Laatste nieuws

Online Loket politie

 

EEN PAPIEREN RIJBEWIJS VERNIEUWEN IS NIET ZOMAAR NODIG

 

De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer wijst er op dat mensen die nog een papieren rijbewijs hebben, dit niet zomaar moeten laten vernieuwen. De papieren rijbewijzen zijn immers nog altijd geldig in België en in het buitenland, en dit tot 2033. Pas vanaf dan zal het Europese bankkaartmodel verplicht zijn. Het is dus absoluut niet nodig om nu al bij de lokale overheid een nieuw rijbewijs aan te vragen.

Het Europese bankkaartmodel werd in 2010 als pilootproject ingevoerd. Sinds 2013 krijgt iedereen die een nieuw rijbewijs aanvraagt, dit model. Momenteel zijn er nog 3.902.832 Belgen die een geldig papieren rijbewijs hebben. 2.074.273 landgenoten hebben al een Europees bankkaartmodel.

Een rijbewijs vernieuwen is enkel nodig wanneer je rijbewijs:

 • verloren of gestolen is
 • beschadigd of onleesbaar geworden is
 • door een buitenlandse overheid ingetrokken werd
 • Ook wanneer je echt niet meer op je foto lijkt, is het nodig om een nieuw rijbewijs aan te vragen. Het gaat dan niet om mensen die een ander kapsel hebben of plots een bril of baard dragen, maar wel om mensen die een foto hebben die al verschillende decennia oud is.

  Wie toch in het buitenland een waarschuwing of een boete krijgt omdat zijn papieren rijbewijs niet meer geldig zou zijn, kan bij diezelfde buitenlandse overheid in beroep gaan. Stuur in dat geval dan voor alle zekerheid een attest van de lokale Belgische overheid of politie waarin de geldigheid van je rijbewijs wordt bevestigd.

   

  Bron: FOD Mobiliteit en Vervoer

  Meer info?

  http://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/rijbewijs

   

   

  PERSBERICHT van het FAVV

   

  Vogelgriep: OPHEFFEN VAN DE AFSCHERMPLICHT BIJ HOBBYHOUDERS

   

  17/03/2017

  Minister van Landbouw Willy Borsus heft op vrijdag 17 maart om 14h00 de meeste maatregelen voor vogelgriep op voor pluimvee en vogels van hobbyhouders, duiven en struisvogels. Professionele pluimveehouders moeten daarentegen nog geduld hebben: net als in november, toen de eerste maatregelen werden opgelegd, is het risico voor dit type houderij nog te groot.

   

  Raadpleeg de website van het FAVV voor meer informatie: http://www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Inschrijving bromfietsen en lichte vierwielers – regularisatieperiode verlengd tot 10 december 2017

  Sinds 31 maart 2014 moeten alle nieuwe bromfietsen worden ingeschreven en een nummerplaat dragen. Vanaf 11 december 2015 geldt deze verplichting ook voor de bromfietsen en lichte vierwielers aangeschaft vóór 31 maart 2014 en voor de tweedehands voertuigen die na 31 maart 2014 uit een andere lidstaat van de Europese Unie zijn ingevoerd en die nog niet werden ingeschreven. Om alle eigenaars de tijd te geven om zich in orde stellen, werd er een overgangsperiode van één jaar voorzien. Deze regularisatieperiode liep af op 10 december 2016.

  Op voorstel van de Minister van Mobiliteit werd de regularisatieperiode verlengd met een jaar, hetgeen moet toelaten dat iedereen zich in regel kan stellen met de reglementering met betrekking tot de inschrijving van voertuigen.

  Hiervoor werd een koninklijk besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 11/01/2017 dat in werking treedt met terugwerkende kracht op 11/12/2016.

  Dit betekent dat de inschrijving van geregulariseerde voertuigen opnieuw een wettelijke basis heeft en deze dus opnieuw kunnen uitgevoerd worden. 

   

  Een aanrijding aangeven met je smartphone of tablet?

  Bij sommige ongevallen kan je ook zonder politietussenkomst alles onderling regelen.

  Dankzij de app Crashform kunnen zij met een smartphone of tablet de aangifte invullen. Voortaan hoeven bestuurders bij een aanrijding geen papieren aanrijdingsformulier meer te gebruiken. Dankzij de app Crashform kunnen zij met een smartphone of tablet* de aangifte invullen. “De onmiddellijke, elektronische aangifte van een aanrijding via Crashform betekent zowel voor de verzekerden als voor de verzekeraars pure tijdswinst”, benadrukt Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen. Het gebruik van de nieuwe app verkleint bovendien het risico van foutjes of onvolledige informatie. Met Crashform, beschikbaar in Google Play en App Store, kan je van tevoren je persoonlijke en verzekeringsgegevens invullen om ze in geval van aanrijding bij de hand te hebben. De verzekeraars zullen op de groene kaarten (verzekeringsbewijs) een QR­code aanbieden die je kan scannen om je verzekeringsgegevens automatisch in te geven op de plaats van het ongeval. Daarna volstaat het om in geen tijd de omstandigheden van het ongeval aan te vinken, de schade aan de voertuigen aan te geven en foto’s toe te voegen. Eenmaal de ongevalsaangifte op de smartphone of tablet ondertekend is, komt zij onmiddellijk terecht in je eigen mailbox, in die van je verzekeraar en in die van je tussenpersoon, als diens e­mailadres vermeld is. Assuralia is opgetogen over de app en spreekt over een nieuwe consumentvriendelijke stap in het tijdperk van de digitalisering. Nu is het aan de consument om de app uit te proberen. 1 op 16 landgenoten zal hem dit jaar effectief nodig hebben, want volgens de jongste cijfers van Assuralia veroorzaken 6,35% van de bestuurders van personenwagens (categorie “Toerisme en Zaken”) in België binnen het jaar een ongeval.

  Noot: het papieren aanrijdingsformulier blijft even goed geldig. De verzekeraars onderzochten welke ‘type­aanrijdingen’ zich in ons land het meest voordoen. De top 5 ziet er als volgt uit:

  1. Aanrijding met stilstaand voertuig (28%)

  2. Kop­staartaanrijding (26%)

  3. Voertuig voert maneuver uit (23%)

  4. Voertuig verandert van rijstrook (6%)

  5. Voorrang van rechts (5%)

   

  (*) iOS 9.0 of hoger, Android 4.4 of hoger

   

  PLAAG VAN DIEFSTAL WERKMATERIAAL UIT WAGENS

  Gent, 25/01/2017.

  In 2016 werden er in Oost-Vlaanderen 662 feiten genoteerd waarbij er ingebroken werd in een wagen om werkmateriaal te stelen. Naar het jaareinde toe was er een piek en momenteel blijven dergelijke diefstallen zich voordoen. De politie vraagt dan ook uw medewerking om deze feiten te voorkomen en te helpen oplossen.

  Overzicht 2016

  In 2016 werden er 662 feiten van gereedschapsdiefstallen uit voertuigen opgetekend in Oost-Vlaanderen: 596 effectieve en 66 pogingen. De piek deed zich voor naar het jaareinde toe, vnl. in de maanden oktober en november met respectievelijk 94 en 105 feiten.

  In januari 2017 zitten we al aan een 40tal feiten.

  Elke politiezone in Oost-Vlaanderen werd al geconfronteerd met dergelijke feiten.

  Sensibilisering

  De politiediensten besteden de nodige aandacht aan dit fenomeen en een aantal bendes zijn al opgepakt. De feiten blijven zich echter voordoen en iedereen kan zijn steentje bijdragen tot de aanpak ervan:

  Aan de eigenaars van (bestel)wagens met werkmateriaal in, raden we aan om ’s avonds, of op andere momenten dat de wagen een lange tijd onbeheerd achtergelaten wordt, het werkmateriaal uit de wagen te halen. Dit vraagt een inspanning maar kan de financiële en praktische impact van een diefstal sterk indijken. De dieven schrikken er trouwens niet voor terug om een tweede maal terug te keren. Bij een zelfstandige was dit het geval, maar deze had gelukkig zijn nieuw aangekocht werkmateriaal uit de wagen genomen zodat de dieven geen buit hadden.  Een extra vergrendeling die het moeilijker maakt om de achter- of zijdeur open te krijgen is ook een hulpmiddel.

  Het is ook nuttig om uw werkmateriaal zichtbaar en onzichtbaar te merken, zodat dit moeilijker kan doorverkocht worden én het de politie mogelijk maakt het u terug te bezorgen bij aantreffen. Hiervoor bestaan verschillende mogelijkheden waarover uw lokale politie informatie kan geven. Neem ook foto’s van uw werkmateriaal en bezorg deze aan de politie in geval van diefstal.

  Ook mensen op de straat kunnen ons helpen wanneer ze verdachte handelingen opmerken aan bestelwagens. Zo is het mogelijk dat er een dader op de uitkijk staat terwijl de andere de bestelwagen openbreekt en erin gaat. Het is dan aangewezen onmiddellijk de 101 te bellen en alle nuttige informatie door te geven zoals de beschrijving van de daders en de nummerplaat van een vluchtvoertuig.