Agendapunten politieraad 1 maart 2017 om 20.00 u - gemeentehuis Aalter

OPENBARE ZITTING

 1. Aanstelling en eedafleggig van de heer Ally, politieraadslid
 2. Goedkeuren van de notulen
  Aan de leden van de politieraad wordt gevraagd de notulen van de politieraad van 7 december 2016 goed te keuren.
 1. Goedkeuren van de begrotingswijziging 2016 - gewone en buitengewone dienst - toezicht
  Kennis wordt genomen van het schrijven van de Federale dienst gouverneur, Kalandeberg 1, 9000 Gent, van 12 december 2016 houdende de goedkeuring van de begrotingswijziging 2016 - gewone en buitengewone dienst.
 2. Goedkeuren van de begroting 2017 - gewone en buitengewone dienst - toezicht
  Kennis wordt genomen van het schrijven van de Federale dienst gouverneur, Kalandeberg 1, 9000 Gent, van 26 januari 2017 houdende de goedkeuring van de begroting 2017 - gewone en buitengewone dienst.
 3. Bekrachtigen beslissing van het politiecollege van 17 februari 2017 betreffende de aankoop van laptops
  Aan de leden van de politieraad wordt gevraagd de beslissing van het politiecollege van 17 februari 2017 betreffende de aankoop van laptops te bekrachtigen.
 4. Aankoop van software - dienst recherche
  Aan de leden van de politieraad wordt gevraagd de aankoop van bijkomende software voor de dienst recherche goed te keuren.
  Bedrag: 25.400 euro (excl. BTW).
  Artikel: 330/123-13 - begrotingswijziging 2017 gewone dienst
 5. Vacant verklaren van 1 betrekking van wijkinspecteur, via mobiliteit, met wervingsreserve
  Aan de leden van de politieraad wordt gevraagd de betrekking van 1 wijkinspecteur, via mobiliteit, met wervingsreserve vacant te verklaren.
 6. Samenstellen van de selectiecommissie
  Aan de leden van de politieraad wordt gevraagd de samenstelling van de selectiecommissie goed te keuren.
 7. Vacant verklaren van 2 inspecteurs van politie, polyvalente cel, via mobiliteit, met wervingsreserve
  Aan de leden van de politieraad wordt gevraagd de 2 betrekkingen van inspecteur van politie, via mobiliteit, met wervingsreserve vacant te verklaren.
 8. Samenstellen van de selectiecommissie
  Aan de leden van de politieraad wordt gevraagd de samenstelling van de selectiecommissie goed te keuren.
 9. Vacant verklaren van 2 hoofdinspecteurs van politie, via mobiliteit, met wervingsreserve
  Aan de leden van de politieraad wordt gevraagd de 2 betrekkingen van hoofdinspecteur van politie, via mobiliteit, met wervingsreserve vacant te verklaren.
 10. Samenstellen van de selectiecommissie
  Aan de leden van de politieraad wordt gevraagd de samenstelling van de selectiecommissie goed te keuren.
 11. Stavaza - kennisname
  - eigendomsdelicten
  - verkeer
 12. Addendum ZV - 2017-2019 - kennisname
  - radicalisme
  - recherche management