Agendapunten politieraad 23 augustus 2018 om 20u00 - gemeentehuis Aalter

Di 14.08.2018 - 8:58

OPENBARE ZITTING

  1. Goedkeuren van de notulen.
    Aan de leden van de politieraad wordt gevraagd de notulen van de politieraad van 27 juni 2018 goed te keuren.
  2. Rekening 2017 - goedkeuring.
    Aan de leden van de politieraad wordt gevraagd de rekening 2017, bevattende de begrotingsrekening, de resultatenrekening en de balans goed te keuren.
  3. Bekrachtigen beslissing van het politiecollege van 20 april 2018 - 'Aankoop van ademanalysetoestellen'
    Aan de leden van de politieraad wordt gevraagd de beslissing van het politiecollege houdende de 'aankoop van ademanalysetoestellen' te bekrachtigen.
Lees meer →

Contacteer ons

Dringende politiehulp
101

Algemene informatie
09 325 23 00