Agendapunten politieraad 1 maart 2017 om 20.00 u - gemeentehuis Aalter

Wo 22.02.2017 - 11:12

OPENBARE ZITTING

 1. Aanstelling en eedafleggig van de heer Ally, politieraadslid
 2. Goedkeuren van de notulen
  Aan de leden van de politieraad wordt gevraagd de notulen van de politieraad van 7 december 2016 goed te keuren.
 3. Goedkeuren van de begrotingswijziging 2016 - gewone en buitengewone dienst - toezicht
  Kennis wordt genomen van het schrijven van de Federale dienst gouverneur, Kalandeberg 1, 9000 Gent, van 12 december 2016 houdende de goedkeuring van de begrotingswijziging 2016 - gewone en buitengewone dienst.
 4. Goedkeuren van de begroting 2017 - gewone en buitengewone dienst - toezicht
  Kennis wordt genomen van het schrijven van de Federale dienst gouverneur, Kalandeberg 1, 9000 Gent, van 26 januari 2017 houdende de goedkeuring van de begroting 2017 - gewone en buitengewone dienst.
 5. Bekrachtigen beslissing van het politiecollege van 17 februari 2017 betreffende de aankoop van laptops
  Aan de leden van de politieraad wordt gevraagd de beslissing van het politiecollege van 17 februari 2017 betreffende de aankoop van laptops te bekrachtigen.
 6. Aankoop van software - dienst recherche
  Aan de leden van de politieraad wordt gevraagd de aankoop van bijkomende software voor de dienst recherche goed te keuren.
  Bedrag: 25.400 euro (excl. BTW).
  Artikel: 330/123-13 - begrotingswijziging 2017 gewone dienst
 7. Vacant verklaren van 1 betrekking van wijkinspecteur, via mobiliteit, met wervingsreserve
  Aan de leden van de politieraad wordt gevraagd de betrekking van 1 wijkinspecteur, via mobiliteit, met wervingsreserve vacant te verklaren.
 8. Samenstellen van de selectiecommissie
  Aan de leden van de politieraad wordt gevraagd de samenstelling van de selectiecommissie goed te keuren.
 9. Vacant verklaren van 2 inspecteurs van politie, polyvalente cel, via mobiliteit, met wervingsreserve
  Aan de leden van de politieraad wordt gevraagd de 2 betrekkingen van inspecteur van politie, via mobiliteit, met wervingsreserve vacant te verklaren.
 10. Samenstellen van de selectiecommissie
  Aan de leden van de politieraad wordt gevraagd de samenstelling van de selectiecommissie goed te keuren.
 11. Vacant verklaren van 2 hoofdinspecteurs van politie, via mobiliteit, met wervingsreserve
  Aan de leden van de politieraad wordt gevraagd de 2 betrekkingen van hoofdinspecteur van politie, via mobiliteit, met wervingsreserve vacant te verklaren.
 12. Samenstellen van de selectiecommissie
  Aan de leden van de politieraad wordt gevraagd de samenstelling van de selectiecommissie goed te keuren.
 13. Stavaza - kennisname
  - eigendomsdelicten
  - verkeer
 14. Addendum ZV - 2017-2019 - kennisname
  - radicalisme
  - recherche management

90 wordt 70

Di 06.12.2016 - 9:15
90wordt70

Nieuwe snelheidsbeperkingen voor Vlaanderen.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2015 wijziging van artikel 11 van het Koninlijk Besluit van 1 december 1975, houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg wijzigt de snelheidsbeperkingen voor sommige wegen binnen het Vlaamse Gewest en treedt in werking op 1 januari 2017.

De snelheidsbeperking binnen bebouwde kommen ( 50 km per uur ) wijzigt niet.

De maximale snelheid op autosnelwegen en op wegen met minstens 2 x 2 rijstrokken met een fysische scheiding van de rijrichtingen ( 120 km per uur - 90 km per uur voor voertuigen en slepen met een maximale toegelaten massa van meer dan 3500 kg, voor autobussen en voor autocars ) blijft eveneens overanderd.

Op de andere wegen wordt de maximale snelheid teruggebracht tot 70 km/uur, tenzij een verkeersbord C 43 een hogere snelheidsbeperking toelaat ( tot maximaal 90 km/uur ) of een lagere sneleheidsbeperking oplegt.

Voor de weggebruiker is de boodschap: de borden verdwijnen maar de snelheid blijft behouden.

Aan de wegbeheerder wordt de boodschap meegegeven om slim om te gaan met de afwijkingen, en even na te denken over hun snelheidsregimes. Waar nu reeds 70 als maximaal toegelaten snelheid van toepassing is, hoeven enkel op termijn de borden te verdwijnen. Op wegen waar nu 90 km/u geldt, moet wel bekeken worden of die afwijking nog steeds gerechtvaardigd is.

( bron Centrex - Infotraffic nummer 2016-08 november 2016 )

Resultaten verkeersveilige nacht

Ma 05.12.2016 - 8:47
Controle verkeersveilige nacht

Afgelopen nacht werd voor de twintigste keer de "Verkeersveilige nacht" georganiseerd. De verkeersactie kondigt zoals gewoonlijk het begin aan van de winter-BOB.
Ook de PZ Aalter-Knesselere nam samen met de collega's van de PZ Lowazone deel aan de actie.

De gouverneur, de heer Jan Briers en de Procureur-Generaal brachten de ploegen op het terrein een werkbezoek.
Er werden 143 voertuigen gecontroleerd. Bij 138 bestuurders was de ademtest "S" ( safe ), 2 ademtesten waren " A" ( alarm ) en 3 ademtesten waren "P" ( positief). De hoogst gemeten waarde was 0.53 mg/UAL. 1 rijbewijs werd ingetrokken in het kader van het sturen onder invloed van drugs in het verkeer.
Er werd ook een proces-verbaal opgesteld wegens niet-inschrijving en niet-verzekering. Daarbovenop werden ook nog 5 processen-verbaal van waarschuwing uitgeschreven.

De huidige BOB campagne, dit jaar onder het motto "Nul op, bedankt Bob", is gestart op 25 november en loopt tot 31 januari 2017.