Agendapunten politieraad 27 juni 2018 om 20u00 - gemeentehuis Aalter

Ma 11.06.2018 - 10:49

OPENBARE ZITTING

 1. Goedkeuren van de notulen.
  Aan de leden van de politieraad wordt gevraagd de notulen van de politieraad van 28 maart 2018 goed te keuren.
 2. Rekening 2016 - goedkeuring toezichthoudende overheid.
  Kennis wordt genomen van het schrijven van de Federale dienst gouverneur van 4 mei 2018 betreffende de goedkeuring van de rekening 2016.
 3. Schrijven van de Federale dienst gouverneur.
  Kennis wordt genomen van het schrijven van de Federale dienst gouverneur, Kalandeberg 1, 9000 Gent van 22 maart 2018 betreffende de schorsing van het besluit van de politieraad van 21 februari 2018 houdende het vacant verklaren van 1 betrekking van commissaris van politie.
 4. Huren van een anoniem voertuig.
  Aan de leden van de politieraad wordt gevraagd het bestek 2018/08, de raming en de gunningswijze betreffende het huren van een anoniem voertuig - contract over 60 maanden goed te keuren.
  Raming: 1.200 euro/mnd (incl. BTW)
  Begrotingsartikel: 330/127-12 begroting 2018 - gewone dienst
  Financiering: eigen middelen
 5. Vacant verklaren van een betrekking van inspecteur van politie, via mobiliteit met wervingsreserve.
  Aan de leden van de politieraad wordt gevraagd de betrekking van inspecteur van politie vacant te verklaren.
 6. Samenstellen van de selectiecommissie.
  Aan de leden van de politieraad wordt gevraagd de samenstelling van de selectiecommissie goed te keuren.

Contacteer ons

Dringende politiehulp
101

Algemene informatie
09 325 23 00