actieplannen.

De zonale veiligheidsraad is verantwoordelijke voor de evaluatie van de uitvoering van de ZVP.