Laatste nieuws

Online Loket politie

 

Inschrijving bromfietsen en lichte vierwielers – regularisatieperiode verlengd tot 10 december 2017

Sinds 31 maart 2014 moeten alle nieuwe bromfietsen worden ingeschreven en een nummerplaat dragen. Vanaf 11 december 2015 geldt deze verplichting ook voor de bromfietsen en lichte vierwielers aangeschaft vóór 31 maart 2014 en voor de tweedehands voertuigen die na 31 maart 2014 uit een andere lidstaat van de Europese Unie zijn ingevoerd en die nog niet werden ingeschreven. Om alle eigenaars de tijd te geven om zich in orde stellen, werd er een overgangsperiode van één jaar voorzien. Deze regularisatieperiode liep af op 10 december 2016.

Op voorstel van de Minister van Mobiliteit werd de regularisatieperiode verlengd met een jaar, hetgeen moet toelaten dat iedereen zich in regel kan stellen met de reglementering met betrekking tot de inschrijving van voertuigen.

Hiervoor werd een koninklijk besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 11/01/2017 dat in werking treedt met terugwerkende kracht op 11/12/2016.

Dit betekent dat de inschrijving van geregulariseerde voertuigen opnieuw een wettelijke basis heeft en deze dus opnieuw kunnen uitgevoerd worden. 

 

Een aanrijding aangeven met je smartphone of tablet?

Bij sommige ongevallen kan je ook zonder politietussenkomst alles onderling regelen.

Dankzij de app Crashform kunnen zij met een smartphone of tablet de aangifte invullen. Voortaan hoeven bestuurders bij een aanrijding geen papieren aanrijdingsformulier meer te gebruiken. Dankzij de app Crashform kunnen zij met een smartphone of tablet* de aangifte invullen. “De onmiddellijke, elektronische aangifte van een aanrijding via Crashform betekent zowel voor de verzekerden als voor de verzekeraars pure tijdswinst”, benadrukt Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen. Het gebruik van de nieuwe app verkleint bovendien het risico van foutjes of onvolledige informatie. Met Crashform, beschikbaar in Google Play en App Store, kan je van tevoren je persoonlijke en verzekeringsgegevens invullen om ze in geval van aanrijding bij de hand te hebben. De verzekeraars zullen op de groene kaarten (verzekeringsbewijs) een QR­code aanbieden die je kan scannen om je verzekeringsgegevens automatisch in te geven op de plaats van het ongeval. Daarna volstaat het om in geen tijd de omstandigheden van het ongeval aan te vinken, de schade aan de voertuigen aan te geven en foto’s toe te voegen. Eenmaal de ongevalsaangifte op de smartphone of tablet ondertekend is, komt zij onmiddellijk terecht in je eigen mailbox, in die van je verzekeraar en in die van je tussenpersoon, als diens e­mailadres vermeld is. Assuralia is opgetogen over de app en spreekt over een nieuwe consumentvriendelijke stap in het tijdperk van de digitalisering. Nu is het aan de consument om de app uit te proberen. 1 op 16 landgenoten zal hem dit jaar effectief nodig hebben, want volgens de jongste cijfers van Assuralia veroorzaken 6,35% van de bestuurders van personenwagens (categorie “Toerisme en Zaken”) in België binnen het jaar een ongeval.

Noot: het papieren aanrijdingsformulier blijft even goed geldig. De verzekeraars onderzochten welke ‘type­aanrijdingen’ zich in ons land het meest voordoen. De top 5 ziet er als volgt uit:

1. Aanrijding met stilstaand voertuig (28%)

2. Kop­staartaanrijding (26%)

3. Voertuig voert maneuver uit (23%)

4. Voertuig verandert van rijstrook (6%)

5. Voorrang van rechts (5%)

 

(*) iOS 9.0 of hoger, Android 4.4 of hoger

 

PLAAG VAN DIEFSTAL WERKMATERIAAL UIT WAGENS

Gent, 25/01/2017.

In 2016 werden er in Oost-Vlaanderen 662 feiten genoteerd waarbij er ingebroken werd in een wagen om werkmateriaal te stelen. Naar het jaareinde toe was er een piek en momenteel blijven dergelijke diefstallen zich voordoen. De politie vraagt dan ook uw medewerking om deze feiten te voorkomen en te helpen oplossen.

Overzicht 2016

In 2016 werden er 662 feiten van gereedschapsdiefstallen uit voertuigen opgetekend in Oost-Vlaanderen: 596 effectieve en 66 pogingen. De piek deed zich voor naar het jaareinde toe, vnl. in de maanden oktober en november met respectievelijk 94 en 105 feiten.

In januari 2017 zitten we al aan een 40tal feiten.

Elke politiezone in Oost-Vlaanderen werd al geconfronteerd met dergelijke feiten.

Sensibilisering

De politiediensten besteden de nodige aandacht aan dit fenomeen en een aantal bendes zijn al opgepakt. De feiten blijven zich echter voordoen en iedereen kan zijn steentje bijdragen tot de aanpak ervan:

Aan de eigenaars van (bestel)wagens met werkmateriaal in, raden we aan om ’s avonds, of op andere momenten dat de wagen een lange tijd onbeheerd achtergelaten wordt, het werkmateriaal uit de wagen te halen. Dit vraagt een inspanning maar kan de financiële en praktische impact van een diefstal sterk indijken. De dieven schrikken er trouwens niet voor terug om een tweede maal terug te keren. Bij een zelfstandige was dit het geval, maar deze had gelukkig zijn nieuw aangekocht werkmateriaal uit de wagen genomen zodat de dieven geen buit hadden.  Een extra vergrendeling die het moeilijker maakt om de achter- of zijdeur open te krijgen is ook een hulpmiddel.

Het is ook nuttig om uw werkmateriaal zichtbaar en onzichtbaar te merken, zodat dit moeilijker kan doorverkocht worden én het de politie mogelijk maakt het u terug te bezorgen bij aantreffen. Hiervoor bestaan verschillende mogelijkheden waarover uw lokale politie informatie kan geven. Neem ook foto’s van uw werkmateriaal en bezorg deze aan de politie in geval van diefstal.

Ook mensen op de straat kunnen ons helpen wanneer ze verdachte handelingen opmerken aan bestelwagens. Zo is het mogelijk dat er een dader op de uitkijk staat terwijl de andere de bestelwagen openbreekt en erin gaat. Het is dan aangewezen onmiddellijk de 101 te bellen en alle nuttige informatie door te geven zoals de beschrijving van de daders en de nummerplaat van een vluchtvoertuig.

 

Spike

 

Spike werd aangereden op de R4 Vinderhoutsedam.

Spike is overgebracht naar dierenarts.

Wie kent onze onbekende hond?

 

09 240 74 00

 

 

 

AFVAL HOORT NIET THUIS IN ONZE GEMEENTE

Sluikstorten en zwerfvuil is hinderlijk voor bewoners en voorbijgangers, nefast voor de natuur en de opruiming kost de gemeente - en dus uiteindelijk ons allemaal - geld. Door al deze negatieve gevolgen raken steeds meer mensen er van overtuigd dat sluikstorten onaanvaardbaar is. Met de lente in het vooruitzicht wil het gemeentebestuur daarom samen met de politie en al haar inwoners resoluut de strijd aanbinden tegen sluikstorters.

Wat is sluikstorten?

Het nieuwe algemene politiereglement van de politiezone LoWaZoNe (Lovendegem – Waarschoot – Zomergem - Nevele) dat op 1 februari 2017 in voege ging, stelt hierover in artikel 32 het volgende:

§1    Het is verboden in de openbare ruimte of op de onbebouwde gronden om het even welk afval te werpen of achter te laten, te laten vloeien of terecht te laten komen die van aard zijn om iemand te doen struikelen of om de openbare ruimte of onbebouwde gronden te bevuilen, te beschadigen of onveilig te maken.

§2    Onder afval wordt verstaan:

-       zwerfvuil (vb. sigarettenpeuken, kauwgom, blikjes, verpakkingen van snoep, snacks, fruit- en groente afval, …);

-       sluikstorten van huishoudelijk afval (vb. bouw- en sloopafval, matrassen ed. illegaal storten in een bos of gewoon langs de straat,…);

-       het oneigenlijk gebruik van straatvuilbakjes voor huishoudelijk afval, ander dan afval afkomstig van ter plekke geconsumeerde producten.

Hondenpoep is (stront)vervelend!

Naast het achterlaten van afval is ook hondenpoep voor velen een bron van ergernis. Niets is immers vervelender dan een hoopje op je stoep te zien liggen of aan je schoen te voelen kleven. Maar hondenpoep is niet enkel vervelend en vies. Het kan ook een ernstig risico voor de gezondheid inhouden, omdat het wormen verspreidt die infecties kunnen veroorzaken. Vooral spelende kinderen in het park of in zandbakken kunnen besmet raken!

Om de aanpak van achtergelaten hondenpoep mogelijk te maken, werd ook dit item opgenomen in het nieuwe algemene politiereglement van de politiezone. In artikel 45 staat hierover het volgende vermeld:

§4    De begeleiders van honden of andere huisdieren die zich op de openbare ruimte begeven, dienen steeds in het bezit te zijn van een recipiënt of een ander middel voor het verwijderen van de uitwerpselen van het dier.

§5    De eigenaars of begeleiders van honden moeten er voor zorgen dat deze dieren de openbare ruimte niet bevuilen met hun uitwerpselen. Ze zijn verplicht deze uitwerpselen onmiddellijk te verwijderen, behoudens op de daartoe bestemde plaatsen die door het gemeentebestuur met duidelijke signalering zijn aangeduid.

Wie niet luisteren wil, moet voelen.

Naast het feit dat de provinciale sanctionerende ambtenaar in het kader van de GAS-reglementering (Gemeentelijke Administratieve Sancties) een geldboete kan opleggen, zal de overtreder ook moeten instaan voor de kosten van het opruimen en/of reinigen. In functie van het de aard van het op te ruimen afval kan dat al gauw oplopen tot enkele honderden euro`s!!!

Meer info?

Milieudienst van de gemeente of via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.