Agendapunten politieraad 28 maart 2018 om 20u00 - gemeentehuis Knesselare

Di 13.03.2018 - 13:42

OPENBARE ZITTING

 1. Goedkeuren van de notulen.
  Aan de leden van de politieraad wordt gevraagd de notulen van de politieraad van 21 februari 2018 goed te keuren.
 2. Begroting 2018 - gewone en buitengewone dienst - goedkeuring toezicht.
  Kennis wordt genomen van het schrijven van de Federale dienst gouverneur, Federale directie politiezaken en wapens, Kalandeberg 1 te 9000 Gent van 7 februari 2018 houdende de goedkeuring van de begroting 2018 in het kader van het federaal toezicht.
 3. Aankoop van een bestelwagen CNG.
  Aan de leden van de politieraad wordt gevraagd de goedkeuring te verlenen voor de aankoop van een bestelwagen CNG en dit in overeenstemming met het bestek nr. Procurement 2017 R3 122 van de Federale Politie, Algemene directie van het middelenbeheer en de informatie, Directie van de Logistiek, Dienst Procurement, Kroonlaan 145A te 1050 Brussel, betreffende een meerjarige (4 jaar) raamovereenkomst van levering in opdrachtencentrale voor de aankoop en onderhoud van politie en anonieme voertuigen.
  Bedrag: 24.274,14 euro (incl. BTW)
  Begrotingsartikel: 330/743-98- begroting 2018 - buitengewone dienst
  Financiering: lening

Contacteer ons

Dringende politiehulp
101

Algemene informatie
09 325 23 00