Controle op huisnummers in Evergem

Huisnummer

Door een foute, moeilijk zichtbare of ontbrekende huisnummering, kan het leven van een burger op het spel staan. Door het niet vinden van een woning door een MUG- of ambulancedienst kan kostbare tijd verloren gaan.

Levensbedreigende oproepen naar politiediensten kunnen snelheid vergen in de aanrijtijden van de hulpdiensten, maar het zoeken naar een nummer zonder dat het aangeduid is, kan tijd kosten...
Foute inschattingen bij het bestellen van briefwisseling, tussenkomsten van gerechtsdeurwaarders, enz. kunnen te wijten zijn aan een gebrekkige huisnummering. De zichtbaarheid moet dus optimaal zijn.
Vooral 's nachts kunnen verborgen huisnummers leiden tot probleemsituaties. Ook huisnummers die te ver verwijderd van de rijbaan zijn aangebracht in combinatie met duisternis kunnen ook leiden tot moeilijke zichtbaarheid.

De lokale politie Assenede-Evergem zal in samenwerking met de gemeenschapswachten vanaf 03 april 2018 controle uitvoeren op de zichtbaarheid van de huisnummers in Evergem.
In Assenede werd diezelfde opdracht reeds uitgevoerd.

De burgers zullen van de gemeenschapswachten een melding krijgen als hun huisnummer moeilijk of niet zichtbaar is.
De burger krijgt dan veertien dagen tijd om zich in regel te stellen. Na een eerste bezoek zal er uiteraard een herbezoek volgen om na te kijken of men zich in regel heeft gesteld.

De verplichting om een huisnummer duidelijk zichtbaar aan te brengen, is omschreven in het gecoördineerd politiereglement van de gemeente Evergem.
De burger voorziet best zelf al een duidelijk huisnummer en wacht de controle niet af.