Agendapunten politieraad 26 april 2017 om 20.00 u - gemeentehuis Knesselare

OPENBARE ZITTING

 1. Kennisname ontslag Birger Quintyn, politieraadslid.
  De leden van de politieraad nemen kennis van het schrijven van 14 december 2016 van de heer Birger Quintyn.
 2. Aanstelling en eedaflegging van de heer Dirk De Smul.
 1. Goedkeuren van de notulen.
  Aan de leden van de politieraad wordt gevraagd de notulen van de politieraad van 1 maart 2017 goed te keuren.
 2. Aankoop van 1 elektrische fiets voor de dienst wijk/onthaal/sociale politie.
  Aan de leden van de politieraad wordt gevraagd de aankoop van 1 elektrische fiets overeenkomstig het raamcontract van Eandis - EAN15AL080 - Leveren van elektrische fietsen - goed te keuren.
  Bedrag: 2.165,33 (incl. BTW)
  Begrotingsartikel: 330/743-98 begroting 2016 - buitengewone dienst
  Financiering: via lening
 3. Huren van twee politievoertuigen.
  Aan de leden van de politieraad wordt gevraagd het bestek 2017/06, de raming en de gunningswijze betreffende het huren van politievoertuigen combi met striping goed te keuren.
  Bedrag: per voertuig 2150 euro/mnd . (incl. BTW)
  Gunning: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
  Begrotingsartikel: 330/127-12 begroting 2017 - gewone dienst
 4. Aankoop van 2 elektrische voertuigen voor de dienst wijk/onthaal/sociale politie
  Aan de leden van de politieraad wordt gevraagd de goedkeuring te verlenen voor de aankoop van 2 elektrische voertuigen BMWi3 via de Vlaamse Overheid, Agentschap voor Facilitair Management, Afdeling Aankoopcentrale & Overheidsopdrachten, Bouwedewijnlaan 30 bus 60 - 'Open aanbesteding levering van elektrische voertuigen - CPV-classificatie 34 14 49 00-7'.
  Bedrag: 64.289,28 euro (excl. BTW).
  Begrotingsartikel: 330/743-98 begroting 2017 - buitengewone dienst
  Financiering: via lening
 5. Ombouw van 2 elektrische voertuigen voor de dienst wijk/onthaal/sociale politie
  Aan de leden van de politieraad wordt gevraagd het bestek 2017/01, de raming en de gunningswijze betreffende de ombouw van de 2 voertuigen goed te keuren.
  Bedrag: 14.000 euro (excl. BTW)
  Begrotingsartikel: 330/743-98- begroting 2017 - buitengewone dienst
  Gunning: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking
  Financiering: via lening
 6. Verkoop van twee politievoertuigen Smarts For Two.
  Aan de leden van de politieraad wordt gevraagd het politiecollege te machtigen om het rollend materieel aan te bieden aan erkende dealers.
 7. Vacant verklaren van 1 betrekking van inspecteur van politie, via mobiliteit, met wervingsreserve.
  Aan de leden van de politieraad wordt gevraagd de betrekking van 1 inspecteur van politie vacant te verklaren, via mobiliteit, met wervingsreserve.
 8. Samenstellen van de selectiecommissie
  Aan de leden van de politieraad wordt gevraagd de samenstelling van de selectiecommissie goed te keuren.
 9. Addendum ZVP - toelichting actieplan:
  - domiciliefraude
  - radicalisme
  - recherchemanagement