90 wordt 70

90wordt70

Nieuwe snelheidsbeperkingen voor Vlaanderen.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2015 wijziging van artikel 11 van het Koninlijk Besluit van 1 december 1975, houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg wijzigt de snelheidsbeperkingen voor sommige wegen binnen het Vlaamse Gewest en treedt in werking op 1 januari 2017.

De snelheidsbeperking binnen bebouwde kommen ( 50 km per uur ) wijzigt niet.

De maximale snelheid op autosnelwegen en op wegen met minstens 2 x 2 rijstrokken met een fysische scheiding van de rijrichtingen ( 120 km per uur - 90 km per uur voor voertuigen en slepen met een maximale toegelaten massa van meer dan 3500 kg, voor autobussen en voor autocars ) blijft eveneens overanderd.

Op de andere wegen wordt de maximale snelheid teruggebracht tot 70 km/uur, tenzij een verkeersbord C 43 een hogere snelheidsbeperking toelaat ( tot maximaal 90 km/uur ) of een lagere sneleheidsbeperking oplegt.

Voor de weggebruiker is de boodschap: de borden verdwijnen maar de snelheid blijft behouden.

Aan de wegbeheerder wordt de boodschap meegegeven om slim om te gaan met de afwijkingen, en even na te denken over hun snelheidsregimes. Waar nu reeds 70 als maximaal toegelaten snelheid van toepassing is, hoeven enkel op termijn de borden te verdwijnen. Op wegen waar nu 90 km/u geldt, moet wel bekeken worden of die afwijking nog steeds gerechtvaardigd is.

( bron Centrex - Infotraffic nummer 2016-08 november 2016 )