Kennisgeving goedgekeurd addendum bij het zonaal veiligheidsplan 2014-2019

Ma 24.04.2017 - 15:04

Het zonaal veiligheidsplan ( ZVP ) 2014-2017 wordt verlengd tot 2019 en wordt in de toekomst gekoppeld aan de legislatuur van de gemeenten.
Daarnaast diende het ZVP afgestemd te worden op het nieuwe nationaal veiligheidsplan ( NVP ) 2016-2019.

De zonale veiligheidsraad keurde op vrijdag 07 april 2017 de wijzigingen aan het lopende ZVP goed onder de vorm van een addendum. Dit addendum bevat de beschrijving en motivering van die activiteiten die door de zonale veiligheidsraad noodzakelijk worden geacht om, rekening houdende met de lokale context, bij te dragen aan de programmawerking van het NVP 2016-2019.

Lees meer →