Online Loket politie

De recherche heeft nieuwe telefoon- en faxnummers.

Tel. 09 218 53 45 - 09 379 93 89

Fax. 09 218 56 62

Wapenvergunning?
Je kan terecht bij de wijkpost Zomergem, Dreef 82.

Enkel op afspraak -  TEL. 09 372 80 00

 

Nummerplaat bromfietsen

Van 1 oktober 2015 moeten in België rijdende bromfietsen voorzien worden van een kentekenplaat!

Meer info op http://www.mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/inschrijving/nummerplaten/bromfietsen/

 

Het jaarverslag 2014 is beschikbaar.

Veel leesplezier!

 

Jaarverslag 2014

 

De vakantie is er en dus ook de speelstraten, hieronder vind je de reglementering

 

1 DECEMBER 1975. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
[BS 09.12.1975]

Titel II: Regels voor het gebruik van de openbare weg

Artikel 22septies. Verkeer in speelstraten


22septies1. In de speelstraten is de ganse breedte van de openbare weg voorbehouden voor het spelen, in hoofdzaak door kinderen.

De personen die spelen worden gelijkgesteld met voetgangers; evenwel zijn de bepalingen van artikel 42 van dit besluit niet van toepassing.

Alleen bestuurders van motorvoertuigen, die in de straat wonen of wier garage in die straat gelegen is, alsook prioritaire voertuigen als bedoeld in artikel 37, wanneer de aard van hun opdracht het rechtvaardigt, alsook voertuigen in het bezit van een vergunning afgegeven door de beheerder van deze wegen en fietsers, hebben toegang tot speelstraten.

22septies2. De bestuurders die in de speelstraten rijden, moeten dit stapvoets doen; ze moeten de doorgang vrij laten voor de voetgangers die spelen, hen voorrang verlenen en er zo nodig voor stoppen. Fietsers moeten zonodig afstappen. De bestuurders mogen de voetgangers die spelen niet in gevaar brengen en niet hinderen. Ze moeten bovendien dubbel voorzichtig zijn ten aanzien van kinderen.

 

Vorige12Volgende